Muistiot Muistiot

< Takaisin

2013 6 Kaukovainio-Hiirosen yhteistyöryhmän muistio

Aika: Tiistaina 10.9.2013 kello 16.30
Paikka: Hiirihaukkatalon opettajainhuone

Osallistujat: Marjut Rousu asukas, puheenjohtaja
Petri Hälinen asukas
Marja Kainulainen asukas
Ari Palokangas asukas
Raimo Moilanen asukas, Kaukovainion asukastupa
Eeva-Leena Törnroos asukas, Kaukovainion asukastupa
Eija Soini asukas
Kai Lotvonen Kaukovainion koulu
Riitta Lehtonen päivähoito
Heidi Niemelä kuntalaisvaikuttaminen ja
yhteisötoiminta, sihteeri

1. Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.35.

2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

3. Edellisen kokouksen muistio.
Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio.

Kohdassa todettiin, että 17.8. järjestetyillä Elokarnevaaleilla oli ollut hyvin osallistujia, tunnelma oli ollut mukava ja myös tapahtumaan osallistuneet esiintyjät olivat olleet tyytyväisiä. Seuraavaa kertaa ajatellen tiedottamiseen voisi vielä panostaa, ja elokuu todettiin paremmaksi ajankohdaksi kuin kesäkuu. Ehkä viikkoa myöhäisempi ajankohta olisi parempi, että koulut ehtivät alkaa kunnolla. Ruokatarjoilu oli onnistunut, tullut paljon kiitosta kun asukastupa oli järjestänyt ruokailun järjestäjille ja esiintyjille.

4. Toimintaraha
Toimintarahaa on tällä hetkellä käyttämättä noin 2000 euroa, Heidi vielä selvittelee ovatko kaikki rahaa hakeneet käyttämässä heille myönnettyä summaa.

5. Muut ajankohtaiset asiat
• Raimo kertoi, että asukastuvalla on nyt Facebook-sivut.

• Eeva-Leena ja Eija ovat ideoineet Sanaa, soppaa ja sielunhoitoa -projektia, jonka tarkoituksena on tarjota alueen syrjäytyneille ja alkoholisteille ruokaa ja keskusteluapua. Suunnitelman mukaan tapahtuma pidettäisiin Kaukovainion ostarilla tiistaisin klo 12–14 ja tilaisuudesta tehdään muistio, johon kirjattaisiin ylös mistä asioista on keskusteltu osallistujien kanssa. Asukastupa tarjoaa tilat ja pöydät, ruoka valmistetaan asukastuvalla ja ruoka-avustuksia pyydetään paikallisilta kauppiailta ja yrittäjiltä. Eijalla on tiedossa joukko vapaaehtoisia avuksi.
Yhteistyöryhmä päätti antaa toiminnalle käynnistämistukea 240 euroa, eli neljälle ensimmäiselle kerralle. Asukasyhdistys laskuttaa yhteistyöryhmää toteutuneiden kulujen perusteella ja toimittaa kuitit ostoksista. Avustuksella ostetaan kertakäyttöastioita ja ruoanvalmistukseen tarvittavia elintarvikkeita. Eija ja Eeva-Leena toimittavat Heidille kirjallisen hakemuksen tällä viikolla, ja seuraavassa yhteistyöryhmän kokouksessa kuullaan, miten toiminta on lähtenyt käyntiin.

• Heidi toi Ikä-ESKO -hankkeen seniorikahvilan mainoksia sekä tulostettuja ikäihmisten toimintakalentereita, jotka asukastupa lupasi laittaa esille tuvalle sekä jakaa alueen ilmoitustauluille.

• Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista on tullut lausuntopyyntö jätehuoltomääräysten luonnoksesta. Sovittiin, että Heidi lähettää luonnoksen sekä ohjeet kommentointia varten. Jokainen voi tutustua asiaan oma-aloitteisesti ja lähettää kommenttinsa Heidille, joka koostaa ne ja toimittaa eteenpäin.

• Koululla on aloitettu säännöllinen ympäristön siivoustoiminta, koululuokat jalkautuvat vuorotellen maanantaina ja perjantaina koulun alueelle ja lähiympäristöön tunniksi kerrallaan. Tarkoituksena on siistiä lähialuetta, koululaisille on hankittu tätä varten asianmukaiset varusteet.

• Yhteistyöryhmä päätti järjestää joulumyyjäiset loppuvuonna, katsottava ettei osu samalle viikonlopulle naisten messujen kanssa. Raimo on alustavasti kysellyt nuorisotalolta tiloja myyjäisiä varten. Päätetään seuraavassa kokouksessa ajankohta ja tarkempi sisältö.

6. Seuraava kokous
Seuraava kokous on ti 8.10. klo 16.30, paikkana Kaukovainion koulun opettajainhuone.

7. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.58.