2013 7 Kaukovainio-Hiirosen yhteistyöryhmän muistio - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2013 7 Kaukovainio-Hiirosen yhteistyöryhmän muistio

Aika: Tiistaina 8.10.2013 kello 16.30
Paikka: Hiirihaukkatalon opettajainhuone

Osallistujat: Marjut Rousu asukas, puheenjohtaja
Tom Perttunen nuorisotalo
Terttu Rahko Karjasillan seurakunta
Tuukka Lampela asukas
Ulla-Maija Louhela asukas
Jaana Utriainen asukas
Marjo Pääkkö Oulun Seudun Settlementti ry
Petri Hälinen asukas
Raimo Moilanen asukas, Kaukovainion asukastupa
Eeva-Leena Törnroos asukas, Kaukovainion asukastupa
Eija Soini asukas
Kai Lotvonen Kaukovainion koulu
Riitta Lehtonen päivähoito
Marja-Riitta Mikkola kirjasto
Heidi Niemelä kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta, sihteeri

1. Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.37.

2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

3. Edellisen kokouksen muistio.
Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio.

4. Ikä-ESKO –hankkeen kuulumiset, Marjo Pääkkö
Tälle syksylle on vielä koottu ikäihmisten toimintakalenteri ja seniorikahvila jatkuu jouluun saakka normaalisti.

Ikä-ESKO –hanke päättyy tämän vuoden loppuun, hanke on toiminut viisi vuotta. Jatkosta ei ole vielä tietoa, Setlementti on hakenut RAY:ltä rahoitusta uuteen seniorihankkeeseen, rahoituspäätös tulee joulukuussa. Iloa eloon – hankkeen ajatuksena on jatkaa paljolti samoja asioita kuin Ikä-ESKOssakin, lisäksi uuden kehittämistä. Tarkoituksena on kehittää vapaaehtoistoimintaa, alueille menemistä, positiivisen ikääntymisen esille tuomista. Kaukovainion alue on kirjattu myös uuteen hankkeeseen kohdealueeksi, mikä mahdollistaisi seniorikahvilan pyörittämisen jatkossakin.

5. Yhteistyöryhmän tämän vuoden toimintaraha
- Sanaa, soppaa ja sielunhoitoa – tilaisuuksia on järjestetty kolme kertaa, vastaanotto ja tunnelma ovat olleet hyviä. Tilaisuudet on järjestetty ostoskeskuksen päädyssä, jonne asukasyhdistys on järjestänyt keittolevyn keiton tekemistä varten. Jokaisesta tilaisuudesta on kirjoitettu muistio, jotka Eeva-Leena toimitti Heidille. Ensimmäisellä kerralla osallistujia oli 35, seuraavilla kerroilla 50-60 henkilöä. Tilaisuuksia on tarkoitus jatkaa ulkona niin pitkään kuin säät sallii, pakkasilla kokoontumiset joko asukastuvalla tai S-Marketin tiloissa.

Alueen kauppiailta ja yrittäjiltä on tullut hyvin avustuksia, eikä tilaisuuksien järjestämiseen ole vielä tarvinnut käyttää yhteistyöryhmän myöntämää toimintarahaa. Sovittiin, että yhteistyöryhmän myöntämä 240 euroa on mahdollista käyttää loppuvuoden aikana.

- Jaana kertoi kokkikerhon toiminnasta. Yhteistyöryhmä on myöntänyt keväällä kokkikerholle 420 euroa tukea, mikäli se ei saa tukea muualta. Kokkikerho on sittemmin saanut tukea Lesosen säätiöltä, joten sovittiin että yhteistyöryhmä tukee kokkikerhoa yhteensä 220 eurolla.

- Päätettiin järjestää joulumyyjäiset ja nuorille suunnattu tapahtuma 30.–31.11.2013, lauantaina klo 10-16 ja sunnuntaina klo 12-16. Joulumyyjäiset pidetään nuorisotalon jumppasalissa, Raimo on jo ollut yhteydessä nuorisotalolle. Asukasyhdistys voi järjestää pöydät myyjäisiä varten, pöydistä ei peritä vuokraa vaan yhteistyöryhmä maksaa ne. Asukasyhdistys selvittää, montako pöytää jumppasaliin mahtuu ja vastaanottaa myyjien ilmoittautumiset. Myös koululuokat voivat tulla myymään leipomuksia jne.

Raimo kysyy Elokarnevaaleilla olleita soittajia soittamaan joulumusiikkia. Hannu Rosberg on luvannut tulla tapahtumaan joulupukiksi ja jakamaan karkkeja, hänelle maksetaan palkkio ja lisäksi YTR maksaa karkit. Eeva-Leena voi tehdä ruokia järjestelyporukalle, lisäksi glögiä tarjolle.

Lauantaina järjestetään koululla Sanan keikka, Kai selvittää onhan koulu vapaana. Lämppäribändiksi voisi tulla ainakin Ylikiimingistä tyttöbändi, aloittaisi klo 14.00 ja Sanan keikka alkaisi klo 15.00. Ehkä lämppäribändi myös Kaukovainion koululta? Sanan keikkapalkkioon varataan 400-500 euroa ja lämppäribändille 100e. Äänentoiston saa nuokkarin kautta. Selvitellään, tarvitaanko tilaisuuteen järjestyksenvalvojakortillisia henkilöitä. Lisäksi voisi olla koululaisten pitämä kanttiini, Kai selvittelee olisiko mahdollista ja halukkaita luokkia. Jaana ja Ulla-Maija kysyvät koti-koulutoimikunnasta vanhempia järjestelyihin.

Marja-Riitta selvittää, voisiko kirjasto olla auki lauantaina, voisi esimerkiksi pitää lapsille joulusatuhetken. Marja-Riitta ilmoittaa onnistumisesta yhteistyöryhmän sähköpostilistalle.

Riitta voi tulla lauantaina, kysyy päiväkodilta muitakin. Asukastuvalta tulee Eeva-Leena, Raimo ja ainakin Lauri, Laurilla ja Eeva-Leenalla on järjestyksenvalvojakortit. Ovat molempina päivinä. Myös Marjut, Petri ja Ulla-Maija voivat olla molemmat päivät, ehkä myös Jaana. Tom voi olla lauantaina musiikkivälineiden kanssa.

Myyjäisiä mainostetaan lehdessä, Facebookissa, ilmoitustauluilla ja Wilman kautta.

6. Muut ajankohtaiset asiat
- Raimo ja Eeva-Leena kertoivat, että asukastupa jatkaa ainakin vuoden loppuun nykyisissä tiloissa, asukasyhdistyksellä olisi haluja jatkaa toimintaa vielä vuodenvaihteen jälkeenkin samoissa tiloissa. Oulun kaupunki on irtisanonut kumppanuussopimuksen asukasyhdistyksen kanssa, kaupunki maksaa asukastuvan tilavuokran vuoden loppuun saakka. Asukasyhdistyksessä miettivät jatkosuunnitelmia.
- Marjutille oli tullut postissa kirje ja kortti, jossa asukas kiitti alueen eteen tehdystä työstä ja kehittämisestä. Marjut jakoi kiitoksen koko yhteistyöryhmälle.
- Kirjastolla on Kainuunpuiston suunnittelun esittely nähtävissä 13.10. saakka. Myös Kaukovainion keskuksen ideat ovat esillä kirjastolla.

7. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään tiistaina 12.11. klo 16.30 koululla, mikäli aika sopii Tulevaisuuden Kaukovainio – hankkeen projektipäällikkö Mervi Uusimäelle. Mervi tulee kertomaan hankkeen ajankohtaisista asioista. Lisäksi kokouksessa suunnitellaan lisää joulumyyjäisiä.

8. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.00.