2013 9 Kaukovainio-Hiirosen yhteistyöryhmän muistio - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2013 9 Kaukovainio-Hiirosen yhteistyöryhmän muistio


KAUKOVAINIO-HIIROSEN SUURALUEEN YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS
Aika: 10.12.2013 klo 16.30
Paikka: Hiirihaukkatalo (Hiirihaukantie 4) opettajainhuone, kulku pääovesta

Läsnä: Marjut Rousu puheenjohtaja
Kai Lotvonen koulu
Ulla-Maija Louhela asukas
Tom Perttunen nuorisotalo
Petri Hälinen asukas
Merit Lahnaoja kirjasto
Riitta Lehtonen päivähoito
Ari Palokangas asukasyhdistys
Raimo Moilanen asukasyhdistys
Jorma Inkamo asukas
Eija Soini asukas
Eeva-Leena Törnroos asukasyhdistys
Pirjo Annala koti-koulutoimikunta
Heidi Niemelä sihteeri, kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.42.


2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.


3. Edellisen kokouksen muistio
Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio. Raimo kertoi, että Kaukovainio-Hiirosen ja Tuiran asukasyhdistysten järjestämällä Ikea-retkellä oli ollut täysi bussi, osallistujista noin 30 oli ollut Kaukovainiolta ja loput Tuirasta.


4. Joulumyyjäiset ja Sanan keikka
Joulumyyjäisviikonloppu onnistui hyvin, nuokkarista oli todella paljon apua Sanan keikan järjestelyissä ja asukastupa teki ison työn myyjäisten kanssa. Live-musiikki aiheutti yllättäviä lisäkuluja, mutta silti pysyttiin budjetissa. Aiemmin budjetoidun lisäksi luvattiin maksaa miksaajalle 100 euron korvaus ja Teostolle ja Gramexille tehtäviin lupailmoituksiin varattiin molempiin noin 50e. Lisäksi uutena asiana tuli vastaan turvallisuussuunnitelman tekeminen. Kävijöitä olisi saanut olla enemmänkin, mutta myyjät olivat kuitenkin olleet tyytyväisiä.


5. Kaukovainion kylän toimintasuunnitelma, Kai Lotvonen
Kai Lotvonen Kaukovainion koululta kertoi sivistys- ja kulttuuripuolella käynnistetyn Oulun eteläisen alueen yhteistoimintaryhmän, Ohovin, toiminnasta ja tarkoituksesta. Oulun eteläinen alue on jaettu kyliin, joista Kaukovainio on yksi kylä, muita kyliä ovat Kaakkuri-Oulunlahti, Maikkula, Metsokangas ja Oulunsalo. Perusajatuksena on ollut saattaa alueella olevat kaupungin eri yksiköt yhteen.
Kaukovainiolla teemana on "Jokaiselle lapselle yksi kaveri, jokaiselle lapselle yksi harrastus", minkä ympärille toiminta kietoutuu. Kaukovainion kylälle on tehty toimintasuunnitelma, missä on oma paikkansa myös Kahille. Toimintasuunnitelman tarkoituksena on koordinoida ja tuoda näkyväksi, mitä kukin toimija tekee ja löytyisikö jotain yhtymäkohtia. Kevään aikaan tulisi miettiä, mikä on Kahin rooli Kaukovainion kylän sisällä, ja mitä yhteistyötä voitaisiin tehdä.
Päätettiin seurata asiaa ensi vuonnakin, ja Kai tuo yhteistyöryhmälle tiedoksi ryhmän ajankohtaisia asioita. Keskustelussa nousi esille tarve eri sukupolvien kohtaamiselle, jota olisi hyvä miettiä.


6. Yhteistyöryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen vuodelle 2014
Puheenjohtajaksi vuodelle 2014 valittiin Marjut Rousu ja varapuheenjohtajaksi Petri Hälinen.


7. Yhteistyöryhmän vuoden 2014 toiminnan suunnitteleminen
Koska yhteistyöryhmien toimintarahan jakamiskäytännöt muuttuvat ensi vuodeksi, ei yhteistyöryhmä enää järjestä tapahtumia, vaan niistä ovat vastuussa erilaiset yhdistykset ja yhteisöt. Yhdistysten ja yhteisöjen tulee hakea vuoden 2014 toimintarahaa 9.-31.12.2013 välisenä aikana erillisellä lomakkeella, ja toimintarahan jakamisesta tehdään esitys yhteistyöryhmän tammikuun kokouksessa. Toimintaraha maksetaan päätöksen jälkeen hakijan ilmoittamalle tilille. Toimintarahan käyttämisestä tulee tehdä lyhyt raportti tapahtuman / toiminnan jälkeen vuoden 2014 aikana.
Keskusteltiin, kuka hakee toimintarahaa mihinkin ensi vuoden tapahtumaan ja toimintoihin. Toimintarahaa voi hakea mikä vain alueella toimiva yhdistys tai yhteisö, ja hakemuksia voi tehdä tämän kokouksen keskustelujen ulkopuolisiinkin asioihin.
Asukasyhdistyksellä on muutamia tapahtumia ja toimintoja, joihin hakevat toimintarahaa. Päiväkodilla toimii Vihreä lippu – toimikunta, joka saattaa hakea toimintarahaa perinteisen kevätkonsertin järjestämiseen. Koti-koulutoimikunta saattaa hakea ainakin teatteriretkeä varten, ja "Kahin tapahtumatoimikunta" ja asukasyhdistys hakevat toimintarahaa elokarnevaaleille ja joulumyyjäisiä varten, toinen on toisessa tapahtumassa pääjärjestäjä ja toinen toisessa. Nuokkari ja asukasyhdistys hakevat yhdessä toimintarahaa hiihtoretkeä varten.
Lisäksi päätettiin miettiä ensi vuodelle muutamia teemoja, joiden ympärille järjestettäisiin yhteistyöryhmän kokoukset ja pyydettäisiin virkamiehiä ja luottamushenkilöitä keskustelemaan. Vaihtoehtona voisi olla miettiä pari, kolme epäkohtaa joita haluttaisiin parantaa, ja vastaavasti pari, kolme hyvin olevaa asiaa, jotka ainakin halutaan säilyttää.
Teemoja mietitään tarkemmin yhteistyöryhmän seuraavassa kokouksessa, mutta jo nyt keskustelussa nousi esille Kaukovainion läpiajoliikenteeseen puuttuminen, skeittirampin saaminen alueelle, sukupolvien välinen vuorovaikutus sekä osallisuus ja osallistaminen.
Heräsi ajatus, voisiko vanhemmille saada järjestettyä huumevalistusta, esim. joskus on Oulussa järjestetty ns. huumelabyrintti. Marjut lupasi selvittää asiaa, myös Pirjo kertoi, että Oulun alueellinen vanhempainyhdistys voisi mahdollisesti olla tukena järjestämisessä ja Pirjo vie viestiä eteenpäin.


8. Muut ajankohtaiset asiat
- Asukasyhdistys hakee 200 euroa Sanaa, soppaa ja sielunhoitoa – toiminnan joulujuhlaa ja lasten joululahjoja varten. Yhteistyöryhmä katsoi, että tämän vuoden toimintarahasta on mahdollista myöntää 100 euroa.
- Tour de kids –tapahtuman ajankohdaksi päätettiin esittää torstaita 22.5.2014. Petri on yhteydessä Pekka Hartikkaan, ja kertoo hänelle myös uusista toimintarahan hakukäytännöistä.


9. Seuraava kokous
Yhteistyöryhmän seuraava kokous pidetään tammikuussa, tarkempi ajankohta ilmoitetaan tammikuun alussa. Vaihtoehtoja kokousajankohdiksi voisivat olla ti 21.1. tai ti 28.1.


10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45