2014 4 Kaukovainio-Hiirosen yhteistyöryhmän kokouksen muistio - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2014 4 Kaukovainio-Hiirosen yhteistyöryhmän kokouksen muistio

Kaukovainio-Hiirosen suuralueen yhteistyöryhmän kokous


Aika: Tiistai 13.5.2014 kello 16.30

Paikka: Hiirihaukkatalo, opettajainhuone

Läsnä: Marjut Rousu, puheenjohtaja
Ulla-Maija Louhela, asukas
Lyyli, asukas
Kai Lotvonen, Hiirihaukkatalo
Merit Lahnaoja, Kaukovainion kirjasto
Riitta Lehtonen, Päivähoito
Aili Saukkonen, Oulun Setlementti, Ystävyystalo
Sirpa Vähäaho-Kuusisto, Karjasillan seurakunta
Mervi Uusimäki, Tulevaisuuden Kaukovainio –hanke
Eeva-Leena Törnroos, Kaukovainio-Hiirosen asukasyhdistys
Ari Palokangas, Kaukovainio-Hiirosen asukasyhdistys
Petri Hälinen, asukas
Marja Kainulainen, asukas
Sirpa Laitala, kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta, sihteeri


1. Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

3. Edellisen kokouksen muistio.
Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin.

4. Piha-alueiden inventointia opinnäytetyönä. Yliopettaja, projektipäällikkö Pirjo Siipola.
Touko-syyskuun välisenä aikana Kaukovainiolla suoritetaan pihojen inventointia opinnäytetyötä varten. Opinnäyte tehdään Oulun ammattikorkeakoulun Kaketsu-hankkeelle, joka on osa Oulun kaupungin Tulevaisuuden Kaukovainio-hanketta Molemmat hankkeet kuuluvat Ympäristöministeriön Asuinalueiden kehittämisohjelman 2013-15 piiriin.

Opinnäytetyön tekevät maisemasuunnittelijaopiskelijat Nina Turunen ja Jenna Ylikauppila. Työn on tarkoitus valmistua helmikuussa 2015, jolloin se julkaistaan.

Inventoinnin yhteydessä valokuvataan kerros- ja rivitalojen pihoja sekä omakotitaloaluetta. Inventoinnin tavoitteena on kerätä ja analysoida tietoa Kaukovainion pihojen nykytilasta ja tyypillisistä ominaispiirteistä. Sen pohjalta annetaan ohjeita pihojen peruskorjaukseen sekä mahdollisia kehittämisideoita.

Valokuvattavat kohteet ovat alustavan suunnitelman mukaan Tornihaukatie 6,8,10 ja 12, Tuulihaukantie 1-3, Tuulihaukantie 2-Nuolihaukantie 1-3 välinen kortteli, Nuolihaukantie 4 ja 6, Ampuhaukantei 5,6,7,8 ja 10, Maakotkantie 14,16,18 ja 20, Jalohaukantie 3,5,6 ja 8, Vaskite 6,8 ja 10, Haulitie 2,4,6,8 ja 10, Maljatie 10 ja Kaukovainion omakotialueella. Inventoitavat kohteet voivat vielä muuttua projektin alussa.

Lisätietoja Oamkin Kaketsu-hankkeesta ja siinä tehtävistä toimenpiteistä sekä tuloksista saa hankkeen www-sivuilta http://www.oamk.fi/hankkeet/kaketsu/

5. Tulevaisuuden Kaukovainio. Projektipäällikkö Mervi Uusimäki.
Asunto- ja kulttuuriministeri Piia Viitanen vierailee Kaukovainiolla kesäkuun alussa. Hän haluaa tutustua Kaukovainion alueeseen ja kaukovainiolaisiin. Ympäristöministeriö on kiinnostunut asukkaiden osallistumisesta ja osallistamisesta Tulevaisuuden Kaukovainio-hankkeen suunnittelussa.
Päiväkodeissa lapset voisivat piirtää ja kertoa, mitä koti-ja asuinalue heille merkitsee. Lapset voisivat sitten kertoa ministerille, minkä he kokevat tärkeäksi, asuinalueen suunnittelussa.
Ministeriö on suunnitellut pientä kävelyretkeä Kaukovainion alueella, johon toivottaisiin osallistuvan virkamiesten lisäksi alueen asukkaita.
Asiasta tiedotetaan lisää, kun selviää, milloin ministeri on tulossa.

6. Elokarnevaalit lauantaina 23.8.2014 kello 10-14.
Doggy run –tapahtuman toimitusjohtaja Sirja Luomaniemen kanssa on sovittu, että markkinoidaan yhdessä tapahtumia. Markkinointiasiaan palataan.

Potnapekka on varattu tapahtuma-ajaksi kiertelemään Kaukovainion alueella. Tarkoituksena on saada ikäihmisiä myös ajelemaan Hiirosen vanhainkodin ja palvelukotien alueelta. Sovitaan heidän kanssa, kuinka tämä käytännössä järjestetään. Kyyti on ilmaista.

Nuorisotalo on käytettävissä. Salissa voi esittää ohjelmaa ja keittiössä tehdä pienimuotoisesti ruokaa. Lämpimän ruoan valmistusta varten tarvittaisiin useampia käsienpesualtaita, joten tehdään vain kylmänä tarjottavia makupaloja. Mukaan on kysytty maahanmuuttajataustaisia ja muita henkilöitä, jotka valmistaisivat kylminä tarjottavat ruuat jo kotonaan. Maistiaisia toivotaan suolaisista ja makeista ruuista ja leivonnaisista. Näitä tekijät myyvät 1 euro/kpl omaan lukuunsa.

Hiirihaukkatalon liikuntasalissa on kiipeilyseinä, johon kysytään Oulun liikuntaseuran ohjaajia mukaan. Kaitsu kysyy.
Liikuntasaliin tulee pomppulinna lapsille. Petri lupautui varaamaan, kuljettamaan ja pystyttämään pomppulinnan.

Kirjaston aukiolo selviää kesäkuun alussa, kun avoinna oleva johtajan paikka saadaan täytettyä. Jos kirjasto on auki, kulttuuripitoiset esitykset ovat siellä. Jos se ei ole auki, niin sitten kaikki esitykset ovat nuorisotalon salissa.

Kulttuuria, esityksiä:

Musiikkia; Eetu Klemetti Ylikiiminki. Hänellä on erilaisia kansanmusiikkisoittimia, joilla hän soittelee. Ulla-Maija on sopinut Eetun kanssa esiintymisestä.

Aili Saukkonen Ystävyystalolta kertoi, että hän järjestää kaksi maahanmuuttajataustaista ryhmää esiintymään. He laulavat, soittavat ja tanssivat.
Lisäksi Ystävyystalolta tulee kaksi työpajaa nuorisotalolle. Toisessa tehdään origameja ja toisessa jotain muuta.

Runonlausuntaa; Ulla-Maija esiintyy itse ja hän kyselee muitakin runonlausujia esiintymään.

Tulevaisuuden Kaukovainio- ja Kaketsu-hankkeet ovat esittelyssä. Heille asukasyhdistys järjestää esittelypöydät.

Maalaismarkkinamyyjiä; Pyydetään mukaan marttoja ja muita myyjiä, joilla on elokorjuutuotteita, leipomuksia, hunajaa ym. myytävää. Asukasyhdistys lupasi järjestää pöydät maalaistuotteiden myyjille.

Peräkonttikirppis on päiväkodin edessä olevalla parkkipaikalla ja tavallinen kirppis ostarissa. Omat pöydät ja telineet mukaan. Paikat eivät maksa mitään.

Asukasyhdistys grillaa makkaroita, keittää kahvia ja leipoo jotakin. He myyvät näitä omaan lukuunsa.

Karjasillan seurakunta on mukava tapahtumassa. Lähetyssihteeri Paula Rosbacka osallistuu ja kenties lähetysnuoria.

Limingan taideopistolta kysytään karikatyyrien ja kasvomaalausten tekijää. Hän voi ottaa pienen korvauksen teoksistaan.

Vpk:n paloauto tulee noin 1,5-2 tunnin ajaksi Hiirihaukkatalon pihalle. Esittelyssä on paloauto ja savusukeltajan varustus.
Kaksi liikennepuiston autoa saadaan tapahtumaan mukaan. Kysytään Liikenneturvan kouluttajaa ohjaamaan lasten ajoa ja tekemään pienimuotoinen ajorata Hiirihaukkatalon pihalle.

Mainostaminen ja markkinointi;
Laitetaan tiedotusta ilmaispalstoille nettiin ja lehtiin: Forumiin, Kalevaan, Oulu-lehteen, kaupungin tapahtumakalenteriin ym.
Tehdään A4 –kokoinen mainos, jota sähköisenä jaetaan kaikille toimijoille ja jota sitten voi edelleen tulostaa ilmoitustauluille ja antaa esim. päiväkodeista lasten mukana koteihin.
Vilman kautta tai paperisena tiedotteena tiedotetaan koululaisten koteihin.
Katsotaan sitten lähempänä elokuussa saadaanko jaettua suoraan postiluukkuihin tiedotetta.
Lehdistötiedotetta jaetaan myös alueradioihin.

7. Muut ajankohtaiset asiat.
Tour de Kids 22.5.2014 kello 18.00.
Karjasillan seurakunnalta tulee pillimehut tapahtumaan. Sopivat Petrin kanssa paljonko niitä tarvitaan. Vapaaehtoisiksi ovat lupautuneet Riitta+kaveri, Petri, seurakunnasta ehkä kaksi ja asukasyhdistyksestä Eeva-Leena ja Ari.
Avustus liikuntatapahtumien järjestämiseen.
Kaupunginhallitus on kohdentanut vuodelle 2014 määrärahan kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen terveysliikunnalla. Määrärahasta osa kohdennetaan uuteen avustusmuotoon, joka on tarkoitettu liikuntajärjestöille ja muille kolmannen sektorin toimijoille terveysliikuntaa edistäviin tempauksiin ja tapahtumiin.
Avustus on tarkoitettu Oulun kaupungin alueella järjestettävien paikallisten ja alueellisten maksuttomien ja kaikille avoimien liikuntatapahtumien järjestämiskustannuksiin. Tuki on enintään 400 euroa/tapahtuma.
Päätettiin hakea avustusta elokarnevaalin liikunnallisiin osioihin.

Kevätsiivoukset toukokuussa 2014.
Yleisten alueiden vapaaehtoiseen siivoamiseen toukokuussa 2014, asukasyhdistys voi tilata jätelavan kuljetuksiin Oulun Jätehuollosta.

Ensi vuoden Oulun kaupungin budjetin valmistelua varten kysymyksiä yhteistyöryhmille:
Kaupungin talouden tila on edelleen haastava ja lähivuosina investointien laajentamismahdollisuudet ovat rajatut. Kaupungin on kuitenkin investoitava kasvualueille mm. koulupalvelutiloja ja huolehdittava kiireellisistä peruskorjauksista ja sisätilaongelmaisista rakennuksien korjauksista. Kysymykset tulevat otakantaa.fi –sivulle toukokuun aikana vastattavaksi.
Miten alueilla ja palveluverkkotyössä em. haasteita voitaisiin ratkaista?
• voidaanko joistakin palveluista tinkiä/luopua?
• mitkä palvelut alueiden kannalta tärkeimpiä?
• mitä uusia palvelujen järjestämistapoja ehdottaisitte, liikkuvat palvelut, sähköiset palvelut, etäyhteispisteet, moniammatillinen ja -alainen yhteistyö, asukkaiden yhteistyö, 3. sektorin toiminta jne?
• mitä saavutettavuutta edistäviä ratkaisuja, joukkoliikenne?

8. Seuraava kokous.
Seuraava kokous on tiistaina 12.8.2014 kello 16.30 Hiirihaukkatalolla.

9. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.30.