Vanhat yhteistyöryhmien aikaiset muistiot

< Takaisin

2014 7 Kaukovainio-Hiirosen suuralueen yhteistyöryhmän kokouksen muistio.

Kaukovainio-Hiirosen suuralueen yhteistyöryhmän kokous.
Aika: Maanantaina 1.12.2014 kello 16.30 – 19.30
Paikka: Hiirihaukkatalo

Läsnä: Marjut Rousu, puheenjohtaja
Petri Hälinen, asukas
Kai Lotvonen, koulu
Riitta Lehtonen, päivähoito
Marja Kainulainen, asukas
Irja Vähä, asukas
Riikka Kontio, Merikotkan palvelutalo
Merja Männikkö, Merikotkan palvelutalo
Marja-Riitta Mikkola, kirjasto
Mervi Uusimäki, Tulevaisuuden Kaukovainio –hanke
Ulla-Maija Louhela, asukas
Lyyli Puolimatka, asukas
Miia Lapinkangas, Nuorisopalvelut
Sirpa Laitala, yhteisötoiminta, sihteeri
1. Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
3. Edellisen kokouksen muistio.
Muistio on lähetetty sähköpostitse postituslistalla oleville.
4. Taidetta hoitolaitoksiin. Merikotkan Palvelutaloon suunniteltu taidetoiminta. Kuvataiteilija Riikka Kontio ja yhteisötaiteilija Merja Männikkö.
"Ytimessä, taiteilijat muuttavat palvelutaloon", on Riikka Kontion ja Merja Männikön Taidetta hoitolaitoksiin –apurahahakemus Suomen kulttuurirahastolle. Tarkoituksena on aloittaa kuva- ja yhteisötaiteilijatyöparin residenssityöskentely ikäihmisten palvelutalossa Merikotkassa Kaukovainiolla.
1.12.2014 alkaen Merja ja Riikka ovat muuttaneet työhuoneensa Merikotkan palvelutaloon, koska talo tarvitsee mielekkään toiminnan aloittajia. Ytimessä on ajatus, miten ikäihmisten talosta saataisiin kodikas taiteen avulla.
Taiteilijat tutustuvat talon asukkaisiin ja miettivät yhdessä heidän kanssaan, millaista taidetoimintaa porukalla keksittäisiin. Talossa on noin 50 asukasta eli vapaita huoneita ei ole.
Alakerrassa on isot harrastetilat sekä keittiö- ja aulatilat, jotka odottavat ihmisiä ja toimintaa.
Tarkoituksena on tiivistää yhteistyötä pihapiirissä olevan Merikotkan päiväkodin ja Merikotkan palvelutalon välillä. On suunniteltu mm. yhteistä retkeä keväällä Liminganlahdelle.
Merja ja Riikka hakevat retkeä varten yhteisötoiminnan toimintarahaa.
Helmikuussa on odotettavissa kulttuurirahaston apurahapäätös. Toivon mukaan se on myönteinen.
Hankkeen myötä pyritään tavoittamaan myös kotona asuvia ikäihmisiä taideprojekteihin mukaan. Alueella on toiminut ikä-Eskon seniorikahvila, jota on vetänyt Saara Haajanen, saara.haajanen@nulloulunsetlementti.fi Häneltä voi tiedustella yhteystietoja ikäihmisille. Seurakunnalla on myös ikäihmisille toimintaa.
Toinen hanke alueella, jolle haetaan apurahaa Suomen kulttuurirahastolta, on Ulla-Maija Louhelan tarinahanke. Toivotaan tällekin hankkeelle menestystä apurahahaussa.
5. Tour de kids.
Kisapäiväksi päätettiin torstai 21.5.2015. Yhteistyöryhmän tapahtumaryhmä hankkii mitalit. Talkoolaiset voivat ilmoittautua Petrille. Tarjoaako seurakunta mehut?
6. Joulutori.
Joulutori on Hiirihaukkatalon eteisaulassa ja ruokalassa la 13.12.2014 kello 10-14. Eteisaulassa on kansainvälisiä ruokamyyjiä 6 kpl. Muutama heistä tarvitsee sähköä. Koulun ruokasaliin kirppis- ja muut myyjät tuovat omat pöytänsä. Kaikkien on tuotava omat pöydät, koulun ruokalan pöydät eivät ole käytössä. Joulupukki vierailee pari kertaa tapahtuman aikana. Saadaanko joku koululuokka myymään, kahvia, glögiä ym.?
Marjut, Ari, Marja, Ulla-Maija + 3 muuta, Riitta, ja Petri ovat järjestämässä tapahtumaa jo kello 8.30 alkaen. Talkooporukkaan ovat kaikki tervetulleita. Jouluinen pukeutuminen "henkilökunnan" kesken on suotavaa.
Koululta laitetaan vilman kautta viestiä koteihin tapahtumasta.
Tapahtumassa on elävää musiikkia.
Äänentoisto on kunnossa. Joululauluja voidaan soittaa lisäksi spotifystä.
Herkkukori-arpajaiset. Ulla-maija tekee arvontakuponkeja, jonka palauttamalla joulutorille osallistuu arvontaan. Kupongit ja voitot ovat sisään heitto tuotteina.
Tapahtumaryhmä kokoontuu ti 9.12. kello 18.00 Vanhassa Mestarissa.
Petri laatii ilmoituksen tapahtumakalenteriin, Marjut faceen, Kaitsu vilmaan. Petri huolehtii tulet, namit, herkkukorin. Rahaa on tapahtumaryhmällä 389 euroa.
7. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015.
1. Tammikuun kokouksessa on aiheena toimintarahojen jako ja nuorisotilaa uhkaava lopetus alueelta.

2. Tulevaisuuden Kaukovainio.
3. Tour de kids.
4. Perinteiset elokarnevaalit, jossa myös oppilaat ovat mukana. Mennään hyväksi havaitulla, aikaisemminkin käytössä olleella, sapluunalla. Vuosittain toistuvat tapahtumat lisäävät kulttuurista pääomaa. Perheet halutaan sitouttaa mukaan.
5. Eka keikka! Voisiko tapahtuma olla elokarnevaalien musiikillinen jatkotilaisuus, jossa annettaisiin esiintymismahdollisuus sellaisille esiintyjille, jotka eivät ole aikaisemmin päässeet estradeille. Löytyykö nuorisotalolta porukkaa järjestämään? Tapahtuma vaatii nuoria taakseen, nuorten prokkis. Ulla-Maijalla voisi olla tiedossa miksaaja.

6. Pyritään etenemään alueella tapahtumien kautta. Jos saataisiin maahanmuuttajatkin linkitettyä tekemisen kautta mukaan yhteiseen toimintaan.
8. Toimintarahojen haku vuodelle 2015.
Oulun kaupungin kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan yksikkö myöntää toimintarahaa, joka on tarkoitettu Oulun kaupungin suuralueilla tapahtuvaan kuntalaistoiminnan tukemiseen. Päätösesityksen toimintarahan jakamisesta suuralueen toimijoille tekee kunkin suuralueen yhteistyöryhmä.
Toimintarahaa voivat hakea suuralueen aluetoimintaan osallistuvat (esim. yhteistyöryhmän toimintaan osallistuminen, alueellisen toiminnan järjestäminen) voittoa tavoittelemattomat yhdistykset ja yhteisöt (esim. vanhempaintoimikunnat, asukasryhmät). Toimintarahaa haetaan sen suuralueen yhteistyöryhmältä, jonka alueelle tapahtuma / toiminta kohdistuu. Hakuohje sekä haku- ja raportointilomakkeet löytyvät netistä: http://www.ouka.fi/oulu/yhteisotoiminta/yhteisotoiminnan-avustussaanto
Toimintaraha vuodelle 2015 on haettavissa 10.–31.12.2013 välisenä aikana. Hakemukset on toimitettava hakuajan viimeiseen päivään klo 16 mennessä. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä.
Hakemukset toimitetaan osoitteeseen: Oulun kaupungin kirjaamo, PL 27, 90015 Oulun kaupunki. Kuoreen merkintä: Yhteisötoiminnan avustukset. Hakemuksen voi toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo(at)ouka.fi (viestikenttään maininta Yhteisötoiminnan avustukset).
9. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2015.
Puheenjohtajaksi valittiin Marjut Rousu ja varapuheenjohtajaksi Petri Hälinen.
10. Muut asiat.
Oulun Taidemuseossa Kaukovainio – lähiötarinoita 6.6.–30.8.2015.
Ihminen ei synny tyhjään maailmaan eikä jätä jälkeensä tyhjyyttä. Olemme osa yhteisöä. Mikä merkitys eletyillä paikoilla on elämämme kertomukselle? Murrosvaiheessa olevan oululaisen metsälähiön tarinoita ja ihmisiä ovat dokumentoineet KM, tutkija Ulla-Maija Louhela ja valokuvaaja Sanna Krook. Kuulluksi ja nähdyksi tulleet tarinat liittyvät osaksi sosiaalista tarinavarantoa, jota voimme hyödyntää elämänsisältöjemme tulkitsemisessa. Kaukovainio-yhteisötaideprojektia taustoittaa Ulla-Maija Louhelan väitöstutkimus. Näyttelyn avajaiset 5.6.2015.
Kirjasto ja nuorisopalvelut.
Kirjastossa on levotonta nuorten kanssa, sekä pienempien että isompien porukoiden kanssa. Kirjaston palkkaama vartija on paikalla melkein joka päivä kello 16-19. Koulun ja nuorisopalveluiden kanssa on keskusteltu levottomuuksista. Nuorten koteihin on oltu yhteydessä. Monenlaisia asioita on levottomuuksien taustalla. Levottomuus on lisääntynyt muuallakin, lama alkaa näkyä koulussa, resurssit pienenevät. Nuoria ei haluttaisi missään tapauksessa ajaa pois kirjastosta. Ovat tärkeä käyttäjäryhmä.
Häiriköivät nuoret ovat paljolti samoja, jotka ovat saaneet nuokkarille porttikiellon. Nuorisotalo on ma ja ti kiinni. Nuorisotalo suljetaan kokonaan säästösyistä helmikuun lopussa.
Resurssia lisäämällä ei ehkä ratkaista ongelmaa. Juurettomuus, sopeutumattomuus ja kieliongelmat ovat monta kertaa ongelmien taustalla.
Yhteistyöryhmä päätti laatia kirjelmän päättäjille ja virkamiehille nuorisotilan säilyttämisen puolesta. Yhteistyöryhmällä on syvä huoli asiasta, jos säästötoimien takia alueelta lopetetaan kokonaan nuorisotilat. Pienten nuokkaria pidetään jo nyt Hiirihaukkatalon kuvisluokassa. Isompia nuoria ei voida tuoda illalla koululle. Nuokkarilla pitää olla tilaa vapaalle tekemiselle, jotta nuoret kokevat paikan omakseen. Lähettäkää Marjutille tietoja kirjelmään 12.12.mennessä osoitteella marjut.rousu@gmail.com Timolta koulun kommentit, kirjaston, nuorisopalveluiden ym., joilla on kannanotto asiaan, niin tiedot Marjutille.

Erikoisluokat.
Kai kiitteli, kun yhteistyöryhmä oli ottanut kantaa erikoisluokkien säilymisen puolesta. Näyttää siltä, että tehty työ tuottaa tulosta.
Erikoisluokkien puolesta ovat monet tehneet paljon työtä ja erilaisia tempauksia kuluneen syksyn aikana. Esim. Madetojan salin gaalaan myytiin 824 lippua. Salissa on 825 paikkaa. Oululaisuus lähtee kulttuurista, ei voida edetä pelkällä bisneksellä. Kouluasiat herättää intohimoja vanhemmissa, monet valitsevat asuinkaupungin koulujen perusteella.
11. Seuraava kokous.
Seuraava yhteistyöryhmän kokous on maanantaina 19.1.2015 kello 16.30 Hiirihaukkatalossa.
12. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.30.
 

Jakolinkki