2015 3 Kaukovainio-Hiirosen suuralueen yhteistyöryhmän kokouksen muistio - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2015 3 Kaukovainio-Hiirosen suuralueen yhteistyöryhmän kokouksen muistio

Kaukovainio-Hiirosen suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: Tiistaina 21.4.2015 kello 16.30 – 18.30

Paikka: Hiirihaukkatalo

Läsnä: Petri Hälinen, asukas, varapuheenjohtaja
Mervi Uusimäki, Tulevaisuuden Kaukovainio –hanke
Riitta Lehtonen, alueen päiväkodit
Ari Palokangas, asukas
Marja Kainulainen, asukas
Ulla-Maija Louhela, asukas
Riikka Henriksson, asukas
Alvar Majava, asukas
Aaron Majava, asukas
Kai Lotvonen, koulu
Sirpa Laitala, kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta, sihteeri

1. Kokouksen avaus.
Varapuheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

3. Edellisen kokouksen muistio.
Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio.

4. Tulevaisuuden Kaukovainio –hanke. Mervi Uusimäki.
Projektipäällikkö Mervi Uusimäki kertoi, että hanke loppuu tämän vuoden lopussa. Uudesta ohjelmasta ei ole vielä tietoa. Tänä vuonna toteutetaan vielä seuraavanlaisia rakennus- ja muita toimenpiteitä:

- rakennuskohteina Haukkapuiston leikkipuisto, Kotkapuiston viheralueet ja valaistus, toiminnallinen kevyenliikenteenväylä Kaukovainion läpi, pari uutta puuttuvaa kevyenliikenteenväylää
- Kainuunpuiston liikuntavälineet asennetaan ja puisto viimeistellään
- Keskukseen liittyen mahdollisesti rakennussuunnittelua asemakaavan valmistuttua
- Brändäystutkimus ja sen suositukset;
tehdään yhdessä yliopiston kanssa
- korjaustapaohjekortit valmistuneet ja otetaan käyttöön Rakennusvalvonnassa
- Kotihoidon ikäihmisten sähköisen lukituksen pilotointi
- hissiasiamiehen käyttömahdollisuus, esimerkkitarkasteluja täydennysrakentamisesta
- näyttely "Lähiötarinoita" Taidemuseossa kesällä
- syksyllä asukastilaisuus ja loppuseminaari;
pyritään saamaan mukaan taloyhtiöitä, yliopiston ja ammattikorkeakoulun edustajien lisäksi
- jne.

Ulla-Maija Louhelan ja Sanna Krookin yhteisötaideprojekti "Lähiötarinoita" on herättänyt paljon positiivista kiinnostusta. Projektissa Ulla-Maija ja Sanna ovat osoittaneet omaa aktiivisuutta, toimineet ja tehneet, vaikka rahoitusta ei ole juurikaan ollut. Kiinnostusta ovat osoittaneet myös Oulun kaupunginhallitus ja Ympäristöministeriö. Lähiötarinoita –näyttely on esillä Oulun Taidemuseossa 6.6.-30.8.2015. Näyttelyn avajaisiin kutsutaan sekä Ympäristöministeriön että kaupunginhallituksen edustajia. Myös Kaukovainiolta järjestetään matka näyttelyyn.

5. Kaukovainion portti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 10.4.-24.4.2015.
Kaukovainion kaupunginosan osaa koskevan asemakaavan muutoksen (Joutsentie, Merikotkantie, Maakotkantie; Kaukovainionportti) osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 10.4. – 24.4.2015 Oulu10-palveluissa, Torikatu 10, sekä on luettavissa osoitteessa www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/suunnitelmat-ja-hankkeet.

Alueella on suunnittelutarvevaraus opiskelija-asunnoille. Katusuunnitelmat tehdään myös uusiksi, esim. teiden ylitykset. Sen jälkeen suunnitellaan alueen asemakaava.

6. Muut asiat.
Tour de kids. Kaukovainio-Hiirosen puistoajot 21.5.2015 kello 18.00 Hiirosenpuistossa.
Oulun Triathlon ja Cyclingin Pekka Hartikka kirjoittaa:
"Kunhan toimitsijat tulevat urheilupuistoon tuntia ennen ensimmäistä starttia, jaan tehtävät ja neuvon miten ne hoidetaan;

- Minä merkkaan radat sitä ennen kalkilla.
- Ilmoittautumisia (2hlöä) otetaan sarjoittain vastaan heti, kun toimitsijat ovat paikalla. Minä tuon kynät ja paperit.
- Lähdön järjestäjä (1 hlö) laittaa lapset jonoon sarjoittain ja numerojärjestykseen pienimmistä sarjoista alkaen.
- Minä hoidan 30 sekunnin intervallilla lähdöt.
- Maaliin ottajia pitää olla 2 henkilöä...ensimmäinen sanoo maaliin tulijan numeron ja maaliintuloajan, jonka toinen kirjaa ylös.
- Tuloslaskentaan pitää löytyä päässälaskutaitoinen henkilö. Maaliintuloaika - lähtöaika = loppuaika.
- Palkintojen jakoon pitää löytyä pari henkilöä. Ne jaetaan sarjoittain heti tulosten selvittyä. Minä tuon palkinnot. Näin pienimmät pääsevät saman tien kotiin.

Eli tarvitsemme minimissään 7-9 henkilöä, jotta tapahtuma sujuu joustavasti.

Pekan yhteystiedot: hartikka.pekka@gmail.com p.040-3530101
Hälisen Petri koordinoi tapahtumaa yhteistyöryhmän puolesta. petri.halinen@laatutakuu.fi

Vapaaehtoisia ilmoittautui mukaan Marja, Petri, Ulla-Maija, Ari ja Riitta.
Lisäksi Kimmo Kieksi seurakunnasta ilmoitti, että he ovat myös mukana tapahtumassa mehujen kanssa. Työntekijöitä tulee myös sieltä toimitsijoiksi, palkintojen jakajiksi. He lausuvat myös ytimekkäät kannustussanat palkituille ja kaikille osanottajille.
Kulttuurireitistö.
Ulla-Maija kertoi ajatuksesta saada Kaukovainion alueelle kulttuurireitistö. Alueella voitaisiin järjestää kulttuurikävelyjä ym. tutustumista alueeseen. Liikuntapaikat on merkitty karttoihin, mutta ei sitä, mitä kaikkea historiaa alueeseen liittyy. Ulla-Maija on saanut materiaalia paljon alueen historiasta kerätessään lähiötarinoita. Kulttuurireitistössä voitaisiin käyttää esim. QR- koodistoa, jolloin puhelimella voi näpätä kuvan ja samalla saa tietoon ko. paikan vanhan historian.
Kaitsu arveli, että ysiluokkalaisten opiskelun sisällöksi voisi ajatella reitistön tietoteknistä toteuttamista. Samalla oppilaita sitoutettaisiin alueeseen.

Elokarneevaalit lauantaina 29.8.2015 kello 10-14 Kaukovainiolla.
Päivä on myös kodin ja koulun yhteinen päivä, joten koulu antaa vahvan panoksen tapahtumalle. Suunnittelu jatkuu seuraavassa kokouksessa.


Hiirihaukkatalo.
Talo on kesän ajan pääosin kiinni.


Oulun Nappi Naapuri -kisa vahvistamaan naapuruutta Oulussa:
Nappi Naapuri –kisaa toteuttamassa ollut Riikka Henriksson kertoi kisasta ja hankkeesta.
Yhteistyössä ovat mukana Oulun kaupunki, Kaleva, Oulun Diakonissa laitos ja Nappi Naapuri.
Oulussa on käynnistynyt huhtikuussa Oulun Nappi Naapuri -kisa, jossa naapurustot voivat tavoitella Oulun välittävimmän alueen tunnustusta. Kisan voittaja on paikka, jossa ihmiset ovat tekemisissä keskenään monin eri tavoin. Kanssakäymisen mahdollistaa karttapohjainen Nappi Naapuri –verkkopalvelu, jonka avulla ihmiset voivat kohdata heille entuudestaan tuntemattomia naapurustonsa muita asukkaita ja toimijoita.
Nappi Naapurissa voi esimerkiksi etsiä lapsille kavereita tai itselle lenkkiseuraa, pyytää lainaksi poraa, tarjoutua vanhukselle kauppa-avuksi tai hakea koiralle ulkoiluttajaa. Nappi Naapuri –palvelu löytyy osoitteesta https://nappinaapuri.fi. Oulun Nappi Naapuri -kisasta voi lukea lisätietoa osoitteista www.ouka.fi/oulunnappinaapuri ja https://oulunnappinaapuri.wordpress.com
Oulun Nappi Naapuri –kisaa voi seurata sosiaalisessa mediassa hästägillä #oulunnappinaapuri.
Kisan edelläkävijöinä ja omassa ympäristössään aktiivisena naapurina toimivat Satu Saarinen (kirkkoherra Oulujoki), Piritta Kukkonen, (Kärppä Ladies), Juho Meriläinen (seurajohtaja AC Oulu), Elina Korhonen (näyttelijä, Oulun kaupunginteatteri), Anni Väisänen (kotiäiti), Virva Guttorm-Noyes (omaishoitaja), Niina Jortikka (yhteisömanageri ja tapahtumatuottaja), Jenny Kilponen (tuottaja Oulun juhlaviikot), Antti Putkonen (käsityöalan yrittäjä Koomamies), Aila Suojanen (eläkeläinen), Tiina Kesti (palvelujohtaja ODL) ja Laanilan koulun yläaste ja lukio.
Oulun Nappi Naapuri -kisan voittaja-alueen valitsee raati, joka käy läpi Oulun alueelle ihmisten Nappi Naapuri -palveluun tekemät merkinnöt. Kisa päättyy syyskuun lopussa. Voittaja-alue palkitaan Oulun kaupungin toimesta alueen ihmisten kanssa sovittavalla tavalla. Kisan järjestävät Oulun kaupunki, Kaleva, Oulun Diakonissalaitos ja Nappi Naapuri. Järjestäjät haluavat kisan avulla edistää yhdessä tekemistä, välittämistä ja yhteisöllisyyttä Oulussa.


7. Seuraava kokous.
Seuraava kokous on tiistaina 19.5.kello 17.00. Paikka ilmoitetaan kokouskutsussa.

8. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.30.