Vanhat yhteistyöryhmien aikaiset muistiot

< Takaisin

2015 4 Kaukovainio-Hiirosen suuralueen yhteistyöryhmän kokouksen muistio.

Kaukovainio-Hiirosen suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: Tiistai 19.5.kello 17.00 - 19.00.

Paikka: Hiirihaukkatalo

Läsnä: Marjut Rousu, puheenjohtaja
Marja-Riitta Mikkola, kirjasto
Marja Keväjärvi, asukas
Ari Palokangas, asukas
Ullamaija Louhela, asukas
Marja Kainulainen, asukas
Riitta Lehtonen, päiväkodit
Kai Lotvonen, Hiirihaukkatalo
Sirpa Laitala, yhteisötoiminta, sihteeri

1. Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

3. Edellisen kokouksen muistio.
Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio.

4. Elokarnevaalit lauantaina 29.8.2015 kello 10-14 Kaukovainiolla.
Elokarnevaalien työryhmään valittiin Ullamaija (työryhmän kokoonkutsuja), Marjut, Petri ja Kaitsu. Työryhmä suunnittelee karnevaalit loppuun ja tiedottaa koko yhteistyöryhmälle suunnitelmien etenemisestä.
Teemana tämän vuoden Elokarnevaaleissa on YHDESSÄ. Ullamaija kehittelee logon.
Suunniteltiin, että koulun oppilaat voisivat kirjoittaa kirjeen joko tuntemalleen tai tuntemattomalle henkilölle/ mummulle/vaarille/yksinäiselle/lapselle ym. Kuulumisten lisäksi kirjeessä kerrottaisiin Elokarnevaaleista ja kutsuttaisiin näinkin alueen asukkaita paikalle, viettämään aikaa YHDESSÄ.

Sovittua ohjelmaa YHDESSÄ –elokarnevaaleille:

• Potnapekka; Marjut kysyy Tulevaisuuden Kaukovainio –projektilta rahoitusta
• ilmapalloja; Marjut kysyy Tulevaisuuden Kaukovainio-projektilta ilmapalloja esim. varustettuna logolla "Tulevaisuuden Kaukovainio – Vihreä lähiö"
• kirppari- ja peräkärrykirppis; ilmoittautuminen Ullamaijalle, omat pöydät ja rekit tai muut alustat mukaan. Paikat ilmaisia.
• kansainväliset ruokamyyjät; Sirpa kysyy alustavasti myyjiä, ilmoittautumiset Ullamaijalle
• kansainvälistä ohjelmaa; Sirpa kysyy esiintyjiä Oulun Vuolleen Aili Saukkoselta
• Kirjasto on avoinna. Siellä on mm. Marja Keväjärven runomuotokuvateltta ja kirjallisia lahjoja lähimmäisille 10-12. Aililta kysytään kansainvälistä kulttuuriohjelmaa 12-14.
• Elokarnevaalipäivä on myös kodin ja koulun päivä. Eli alueen lapset ovat osan päivää koulussa ja osallistuvat sitten myös Elokarnevaalien aktiviteetteihin.
• Koululle pomppulinna (varaako Petri) ja seinäkiipeily, johon kysytään ohjaajia viime kesän malliin. Näitä varten haetaan liikunta-avustusta 400 euroa Oulun kaupungilta.
• Poniratsastusta. Tarjotaan ilmaiseksi alueen lapsille. Ullamaija kysyy.
• Urheilustaroja paikalle. Esim. voisiko olla ystävyysottelu starat vastaan koulu. Marjut, Kaitsu ja Ullamaija kyselevät kuuluisuuksia paikalle. Marjut voisi heitä sitten haastatellakin.
• Marjut kysyy tämän vuoden miss Suomea Rosa-Maria Ryytiä vierailemaan Elokarnevaaleilla.
• Pyydetään Liikenneturvaa ja VPK:ta paikalle. Sirpa kysyy.
• Marjut kysyy hunajanmyyjää.
• Kuka paistaisi lättyjä? Viime kesän lättykahvila ei ole enää toiminnassa. Haluaisiko seurakunta ottaa koppia?
• Leirikoululaisten pöydät. Kahvia ym.
• Martat mukaan.
• Rieskan myyjiä.
• Onko kenelläkään tiedossa sadonkorjuutuotteiden myyjiä?
• Sirpa kysyy yleensä myyjiä, samoja joita oli viime vuonna.
• Voitaisiinko järjestää valokuvauskilpailu kohteena Kaukovainio. Mietitään palkinto. Ja kuka/ketkä valitsevat voittajan.
• Pyydetään Kaleva jakamaan Kalevaa ja tekemään juttua kaukovainiolaisista ja Kaukovainiosta.

• Samassa yhteydessä myös Kaukovainion musiikki-/tanssitapahtuma "Humpaten huomiseen". Ullamaija järjestelee tapahtumaa ja tiedustelee paikalle nuoria muusikoita, bändejä, tanssimusiikin soittajia. Tanssia, karaokea?, esiintymismahdollisuus nuorille kyvyille.

• Kaitsulta tilataan 25 pöytää markkinaväelle, mutta ne annetaan ensi sijaisesti ruokamyyjille.

• Tapahtumasta on tehtävä kunnon tiedote hyvissä ajoin. Mainostaminen on aloitettava ajoissa ja sen on oltava kattavaa. Mukaan pyritään saamaan kaikki ostarin liikkeet. Kuka tekee tiedotteen, tapahtumaryhmä päättää. Ja hioo tapahtuman logon ja ilmeen kuntoon.

5. Muut asiat.
Lähiötarinoita Kaukovainiolta –näyttelyn avajaiset on Oulun Taidemuseossa perjantaina 5.6.2015 kello 17.00.

Kaukovainion kirjasto on kiinni kesän ajan lattian korjaustöiden takia.

Viime kokouksessa esiin noussut Kaukovainion Kulttuurireitistö –idea on otettu koulussa hyvin vastaan. Tietotekniikan opettajat olivat arvelleet, että valinnaistyhmän kanssa idea voitaisiin hyvinkin toteuttaa. Oppilaat ja opettajat tarvitsevat käyttöönsä tietoja ja tarinoita Kaukovainion alueelta, jotka he sitten muuttavat teknisesti koodien muotoon. Ullamaijan "Lähiötarinoita" –projektin myötä saadaan materiaalia varmaan tähänkin.

6. Seuraava kokous.
Seuraava kokous on tiistaina 18.8.2015 kello 17.00 Hiirihaukkatalossa.

7. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.00.
 

Jakolinkki