Vanhat yhteistyöryhmien aikaiset muistiot

< Takaisin

2015 5 Kaukovainio-Hiirosen suuralueen yhteistyöryhmän kokouksen muistio

Kaukovainio-Hiirosen suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: Tiistai 18.8.2015 kello 17.00-18.30.

Paikka: Hiirihaukkatalo

Läsnä: Kai Lotvonen, Hiirihaukkatalo, puheenjohtaja
Riitta Lehtonen, päivähoito
Maria Laukka, päivähoito
Marja-Riitta Mikkola, kirjasto
Mervi Uusimäki, Tulevaisuuden Kaukovainio –hanke
Ulla-Maija Louhela, asukas
Jaana Utriainen, Koti- ja koulutoimikunta
Riikka Henriksson, asukas
Sirpa Laitala, Ouka, yhteisötoiminta, sihteeri

1. Kokouksen avaus.
Puheenjohtajana toiminut Kai Lotvonen avasi kokouksen.

2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

3. Edellisen kokouksen muistio.
Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio.

4. Elokarnevaalit lauantaina 29.8.2015 kello 10-14 Kaukovainiolla.
Sähköpostin liitteenä:
- ohjelman aikataulutus
- vastuualueet
- Elokarnevaalien mainos
- koulun päivä

Riikka tekee lehdistötiedotteen, jonka sihteeri laittaa eteenpäin alueen lehdille ja radioille.
Sähköpostin liitteenä olevaa mainosta saa kaikki jakaa mahdollisimman paljon eteenpäin ja laittaa esille eri paikkoihin.
Myyjiä, varsinkin vihannes- yms. mahtuu mukaan. Ilmoittautuminen kaukovainion.elokarnevaalit@gmail.com

5. Muut asiat.
Muita asioita ei ollut.
6. Seuraava kokous.
Seuraavan kokouksen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
7. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.30.
 

Jakolinkki