2015 6 Kaukovainio-Hiirosen suuralueen yhteistyöryhmän kokouksen muistio. - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2015 6 Kaukovainio-Hiirosen suuralueen yhteistyöryhmän kokouksen muistio.

Kaukovainio-Hiirosen suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: Tiistai 8.12.2015 kello 17.30-19.30.

Paikka: Hiirihaukkatalo

Läsnä: Petri Hälinen, asukas, puheenjohtaja
Maria Laukka, Vaskitien päiväkoti
Ulla-Maija Louhela, asukas
Sinikka Korpela, asukas
Kai Lotvonen, Hiirihaukkatalo
Sari Harjula, koti-koulutoimikunta
Marja Kainulainen, asukas
Mervi Uusimäki, Ouka, Tulevaisuuden Kaukovainio –hanke
Sirpa Laitala, Ouka, yhteisötoiminta, sihteeri

1. Kokouksen avaus.
Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Petri Hälinen. Hän avasi kokouksen.

2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

3. Edellisen kokouksen muistio.
Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio ja samalla palautekeskustelu Elokarnevaalit-tapahtumasta.

Koululle on tullut hyvää palautetta Elokarnevaaleista. Tapahtuma on vakiinnuttanut paikkansa, perinteisenä ja odotettuna aluetapahtumana. Alueen asukkaat ovat kokeneet tapahtuman tärkeäksi Kaukovainion imagoa kohottavaksi tapahtumaksi.
Tapahtuma on monipuolinen, josta löytyy kaikille jotain tekemistä ja mielenkiinnon kohdetta.

Jotta tapahtuman järjestäminen onnistuu jatkossakin, tarvitaan järjestelyihin ja vastuuta kantamaan enemmän alueen asukkaita, vapaaehtoisia. Nyt tapahtuman järjestelyistä on vastannut muutama henkilö. Kaupunki avustaa tapahtumaa rahallisesti, samoin kuin Tulevaisuuden Kaukovainio -hanke on antanut rahallista apua, mutta tapahtuman suunnittelu ja toteuttaminen jäävät kuntalaisten vastuulle jatkossakin.

Facebookin Elokarnevaalit -sivulla oli yli 100 osallistujaa. Se on hyvä kanava tiedon levittämiseen, kun juurikaan muuhun mainostamiseen ei ole varaa.

Elokarnevaalit –päivästä on muodostumassa vakituinen kodin ja koulun välinen yhteinen päivä, jolloin koululla on avoimet ovet vanhemmille ja muillekin kuntalaisille tutustua tämän päivän koulumaailmaan. Tapahtuman päivämäärä on päätettävä hyvissä ajoin, jotta koululaisten koteihin saadaan tieto tapahtumasta ajoissa. Ajankohta on haasteellinen, kun koulutyö on juuri lomien jälkeen alkanut.

Ilmapallojen jako työllisti. 500 ilmapalloa jaettiin, ja siltikin ne loppuivat kesken.
Poniajelulle eivät kaikki mahtuneet/ehtineet mukaan. Poniajelu on suosittu kohde pienille osallistujille. Tätä täytyy miettiä, miten saadaan kaikki halukkaat mahtumaan mukaan.
Varaukset tehtävä hyvissä ajoin poneista ja toisesta suosikista eli Potnapekasta.

Joissakin alueen taloyhtiöissä vietetään venetsialaisia. Miten se tapahtuman teemana?

Samantapaista tapahtumaa aletaan rakentamaan ensi syksyksi. Tulevia tapahtumia varten on tilattu iso mainoskyltti 1 m x 3,15 m. Tekstinä on; Elokarnevaalit, yhdessä. Kyltin alle tulee sitten tapahtuman vaihtuva päivämäärä. Kyltti on jatkossa hyvissä ajoin esillä, näkyvällä paikalla, alueella.

Elokarnevaalien ensi kesän päivämäärä päätetään tammikuun ytr:n kokouksessa.

4. Digiloikka Kaukovainiolla. Hanke-idean esittely. Kai Lotvonen.
Kai on miettinyt asuinalueen digitaalisuutta; paikallista kasvuympäristöä ja sen kehittämistä. Arkielämän asioiden muuttamista sellaiseen muotoon, että tietokonekin niitä ymmärtää. Missä kaikissa asioissa digitaalisuutta voidaan hyödyntää?

Kaukovainio on monikulttuurinen ja moni-ilmeinen asuinympäristö. Digiloikan tulisi olla hyvin lähellä ihmisen arkea. Sen pitää olla helppokäyttöinen, kiinnostava ja ennen kaikkea aidosti hyödyllinen.

Tällä hetkellä yläkoulun liikunnan valinnaisryhmä ja Atv-ryhmä tekevät yhteistyönä "Liikuntapolkua" koulun pihalle. Pihalle tulee tauluja, joita oppilaat voivat "lukea" puhelimillaan ja saada näin näkyviin videopätkiä kyseisen kohteen liikuntakäytöstä.
Voisiko tätä ajatusta hyödyntää koko alueella?

Tärkeintä ideassa on se, että se palvelee alueen asukkaita ja tuo helpotusta arkeen. Palvelee kaikkia ikään katsomatta. QR –koodit toisivat kaiken tiedon alueen tapahtumista, liikkeistä, palveluista ym. alueen asukkaille ja siellä vieraileville.

Tiedustellaan yliopistolta ja muista oppilaitoksista löytyisikö kiinnostuneita kehittämään ideaa eteenpäin hankkeeksi.

Oulun kaupunki on mukana 6aika –hankeessa. Tiedustellaan löytyisikö sieltä rahoitusta.
5. Yhteisötoiminnan toimintaraha vuodelle 2016.
Yhteisötoiminnan alueellinen toimintaraha on tarkoitettu Oulun kaupungin suuralueilla tapahtuvaan kuntalaistoiminnan tukemiseen. Toimintarahaa voivat hakea suuralueen toimintaan osallistuvat, voittoa tavoittelemattomat yhdistykset ja yhteisöt (esim. vanhempaintoimikunnat, asukasryhmät).
Toimintaraha vuodelle 2016 on haettavana 1-31.12.2015 välisenä aikana. Hakemukset on toimitettava hakuajan viimeiseen päivään klo 16 mennessä. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä.
Hakemukset toimitetaan osoitteeseen: Oulun kaupungin kirjaamo, PL 27, 90015 Oulun kaupunki. Kuoreen merkintä: Yhteisötoiminnan avustukset. Hakemuksen voi toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo(at)ouka.fi (viestikenttään maininta Yhteisötoiminnan avustukset). Linkistä löytyy Lisätietoja, hakuohje, sekä haku- ja raportointilomakkeet
6. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2016.
Puheenjohtajaksi valittiin Petri Hälinen ja varapuheenjohtajaksi Ulla-Maija Louhela.

7. Muut asiat.
Oulun Nappi Naapuri -kisa oli käynnissä 16.4. - 30.9.2015. Oulun kaupungin, ODL:n ja Kalevan järjestämässä kilpailussa naapurustot tavoittelivat Oulun kivoimman alueen tunnustusta. Jaetulle ensimmäiselle sijalle ylsivät Kaukovainio ja Kivikkokangas.
Kaukovainion yhteistyöryhmän tapahtumaryhmä voitti 500 euroa alueellisen tapahtuman järjestämiseen. Kilpailun tuomaristo oli kiinnittänyt huomiota erityisesti Elokarnevaalit –tapahtuman järjestämiseen kuntalaislähtöisesti ja sen saavuttamaan runsaaseen osallistujamäärään.

Yhteistyöryhmä päätti, että voittorahoilla järjestetään glögi- ja torttutarjoilu alueen asukkaille ostarilla. Kaitsu selvittää, voiko Hiirihaukkatalon luokkaretkirahastoon varoja keräävä luokka ottaa vastuun järjestelyistä.

Tammikuussa ilmestyy ammattikorkeakoulun julkaisu, jossa on juttua Kaketsulla toteutuneista Nappinaapurijutuista. https://oulunnappinaapuri.wordpress.com/

Tulevaisuuden Kaukovainio –hanke loppuu tämän vuoden lopussa, mutta Kaukovainion kehitystyö jatkuu. Alla linkki sivuille.
http://www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/kaukovainio

8. Seuraava kokous.
Seuraava kokous on tiistaina 26.1.2016 kello 17.30 Hiirihaukkatalolla.

9. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.30.