Vanhat yhteistyöryhmien aikaiset muistiot

< Takaisin

2016 2 Kaukovainio-Hiirosen suuralueen yhteistyöryhmän kokouksen muistio

Kaukovainio-Hiirosen suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: Tiistai 22.3.2016 kello 17.00-19.00.

Paikka: Hiirihaukkatalon Sumppi

Osallistujat: Petri Hälinen, puheenjohtaja
Uma Louhela, asukas
Sari Harjula, koti-koulutoimikunta
Maria Laukka, päiväkodit
Kai Lotvonen, Hiirihaukkatalo
Timo Kettunen, Hiirihaukkatalo
Päivi Rasinkangas, kirjasto
Ari Palokangas, asukas
Riikka Henriksson, asukas
Pirjo Annala, koti-koulutoimikunta
Antti Määttä, kaavoitusarkkitehti, Ouka
Sirpa Laitala, sihteeri, kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta

1. Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

3. Edellisen kokouksen muistio.
Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio.

4. Kaukovainion kaavoitus. Kaavoitusarkkitehti Antti Määttä.

Antti Määttä kertoi, että kaavaluonnos on tehty ostoskeskuksen alueelle ja se on ollut esillä mm. kirjastossa. Lopullista kaavaehdotusta ei aleta tekemään ennen kuin tiedetään toimijoiden tahtotila, mitä alueelle halutaan.
Neuvotteluja käydään eri sopijaosapuolten kesken, joita kaupungin suuntaan ovat YIT, Sivakka ja Seurakuntayhtymä.

Liikekeskuksessa isona osakkaana on Arina sekä muutamia pienempiä osakkeenomistajia. Osapuolet ovat odottavalla kannalla, osakkeiden lunastushinnoista ei ehkä ole päästy sopimukseen. Kaupunki on tontinhaltija kohteessa. Ja vuokrasopimus on katkolla.
Neuvottelujen käyminen osapuolten kesken ei juurikaan näy kaupungin suuntaan.

Kaupunki on tehnyt yhteistoimintasopimuksen kaavaluonnosta varten YIT:n, Sivakan ja Seurakuntayhtymän kanssa. Toteuttamissopimukset tehdään sitten YIT:n ja Sivakan kanssa. Seurakunnan kanssa tehdään myös maankäyttösopimus. Toteuttamissopimukseen liittyvissä neuvotteluissa on ollut nyt taukoa.

YIT katsoo kokonaisuutta, milloin on järkevää lähteä toteuttamaan näinkin isoa kohdetta.
Markkinatilanteen on parannuttava, jotta alueelle rakennettavat asunnot menevät kaupaksi.
Antti korosti sitä, että tällaiset isot kokonaisuudet vaativat aikaa, mikään ei tapahdu hetkessä.
Kokouksessa nousi esille kaukovainiolaisten huoli alueen kehittämisestä. Onko suunnitelmissa kuultu sittenkään kuntalaisia, vaikka monta suunnittelutilaisuutta on asukkaille järjestetty ja niihin ovat asukkaat aktiivisesti osallistuneet?
Asukkaat odottavat, että alueella tapahtuisi jo edes jotakin rakentamisen suhteen. Heräsikin ajatus siitä, voidaanko hanketta palastella pienempiin osiin?
Kaupunki on laittanut rahaa suunnitteluun, eikö se voisi kiirehtiä hanketta, asettaa määräaikoja rakentamiselle?
Voidaanko lähteä neuvottelemaan muidenkin kanssa kuin YIT?
Voiko liikekeskusta irrottaa muusta rakentamisesta?
Pystyykö Sivakka irrottautumaan hankkeesta ja aloittamaan oman projektinsa eli purkaa aikomansa vuokratalot ja rakentaa uudet tilalle? Nyt on mahdollista, että jos aikataulu venyy, joudutaan vanhoja taloja korjaamaan mm. viemäreiden osalta.

Antti kertoi, että on ajateltu, että hanketta ei palasteltaisi. Hanke vaatii kokonaisuuden eli ostoskeskuksen ja asuntorakentamisen. Hanketta ei ole ainakaan vielä haluttu lähteä toteuttamaan vuokra-asuntotuotanto edellä.

Aran projekti ”Tulevaisuuden Kaukovainio” on loppunut. Nyt Kaukovainion alue on samalla viivalla muiden alueiden ja niiden kehittämisien kanssa.

Kotikoulutoimikunta ja yhteistyöryhmä miettivät keinoja, miten voidaan vaikuttaa hankkeen nopeuttamiseksi. Pelkona on alueen rapistuminen ja palveluiden väheneminen alueella.

5. Lähidemokratiatoimikunnan päätös toimintarahan jaosta.

Lähidemokratiatoimikunnan päätöksen mukaan alueellinen toimintaraha 4668 euroa jaettiin seuraavasti toimijoiden kesken:
Kaukovainion koulun kotikoulutoimikunta 700 euroa
Haukanpesä-klubin työryhmä 983
Yhteistyöryhmän tapahtumaryhmä, Elokarnevaalit 990
Yhteistyöryhmän tapahtumaryhmä, Tour de Kids 300
Merikotkan palvelutalon 1 ja 3 retkitoimikunta 800
Nuorisoseurojen Oulun Aluejärjestö ry 395
Vaskitien päiväkodin Vihreä Lippu –raati 500

Rahat tulevat ensi viikon aikana toimijoiden tileille. Kun tapahtuma on järjestetty ja toimintaraha käytetty, niin raportoikaa saman tien rahan käytöstä. Raportointilomake löytyy Oukan sivuilta.

6. Kesäajan tapahtumat Tour de Kids ja Elokarnevaalit.

Tour de Kids torstaina 2.6.2016 kello 18.00:
Petri sopii Pekka Hartikan kanssa mitaleiden hankkimisesta. Jokainen osallistuja saa mitalin.
Saadaanko seurakunnalta pillimehuja tapahtumaan?
Vapaaehtoisia toimijoita kisaan: Riitta, Marja, Petri, Uma, Riikka, Satu, Pentti.

Elokarnevaalit 3.9.2016.
Ensimmäinen suunnittelukokous Uman luona ma 18.4. kello 17.00. Mukaan ilmoittautuivat ainakin Uma, Petri, Satu, Riikka ja Pirjo.

Facebook –sivut otetaan jälleen aktiiviseen käyttöön.

7. Muut ajankohtaiset asiat.

Lapsille ja nuorille on saatava mielekästä tekemistä alueelle. Nuorisotalon purkaminen on ollut iso menetys alueelle. Nykyisin nuoret ja lapset pyörivät ostarin alueella. Vähintään nuorisotyöntekijöiden olisi jalkauduttava alueelle puhuttamaan nuoria. Selvitettävä, miten nuoret ja lapset voivat alueella. Lastensuojelutapaukset ovat lisääntyneet. Asiasta on oltu yhteydessä apulaiskaupunginjohtaja Sinikka Saloon ja kaupunginvaltuutettu Tytti Tuppuraiseen.
Hiirihaukkatalon liikuntasali on niin varattu, että sieltä alueen nuoret eivät saa pelivuoroja.
Olisiko mahdollista saada entisen nuokkarin paikalle kontteja/työmaaparakkeja, joista nuoret voisivat itse sisustaa ja tehdä itselleen oleskelutilaa? Luovuutta käyttämällä löydetään toivon mukaan ratkaisu tilakysymykseen. Kotikoulutoimikunta selvittää asiaa.

Kaukovainiolla ollaan huolissaan muutenkin palveluiden rapistumisesta, mitä pitkittynyt alueen suunnittelu on tuonut tullessaan. Liikkeitä on lähtenyt alueelta pois. Ostari murenee pala palalta. Mitään ei ole tullut päiväkodin ja nuorisotalon tilalle.

8. Seuraava kokous.
Seuraava yhteistyöryhmän kokous on tiistaina 24.5.2016 kello 17.00 Hiirihaukkatalossa.

9. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.00.

Jakolinkki