Vanhat yhteistyöryhmien aikaiset muistiot

< Takaisin

2016 5 Kaukovainio-Hiirosen suuralueen yhteistyöryhmän kokouksen muistio

Kaukovainio-Hiirosen suuralueen yhteistyöryhmän kokous

 

Aika:                                   Tiistai 18.10.2016 kello 16.30 – 19.00                         

 

Paikka:                               Hiirihaukkatalo

 

Läsnä:                                                Petri Hälinen, asukas, puheenjohtaja
Maria Laukka, varhaiskasvatus
Timo Kettunen, Hiirihaukkatalo, koulu
Kai Lotvonen, Hiirihaukkatalo, koulu
Tiina Seppä, asukas
Marja Nousiainen, Oulun Yliopisto
Antti Määttä, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Sirpa Laitala, kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta, sihteeri

 

 1. Kokouksen avaus.
  Puheenjohtaja avasi kokouksen.
   
 2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.
  Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

 

 1. Aluebrändäys. Tohtorikoulutettava Marja Nousiainen.
   Marja Nousiainen oli uudelleen kertomassa tekemästään aluebränditutkimuksesta.

 

 Katalysoiva aluebrändäys ja investointimarkkinointi (KAIMA) -hanke (Oulun yliopiston     arkkitehtuurin tiedekunta, 1.5.–30.11.2015) liittyy Oulun kaupungin Tulevaisuuden Kaukovainio -hankkeeseen, jossa aluebrändäystä ja -markkinointia koskevat tietotarpeet ovat nousseet esiin. Näissä hankkeissa on tehty rajoja ylittävää yhteistyötä, mikä on leimallista myös aluebrändäykselle.

Kokonaisuudessaan tutkimus löytyy osoitteesta:
http://www.ouka.fi/c/document_library/get_file?uuid=cc8e9af8-a59d-4a19-be84-2360795d5563&groupId=64220

Jatkossa voitaisiin suunnitella brändityöryhmän perustamista Kaukovainion alueelle.

 

 1. Tulevaisuuden Kaukovainio. Tilannekatsaus. Kaavoitusarkkitehti Antti Määttä.

- Kaukovainion keskuksen asemakaavan muutoksen pohjana toimivaa yleissuunnitelmaa on tarkistettu kesän aikana. Tarkistukset ovat melko pieniä ja perustuvat osapuolten (Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä, YIT, Sivakka) toiveisiin.

- Sopijaosapuolina ovat YIT:n, Sivakan ja Oulun ev.-lut seurakuntayhtymän lisäksi Kaukovainion Ostoskeskus Oy ja Arina Kiinteistöt Oy.

- Tavoitteena on, että kaavaehdotus tulee nähtäville kuluvan vuoden puolella, ja kaava pyritään hyväksymään alkuvuodesta 2017. Uuden liikekeskuksen odotetaan valmistuvan n. kahden vuoden sisällä kaavan voimaantulosta, vuoden 2018 lopussa.

 

 1. Muut ajankohtaiset asiat.
  Muita asioita ei ollut.

 

 1. Seuraava kokous.
  Seuraavan kokouksen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

 

 1. Kokouksen päättäminen.
  Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.00.

 

 

 

Jakolinkki