Vanhat yhteistyöryhmien aikaiset muistiot

< Takaisin

2017 1 Kaukovainio-Hiirosen suuralueen yhteistyöryhmän muistio

Kaukovainio-Hiirosen suuralueen yhteistyöryhmän kokous

 

Aika: Maanantaina 23.1.2017 kello 16:30

Paikka: Kaukovainion Hiirihaukkatalo (Sumpin tilat)

Läsnä:
Petri Hälinen, puheenjohtaja
Kai Lotvonen, Hiirihaukkatalo, koulu
Mikko Heinonen
Riitta Lehtonen, varhaiskasvatus
Tiia-Maria Juuso, kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta, sihteeri

 

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.
 

2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.
 

3. Edellisen kokouksen muistio

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
 

4. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2017               

Valittiin puheenjohtajaksi Petri Hälinen. Varapuheen- johtajaksi valittiin Mikko Heinonen. 

Keskusteltiin siitä, voitaisiinko yhteistyöryhmään valita useampi varapuheenjohtaja, jotta saataisiin lisättyä yhteistyöryhmän toimintaa. Puheenjohtaja ja varapuheen- johtajat voisivat yhdessä tuoda yhteistyöryhmään aktiivisuutta ja pyytää mukaan alueen ihmisiä. Ehdotettiin, että kysytään myös muita yhteistyöryhmässä aktiivisesti toimineita varapuheen- johtajiksi.

Keskusteltiin myös yhteistyöryhmän toiminnasta tulevaisuudessa. On otettava huomioon myös kaikki muut Kaukovainio-Hiirosen alueella toimivat alueelliset työ- ryhmät. On vältettävä työryhmien päällekkäisyyttä. Yhteistyöryhmän tulee olla suunnattu asukkaille ja käsitellä asioita, joita asukkaat haluaisivat.

 

5. Vuoden 2016 toimintarahan käyttö

Viime vuonna alueellisella toimintarahalla on järjestetty kaikki haetut alueelliset tapahtumat. Kaikki toimintarahaa saaneet raportoivat määräaikaan mennessä ja raportoinnit rahan käytöstä olivat myös kunnossa.

 

6. Vuoden 2017 alueellisen toimintarahaesityksen tekeminen lähidemokratiatoimikunnalle

Toimintarahahakemuksia on tullut määräaikaan mennessä 5 kappaletta yhteensä 4 500 euroa. Rahaa on jaettava 0,70 euroa/alueen asukas. Asukasluku on 6 651. Yhteensä toimintaraha on siis 4 656 euroa. Yhteistyöryhmä päätti esittää toimintarahaa myönnettäväksi kaikille hakijoille haetun mukaisesti.

Yhteistyöryhmän sähköpostilistalle on lähetetty muistion lisäksi liitteenä yhteistyöryhmän tekemä esitys toiminta- rahan jaosta. Esitys menee Oulun kaupungin lähi-demokratiatoimikunnan hyväksyttäväksi. Kokous pidetään 22.2.2017.

 

7. Kaukovainion keskuksen asemakaava

Kaukovainion kaupunginosan keskuksen alueelle on laadittu asemakaava, jossa esitetään muun muassa uuden liikekeskuksen rakentamista ja uusien asuntojen toteuttamista palvelukeskuksen yhteyteen. 

Oulun yhdyskuntalautakunta on päättänyt, että kaava asetetaan vielä kerran nähtäville. Uuden asemakaavan kaavaehdotus on nähtävillä perjantain 10.2. – perjantain 17.3.2017 välisenä aikana.

Tarkempia tietoja asemakaavasta löytyy sivulta: http://oulu.ouka.fi/tekninen/Suunnitelmat/Projektikortti.asp?ID=695

Kaikille avoin tiedotus- ja keskustelutilaisuus asema- kaavasta järjestetään Hiirihaukkatalon (Kaukovainion koulun) ruokalassa torstaina 2.3. kello 17.30.

 

8. Muut ajankohtaiset asiat

Lasten Tour de Kids –pyöräilyetappi Hiirosessa, Hiirosen puistoajot, järjestetään 1.6.

Sovittiin Elokarnevaalien alustava päivä. Ne järjestetään alustavasti 2.9. Selvitetään vielä, että onko päivälle kilpailevia tapahtumia. Tapahtumaan varataan taas Potna-Pekka. Tänä vuonna Elokarnevaalien yhteydessä voitaisiin järjestään pienenä kylkiäisenä Kaukovainion ympärijuoksu.

 

9. Seuraava kokous

Seuraava kokous sovittiin alustavasti pidettäväksi maanantaina 3.4. kello 16. Katsotaan lähempänä, onko kaava-asiaan liittyen tarpeen pitää kokousta aiemmin.  

 

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.10.

Jakolinkki