Vanhat yhteistyöryhmien aikaiset muistiot

< Takaisin

2017 2 Kaukovainio-Hiirosen suuralueen yhteistyöryhmän muistio

Kaukovainio-Hiirosen suuralueen yhteistyöryhmän kokous

 

Aika: Maanantaina 3.4.2017 kello 16:00

Paikka: Hiirihaukkatalo (Kaukovainion koulu, Sumpin tilat)

Läsnä:
Petri Hälinen, puheenjohtaja                  
Maria Laukka                    
Maija Hyvönen
Kai Lotvonen
Timo Kettunen                  
Tiia-Maria Juuso, sihteeri 

                     

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16:07.

 

2. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

 

3. Edellisen kokouksen muistio

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

 

4. Kaukovainion keskuksen asemakaava             

Käytiin keskustelua Kaukovainion keskuksen asemakaavasta. Torstaina 2.3. yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut järjestivät Hiirihaukkatalolla kaikille avoimen tiedotus- ja keskustelutilaisuuden Kaukovainion keskuksen uudesta asemakaavasta.  Tilaisuuteen osallistui noin 45 henkilöä. Muistio kaavaillasta löytyy Oulun kaupungin sivuilta.

Tiia-Maria on ollut yhteydessä kaavoitusarkkitehti Antti Määttään ja kysynyt asemakaavan jatkosta. Kaavaehdotuksen nähtävillä olo päättyi 17.3. Antti Määttä kertoi, että nyt yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa käydään läpi kaavasta saadut muistutukset, ja katsotaan aiheuttavatko ne muutostarpeita. Käytännössä samalla valmistaudutaan myös rakennussuunnitteluun.

Jos muutoksia ei tehdä tai muutokset ovat hyvin vähäisiä, osapuolten (Sivakka, seurakuntayhtymä, YIT, Arina Kiinteistöt Oy, Kaukovainion Ostoskeskus Oy) odotetaan allekirjoittavan aiemmin neuvotellut sopimukset. Sen jälkeen kaava voi jatkaa matkaansa kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Aikaisin mahdollinen hyväksymisajankohta lienee touko- tai kesäkuu. Jos taas tehdään olennaisia muutoksia, tulee kaavaehdotus asettaa uudelleen nähtäville. Samalla voi muodostua tarve uusille sopimusneuvotteluille. Tässä tapauksessa aikataulua on hyvin vaikea ennustaa.

Kaukovainion koulu ja Kahi-ryhmä ovat molemmat jättäneet lausunnon kaavasta. Kumpikaan ei vetäydy lausunnostaan, vaan ne jäävät voimaan. Yhteistyöryhmässä toivottiin, että nämä lausunnot otetaan kaavassa huomioon.

Yhteistyöryhmässä oltiin sitä, mieltä että uuden kaavan kautta vaaranpaikkojen määrä lisääntyy, sillä asemakaavaehdotuksessa on ryhmän mielestä jätetty huomioimatta turvallisuus. Erityisen huolissaan oltiin pienten oppilaiden liikkumisesta ja liikenteeseen syntyvistä vaaranpaikoista. Tätä mieltä asukkaat olivat myös 2.3. kaavatilaisuudessa. Vaaratilanteita on ollut liikenteessä ja koulun lähiympäristössä jo nyt.

Liikenteen siirtyminen lähelle koulun pihaan huolettaa. Tie on piirretty kaavassa koulun rajalle. Yhteistyöryhmässä toivottiin edelleen, että liikenneväylä siirrettäisi kauemmaksi pois koulun rajalta. Asukkaidenkin kaavatilaisuudessa tuli selvästi sama yhteinen mielipide: Tietä ei saa sijoittaa paikalle, jossa se oli asemakaavaehdotuksessa.

Rehtori Timo Kettunen kertoi, että hän on kaavaillan jälkeen käynyt Yhdyskunta- ja ympäristötalolla keskustelemassa kaavasta ja koulun jättämistä muutoksista. Tämän keskustelun perusteella kuulostaisi, että kaava toteutetaan mitä todennäköisimmin esitetyllä kaavapohjalla. Tällöin koulun aita tilkittäisi, että alueelle ei voisi tulla vauhdilla. Mahdolliset hidasteet eivät olisi hyvä, koska ne voisivat aiheuttaa meteliä ja tärinää rakennuksille. Tielle on mahdollista harkita ns. suppiloa, josta voi ajaa vain yksi auto kerralla. Tielle voisi rakentaa myös sellaisia esteitä, että ajaessaan pitää seurata vastaantulijaa. Ratkaisu on toimiva vain jos on vähän liikennettä. Ruuhkaisimpina aikoina tällainen ratkaisu voi pahimmillaan aiheuttaa sumppuja.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden puolelta on arvioitu, että ruuhkaisimpana aikana alueella ajaa maksimissaan 60 autoa tunnissa eli maksimissaan auto minuutissa. Liikennesuunnittelijoiden mukaan pahaa ruuhkaa koulun eteen ei synny.

Arina haluaisi paikalle lisää parkkipaikkoja, mutta tila ei anna myöten.

Keskusteltiin yhteistyöryhmässä, että kaavan toteutuksessa kuulostaa olevan monta ristiriitaista asiaa. Samaan aikaan sanotaan, että liikenne tulee olemaan vähäistä, mutta tarvitaan paljon parkkipaikkoja.

Aidat eivät estä lapsia. Juoksevat ekaluokkalaiset eivät katso tielle tuleeko autoja. Tietä ei olisi ollut vaikea siirtää edes muutaman autopaikan verran. Parkkipaikat eivät tule koskaan olemaan täynnä. Ihmiset ajavat joka tapauksessa mahdollisimman lähelle kaupan ovea. Kaukovainion vihreää keskustaa tulee jatkossa hallitsemaan parkkipaikka.

Yhteistyöryhmässä keskusteltiin myös kuntalaistilaisuuksista ja niiden merkityksestä. Niillä ei näytä olevan mitään merkitystä kaavoitukseen käytännössä. Kuinka monta kuulemistilaisuutta pitää asukkaille järjestää? Kaava-asiassa ei ole ollut kuntalaisten aitoa vaikuttamista. Konkreettisesti tarvitsisi tehdä vain muutamia asioita, jotta ihmisille jäisi kuva että heitä on kuunneltu. Eikö kaupunki oikeasti kuule vai kertovatko ihmiset vääriä mielipiteitä?

 

5. Kesäajan tapahtumat

Kesän tapahtumien järjestelyt on laitettu käyntiin.

Tour de Kids, Kaukovainio-Hiirosen puistoajot järjestetään torstaina 1.6. kello 18 Hiirosen urheilupuistossa.

Elokarnevaalit ja musiikkitapahtuma pidetään lauantaina 2.9. Potna-Pekka on jo varattu Elokarnevaaleille.

Kesäajan tapahtumia järjestävään työryhmään tarvittaisi ihmisiä suunnittelemaan ja toteuttamaan. Elokarnevaalien järjestelyistä kiinnostuneet voivat olla yhteydessä yhteistyöryhmän puheenjohtaja Petri Häliseen.                                      

Voitaisiin olla ammattikoulun musiikkipuolelle yhteydessä, että olisiko siellä halukkaita esiintyjiä Elokarnevaaleille?

Mietittiin, että elokarnevaaleille olisi mukava saada enemmän markkinatunnelmaa ja myyjiä.  Karnevaaleille tarvittaisiin joku hyvä vetonaula. Sen avulla myös voitaisiin mainostaa paremmin tapahtumaa.            

Ehdotuksia: Paikallinen huutokauppa, taimien vaihtopaikka, Kaukovainion (lasten) ympärijuoksu, urheiluvälinekirppis, humppaa tai katutanssit, tai kaikille avoin tanssin opetustunti.

Voisiko tämän vuoden vetonaula olla teemalla kotieläimet tai lemmikkieläimet? Voitaisiin järjestää esimerkiksi agilitynäytös kentällä tai lemmikkieläinnäyttely, jossa yleisö saisi äänestää. Voisiko koulun salissa pitää pieneläimiä?

Keskusteltiin Elokarnevaalien mainostamisesta. Voitaisiin painaa tai tehdä pienellä rahalla mainoksia, joita voitaisiin jakaa koteihinkin. Tämä kohdennettu mainonta olisi kaksi viikkoa ennen tapahtumaa.

 

6. Yhteisöjen kuulumiset

Koulu, päiväkoti ja seurakunta kertoivat kuulumisiaan. Seurakunnalla tulossa kaupunginosaseura-tilaisuuksia.  

 

7. Muut ajankohtaiset asiat

Oulun kaupungin lähidemokratiatoimikunta on tehnyt päätöksen yhteisötoiminnan alueellisesta toimintarahasta kokouksessaan 22.2. Päätös oli täysin Kaukovainio-Hiirosen alueellisen yhteistyöryhmän esityksen mukainen. Saadusta toimintarahasta ja sen käytöstä tulee raportoida mahdollisimman pian sen jälkeen, kun tapahtuma/toiminta on toteutunut. Ehdottomasti kuitenkin viimeistään vuoden 2017 loppuun mennessä. Toimintarahan saajille on lähetetty ohjeet raportoimiseen.      

Kauppakeskus Valkean kesäkadulla järjestetään tulevaisuuden kunta -vaalipaneeli tiistaina 4.4.2017 kello 18–20. Paneeli kokoaa yhdentoista puolueen ehdokkaat vastaamaan asukkailta ennakkoon tulleisiin kysymyksiin ja keskustelemaan ajankohtaisista asioista, kuten koulutuksesta, hyvinvoinnista sekä lähipalveluista. Paneelia voi seurata suorana netistä Yle Oulun välityksellä.

Seuraava ja viimeinen Oulun raati –tilaisuus pidetään Yli-Iin Kierikkikeskuksessa ensi keskiviikkona 5.4. kello 18. Mukana Yli-Iissä on keskustelemassa uusi kaupunginjohtaja Päivi Laajala sekä muita edustajia kaupungin palveluista.

Yhteistyöryhmien toiminta: Torstaina 16.3. järjestettiin yhteistyöryhmien toiminnasta kiinnostuneille ja 17.3. luottamushenkilöille kehittämistilaisuudet, joissa keskusteltiin yhteistyöryhmien ja alueellisen osallisuuden kehittämisestä.  

 

8. Seuraava kokous

Sovittiin alustavasti seuraavaksi Kahi-ryhmän kokoontumispäiväksi maanantai 15.5.2017

 

9. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous kello 18:10.

Jakolinkki