Vanhat yhteistyöryhmien aikaiset muistiot

< Takaisin

2017 3 Kaukovainio-Hiirosen suuralueen yhteistyöryhmän muistio

Kaukovainio-Hiirosen suuralueen yhteistyöryhmän kokous

 

Aika: Maanantaina 15.5.2017 kello 16:11 – 18:03

Paikka: Hiirihaukkatalo (Kaukovainion koulu)

Läsnä:          
Petri Hälinen, yhteistyöryhmän puheenjohtaja            
Marjukka Hamari              
Riitta Lehtonen                  
Maria Laukka                                          
Kai Lotvonen
Anna Käyrä
Tiia-Maria Juuso, kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta, sihteeri

 

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi yhteistyöryhmän kello 16:11.


2. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

3. Edellisen kokouksen muistio
Katsottiin lyhyesti edellisen kokouksen muistio. Muistio on lähetetty yhteistyöryhmän sähköpostilistalle ja on luettavana myös kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan nettisivuilla.

 

4. Kaukovainion keskuksen asemakaavan eteneminen           

Kaukovainion keskuksen asemakaavan muutos on ollut tiistaina 9.5. kokoontuneen yhdyskuntalautakunnan esityslistalla § 311.

Yhdyskuntalautakunta esitti kokouksessaan kaavan hyväksymistä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle. Yhteistyöryhmään yhteydessä ollut kaavoitus- arkkitehti Antti Määttä kertoi toiveena olevan, että uusi valtuusto voisi hyväksyä kaavan jo kesäkuussa. Tällöin kaava voisi tulla lainvoimaiseksi jo heinäkuun lopulla.   


Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä 10.2.–17.3.2017. Lisäksi ehdotus esiteltiin yleisötilaisuudessa 2.3.2017. Ehdotuksesta saatiin lausuntoja ja muistutuksia yhteensä kuudelta osalliselta. Tarkempi selostus asemakaavasta on yhdyskunta- ja ympäristölautakunnan esityslistan liitteenä.                 

Yhdyskuntalautakunta on todennut päätösesityksessään lausuntojen ja muistutusten pohjalta, että korttelin 8 tontinluovutuksesta ja luovutusaikataulusta päätetään erikseen yhdyskuntalautakunnassa. Kortteliin haetaan tavanomaisesta poikkeavaa toteutustapaa, esimerkiksi ryhmärakentamista, ja pyritään muodostamaan nimenomaan lapsiperheitä kiinnostavaa asumista. Päätöksessä on myös todettu, että ennen korttelin 8 tonttien luovutusta kaukovainiolaisia kuullaan esimerkiksi suuralueen yhteistyöryhmän kautta

Yhteistyöryhmässä jatkettiin keskustelua Kaukovainion kaavasta viime kokouksen ja yhdyskunta- ja ympäristölautakunnan päätöksen pohjalta.      

Yhteistyöryhmässä pidettiin sinänsä positiivisena, että päiväkodille on varattu tontti siihen kohtaan, missä se nyt on kaavassa.

Keskusteltiin vielä kaavoitusprosessin etenemisestä. Yhteistyöryhmässä oltiin edelleen pettyneitä kaavoitusprosessin kulkuun ja siihen kuinka paljon asukkaiden mielipiteillä oli loppukädessä vaikutusta. Yhteistyöryhmälle ei jäänyt kaavoituksesta vaikuttamisen tuntua. Sen sijaan todettiin, että tuntuu turhalta järjestää kaavatilaisuuksia ja kuulla yhteistyöryhmää, jos varsinaista asukkaiden vaikuttamista ei ole. Huolimatta siitä, että asukkailta on kuultu moneen kertaan ja he ovat antaneet kaavasta kommentteja.

Todettiin, että koulun viereen kaavoitettu tie ja parkkipaikka-alue koulun vieressä surettavat. Etenkin kun asiasta huomautettiin kuulemisvaiheessa. Asukkaiden, etenkin lasten, turvallisuuden pitäisi painaa kaavoituksessa kaikista eniten.    

Keskusteltiin vielä korttelin 8 rakentamisesta. On näyttänyt pitkään, että se tullaan kaavoittamaan, vaikka iso osa kaukovainiolaisista ei olisi halunnut rakennettavan korttelin 8 kohdalle lainkaan. Vuosien aikana järjestetyissä yleisö-/kaavatilaisuuksissa asukkailta on tullut aina vahvasti esille, että kortteli 8 nähdään tärkeänä Kaukovainiolla ja sille ei pitäisi rakentaa. Tästä huolimatta korttelin rakentaminen on tuotu esiin uudelleen jokaisessa uudessa kaavatilaisuudessa.                 


 

5. Kesäajan tapahtumat

Tour de Kids, Kaukovainio-Hiirosen puistoajot järjestetään torstaina 1.6. kello 18 Hiirosen urheilupuistossa.


Päiväkodissa vanhempainkahveilla on kerrottu tapahtumasta. Järjestetään tapahtuma samalla tutulla kaavalla kuin edellisinä vuosina. Tapahtumasta tulisi tiedottaa hyvissä ajoin alueen frisbeegolfaajia. Alueella on ilmoitustaulu parkkipaikan luona. Sovittiin, että päiväkoti huolehtii mainoksen tapahtumasta ilmoitustaululle. Sovittiin, että Tiia-Maria lähettää Tour de Kidsin mainoksen yhteistyöryhmän listalle.

Elokarnevaalit ja musiikkitapahtuma pidetään lauantaina 2.9.

Facebookissa on ryhmä Kahi-ryhmälle ja toinen ryhmä nimeltä kaukovainiolaiset. Petri on laittanut ryhmiin tapahtumien päivämäärät ja mainostanut myös yhteistyöryhmän kokousta.

Elokarnevaalien tarkka aika on vielä auki, mutta todennäköisesti aika on kello 10–14. Potna-Pekka on varattu tänäkin vuonna karnevaaleille. Alustavasti juna on varattu kello 10 – 13.

Keskusteltiin siitä, että tapahtumaa voisi laajentaa Hiirosenkin/Hiirosen kodin puolelle. Jos näin tehtäisiin, Elokarnevaaleja pitäisi mainostaa kartalla. Karttaan tulisi merkitä tarkkaan missä ja milloin on toimintaa. Kävijöitä pitää opastaa, että he osaavat siirtyä paikasta toiseen. Myös Potna-Pekkaa voitaisiin hyödyntää siirtymisessä paikasta toiseen. Tapahtumassa tulee olla myös ihmisiä opastamassa karnevaalien kävijöitä.

Jatkettiin keskustelua maalaismarkkinatunnelmasta ja kotieläimistä. Voisiko olla joku joka esittelisi eläimiä. Voisivatko eläimet, esimerkiksi lampaat ja kanat, olla esillä Hiirosen kodilla? Hiirosen kodin piha on suojainen ja kaunis. Myös lemmikkieläinteeman voi vielä pitää mielessä.

Pohdittiin Elokarnevaaleille kaukovainiolaisten ympärijuoksua. Tapahtumassa voisi olla useampi eri sarja, tässä on monia mahdollisuuksia. Jos ympärijuoksu toteutettaisiin, siihen tarvittaisiin joku ulkopuolinen järjestäjä, esimerkiksi urheiluseura. Petri voi kysyä urheiluseuroilta, onko heillä tällaiseen kiinnostusta.

Tapahtumassa on perinteisesti ollut kirpputori ja ruuan myyjiä. Aiempina vuosina tapahtumassa on ollut pomppulinna. Otetaan se myös tänäkin vuonna, myös kiipeilyseinä on taas vaihtoehto.

Viime vuonna pelattiin myös jalkapalloa ja pelaajia piisasi. Elokarnevaaleilla olisi hyvä olla liikuntaa tänäkin vuonna.                  

Nuorisotalo voisi olla hyvä paikka musiikkitapahtumalle. Musiikkitapahtumassa voisi olla myös lastenmusiikkia. Mainittiin esiintyjistä Liikkuva laulureppu ja Soiva-siili. Lastenmusiikki voisi olla aamulla kello 10–12. Lastenmusiikki voisi olla nuorisotilalla tai Hiirosen kodilla. Haitarinsoittajat voisivat käydä soittamassa musiikkia myös Hiirosen kodilla. Tämä musiikki voisi olla kello 12–14.

Riitta ja Maria ottavat hoitaakseen lastenmusiikkiesiintyjän ja kysyvät myös kotieläimiä.

Petri kontaktoi kirpputorimyyjät ja ruuan tuojat. Petri lupasi myös lähestyä alueen yrittäjiä ja Kaukovainion alueen kauppoja. Hän kysyy heiltä, että haluaisivatko he jotenkin olla osallisena elokarnevaaleilla.

Jaetaan mainoksia koululaisten koteihin sekä koulun ja päiväkodin kautta, esimerkiksi Wilmassa.

 

6. Muut ajankohtaiset asiat
Esille ei tullut muita ajankohtaisia asioita.

 

7. Seuraava kokous
Sovittiin, että Kahi-ryhmä kokoontuu seuraavan kerran 14.8. kello 16:30.

 

8. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous kello 18:03.

 

Jakolinkki