Vanhat yhteistyöryhmien aikaiset muistiot

< Takaisin

2017 4 Kaukovainio-Hiirosen suuralueen yhteistyöryhmän muistio

Kaukovainio-Hiirosen suuralueen yhteistyöryhmän kokous

 

Aika: Maanantaina 14.8.2017 kello 16:30 – 19:01

Paikka: Hiirihaukkatalo (Kaukovainion koulu)

Läsnä:           
Petri Hälinen, yhteistyöryhmän puheenjohtaja            
Maija Hyvönen                  
Riitta Lehtonen                  
Maria Laukka                                          
Kai Lotvonen
Anna Käyrä  
Antti Määttä, kaavoitusarkkitehti           
Jukka Aitto-oja, katu ja viherpalvelut
Tiia-Maria Juuso, kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta, sihteeri

 

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi yhteistyöryhmän kello 16:30.
 

2. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Sovittiin, että käsitellään Kaukovainion keskuksen asemakaava ennen Elokarnevaaleja.
 

3. Edellisen kokouksen muistio
Katsottiin lyhyesti edellisen kokouksen muistio. Muistio on lähetetty yhteistyöryhmän sähköpostilistalle ja on luettavana myös kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan nettisivuilla.

 

4. Kaukovainion keskuksen asemakaava             
Jukka Aitto-oja Oulun kaupungin katu- ja viherpalveluista ja kaavoitusarkkitehti Antti Määttä olivat kertomassa Kaukovainion keskuksen asemakaavasta. Kaupunginvaltuusto hyväksyi keskuksen asemakaavan kesäkuussa ja kaava on tullut lainvoimaiseksi 11.7.2017. (Voimaantullut asemakaava löytyy tästä.) 

Tällä hetkellä asemakaavan katusuunnittelu on käynnissä. Katusuunnittelun kannalta kaikkein suurin asia on Hiirihaukantien siirtyminen. Hiirihaukantie on linjattu kaavassa eri tavalla kuin nykyisin: tie on siirretty kaavassa koulun tonttia vasten. Sen lisäksi Kanahaukantien katualueeseen on tulossa pieniä muutoksia. Kanahaukantien päähän tulee kääntöpaikka, puurivi poistuu ja jalkakäytävä siirretään kiinni katuun. Huoltoajo liikekeskuksen kiinteistölle tulee Kanahaukantien kautta.

Merikotkantielle tulee kiertoliittymä. Kiertoliittymän yhteyteen tulee puistoalue, jonka käyttämiseen on useita erilaisia mahdollisuuksia. Yleissuunnitelmassa on ajateltu, että puistoalueesta tulisi sellainen, jossa asukkaat voisivat oleskella ja siellä olisi toimintaa. Parhaimmillaan puistoalue voisi olla koko kaupunginosan olohuone. Puistoalueen lisäksi Merikotkantielle on tulossa kahden bussin pituiset uudet bussipysäkit.

Jukka Aitto-oja kertoi, että ajoneuvoliikenne koulun pihalle on suunniteltu tulevaksi yhdestä liittymästä. Hiirihaukantieltä kevyt liikenne pääsee koulun pihalle kahdesta portista. Niiden lisäksi kevyen liikenteen väylät kiertävät koulun aluetta. Tien siirtämisen myötä Hiirihaukantien varteen ei ole mahdollista järjestää pysäköinnille tilaa.

Hiirihaukkatalon henkilökunnan pysäköintialueet ovat kaavassa sijoitettu koulun pohjoisreunalle. Tulevan pysäköintialueen kohdalla sijaitsee tällä hetkellä eskarilaisten ulkoilualue. Nyt on katsottu, että osa pysäköintialueista jätettäisi rakentamatta, jotta ulkoilualue säilyisi. Kun kaavassa oleva päiväkoti tulee, ratkaistaan ulkoilualueen kohtalo lopullisesti.

Katusuunnitelmien on tarkoitus olla marraskuussa valmiina hyväksyttäväksi. Varsinainen katujen rakentaminen voisi käynnistyä ensi vuoden toukokuussa. Katurakentamiselle paras ajankohta on kesän aikana. Tarkkaa aikataulua (kuinka kauan katurakentaminen kestää) ei ole vielä tiedossa.                  

Yhteistyöryhmässä ja Kaukovainion koululla ollaan edelleen huolissaan Hiirihaukantien uudesta sijainnista. Koulun pihan ja tien väliin täytyy saada suljettava portti siihen mistä autot ajavat koulun pihalle. Vaikka portti saataisiin, huoli oppilaiden turvallisuudesta ei poistu minnekään. Liikenne on kovaa Hiirihaukantiellä etenkin silloin kun oppilaita tuodaan kouluun. Myös uusi liikekeskus ja parkkipaikka lisäävät liikennettä. Miten voidaan taata, että lasten ja nuorten turvallisuus säilyy? Vilkas liikenne on riski erityisesti pienempien oppilaiden kannalta. Koululla valistetaan oppilaita liikenneasioissa, mutta se ei yksin riitä. Koululle kulkevaa kevyttä liikennettä voitaisiin alkaa ohjata tulemaan mahdollisimman paljon koulun eteläpuolelta. Merikotkantien uudet isommat bussipysäkit voivat myös vaikuttaa omalta osaltaan oppilaiden saattoliikenteeseen.

Jukka Aitto-oja kertoi, että katusuunnittelun puolella on tiedostettu riskit ja Hiirihaukantielle pyritään tekemään mahdollisimman turvallinen ratkaisu. Hän kertoi, että katusuunnittelussa on mietitty erilaisia esteitä ja tielle on päädytty esittämään rakennettavaksi töyssyjä.

Kaupungin hallintaan kaavassa jäävät tiet ja Merikotkantien kiertoliittymän vieressä oleva puistoalue. Tällä hetkellä kaupungin hallinnassa on myös kortteli 8.

Antti Määttä kertoi, että yhdyskuntalautakunta on päättänyt asemakaavan käsittelyn yhteydessä, että korttelin 8 tontinluovutuksesta ja luovutusaikataulusta päätetään erikseen yhdyskuntalautakunnassa. (Kortteli 8 sijaitsee Kaukovainion pohjoisosassa Merikotkantien varressa. Tällä hetkellä korttelin 8 aluetta ei ole rakennettu.) Ennen tontinluovutusta alueen asukkaita halutaan kuulla tontin tulevaisuuden käytöstä, esimerkiksi miten korttelia 8 voidaan hyödyntää ja miten sen kautta voitaisiin tuoda jotain uutta Kaukovainiolle. Kortteliin haetaan tavanomaisesta poikkeavaa toteutustapaa, kuten ryhmärakentamista ja lapsiperheitä kiinnostavaa asumista. Antti Määttä kertoi, ettei kaupungilla ei kiire tontin kanssa. Sen tulevaisuus voidaan tarvittaessa jättää hautumaan pidemmäksikin aikaa.

Käytiin keskustelua korttelista 8 ja sen kaavasta. Yhteistyöryhmässä todettiin, että aiemmissa tilaisuuksissa on tullut moneen kertaan ilmi, että kortteli 8 olisi haluttu säilyttää sellaisenaan. Yhteistyöryhmässä oltiin kuitenkin sitä mieltä, että jos jotain kortteliin 8 rakennetaan, niin omakotitaloasuminen on parhaimpia vaihtoehtoja. Kaukovainion imagolle olisi hyvä juttu, että siellä olisi enemmän asumista, joka houkuttelisi lapsiperheitä.

Puhuttiin vielä koko Kaukovainion yhteisestä keskustorista. Ajatus torista on tullut aiemmissa kaavatilaisuuksissa, palautteissa ja kommenteissa. Tori olisi viihtyisä yhteinen alue, jossa asukkaat voisivat kokoontua. Tällä hetkellä kaavassa ainoa alue sellaiselle olisi Merikotkantien kiertoliikenneympyrän yhteydessä.  

Antti Määttä on tulossa Elokarnevaaleille esittelemään Kaukovainion keskuksen asemakaavaa ja keskustelemaan siitä vapaamuotoisesti. Hän myös kyselee ihmisiltä mielipiteitä korttelista 8. Antti on karnevaalien ajan (kello 10–13) tavattavissa Kaukovainion kirjastossa.


5. Elokarnevaalit
Elokarnevaalit järjestetään tänä vuonna lauantaina 2.9.2017 kello 10–13. Aiempina vuosina tapahtuma on kestänyt kello 14 asti, mutta viimeinen tunti on tavannut olla hiljaisempi, joten tänä vuonna tapahtumaa napakoitetaan.

Liikkuva laulureppu on tulossa esiintymään Elokarnevaaleille. Laulureppu esiintyy kaksi kertaa karnevaalien aikana Hiirosen kodin juhlasalissa. Ensimmäinen esitys on kello 10 ja toinen on kello 11:00.

Hiirosen kodin sisäpihalle tulee eläinpiha, jossa nähtävillä on monenlaisia eläimiä kello 10:00 alkaen. Petri on varannut tapahtumaan alpakan ja aasin.  Riitta ja Maria ovat varanneet ponin, koiran, kissan ja kanin. Kävijät voivat siirtyä suoraan konsertista katsomaan eläimiä.

Koulun eteen parkkipaikalle ja viheralueelle tulee markkinapaikka, jonne tulee muun muassa kirpputori- ja ruokien myyjiä. Parasta olisi, että paikan päällä olisi mahdollisimman paljon myyjiä myymässä tuotteitaan. Näin kirjastokin olisi keskeisellä paikalla tapahtumassa. Sateen varalta tulee miettiä varasuunnitelma, sillä pöydät eivät kestä sadetta. Sadepäivänä vaihtoehtona on viedä pöydät esimerkiksi ostarin katoksen alle tai kirjaston katoksen alle.                

Potna-Pekka kulkee tapahtumassa ja sille suunnitellaan reitti. Se ajaa paikalla kello 10–13 ja pysäkit ovat ainakin Hiirosen kodilla ja Hiirihaukkatalon edessä. Myös kiipeilyseinä ja pomppulinna tulevat karnevaaleille.

Kirjaston nurkalle/markkinapaikalle olisi hyvä tulla joku soittaja esimerkiksi haitaristi. Haitaristin soitolla ei olisi aikatauluja.  

Tapahtumaan on mahdollisesti tulossa myös Metsämörripolku. Sen kautta tulisi karnevaaleille lisää seikkailun tuntua ja polku voisi viedä luonnon läpi Hiiroseen päin.

Kirjaston eteen voisi tulla katukahvila.


6. Muut ajankohtaiset asiat
Esille ei tullut muita ajankohtaisia asioita.
 

7. Seuraava kokous
Sovittiin, että Kahi-ryhmä kokoontuu seuraavan kerran syksymmällä.  Ajankohta ilmoitetaan lähempänä ajankohtaa.
 

8. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous kello 19:01.

 

Jakolinkki