Vanhat yhteistyöryhmien aikaiset muistiot

< Takaisin

2018 2 Kaukovainio-Hiirosen suuralueen yhteistyöryhmän muistio

Kaukovainio-Hiirosen suuralueen yhteistyöryhmän kokous

 

Aika: Maanantai 21.5.2017 kello 17:15

Paikka: Hiirihaukkatalo (Kaukovainion koulu), Sumpin tilat

Läsnä: Petri Hälinen, puheenjohtaja

Jenni Honkanen, srk

Auli Kipinä, srk

Riitta Lehtonen, varhaiskasvatus

Maria Laukka, varhaiskasvatus

Marja-Riitta Mikkola, kirjasto

Maria Vahtola, Hiirosenkoti

Kai Lotvonen, Kaukovainion koulu

Tiia-Maria Juuso, kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori (työlomalla), Hyvinvointipalveluiden tiedottaja 15.8.2018 saakka

Sara Inkeröinen, sihteeri - kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori

 

1. Yhteistyöryhmän avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.19.

 

2. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

 

3. Edellisen kokouksen muistio

Puheenjohtaja totesi, että olisi suotavaa saada kokoonpanoon myös varapuheenjohtaja, ja osallistujiin enemmän asukkaita.

Edellisen kokouksen muistio käytiin läpi pääpiirteittäin, ja hyväksyttiin.
 

4. Kesän 2018 tapahtumat

Aihetta käsitelty myös edellisessä kokouksessa. Jatketaan tapahtumien suunnittelua.

 

  • Tour de kids 24.5. Hiirosenpuistossa.

-Tietoa tapahtumasta: https://terva-ajot.sporttisaitti.com/x-special-bike-tour-de-kids-2018/

-Seurakunta hoitaa mehujakelun ja mitalit

-Liikenteenohjaajat sovittu, järjestelyistä sovittu

-Viime vuonna noin 60-70 osallistujaa. Tänä vuonnakin odotetaan paljon osallistujia.

-Viime vuonna mainostettu tapahtumaa paljon, nyt vähemmän.

-Tapahtuma suunnattu 3 v ylöspäin alakouluikäisille.

-Jaetaan tapahtumasta tietoa mm. Facebookissa, päiväkodeille ja Wilmaan.

 

  • Elokarnevaalit 1.9. klo 10 - 13

Ideoita ja pohdintaa tapahtuman suunnitteluun:

 

- Viime vuonna juhlasalissa Liikkuva laulureppu esiintyi kaksi kertaa. Tämän vuoden esiintyjää ei vielä ole. Soiva Siili (noin 800-1000 €) hyvä vaihtoehto. Myös muita vaihtoehtoja esim. Peetu Pelle (noin 300 €). Musiikkia ja pelle olisi hyvä yhdistelmä.

- Tapahtumapaikat pohdinnassa. Viime vuonna monta tapahtumapaikkaa, vaarana että tapahtuma leviää liian moneen pisteeseen.

- Kodin ja koulun päivä samaan aikaan.

- Mahdollisesti Potnapekka mukaan.

- Jos Potnapekka (n. 460 €) kiertää alueella, mitä muilla tapahtumapisteillä tapahtuu.

- Myös kansainvälisyyttä olisi hyvä saada tapahtumaan mukaan. Ruoka ja eri maiden kulttuurit ovat olleet esillä ennenkin tapahtumassa.

- Parkkipaikka pitäisi olla valmis, kun koulu syksyllä alkaa. Tapahtuman lopullisen paikan voisi määrittää vasta kuukausi ennen tapahtumaa eli kesän jälkeen koulun alkaessa. Ostarin valmistumisaikataulu epäselvä. Mutta ostari ollut hyvä tapahtumapaikka myyntipisteille.

- Kirpputori-kahvila tuottanut viime vuonna hyvin.

- Viime vuonna ostarilla oli musiikkia. Musiikki olisi kuitenkin hyvä saada kirpputorimarkkina-tyyppiseen tapahtumaan.

- Olisiko mahdollista saada hyväntekeväisyyskeikalle esiintyjä ilman esiintymispalkkiota. Säävaraus soittajille, tapahtuma on kuitenkin vasta 1.9. eli syksyllä ulkona.  Jos myyntipöydät sisätiloissa, haitarimusiikkia järjestyisi helpommin.

- Hiirosenkodin asukkaille pitäisi olla maksutonta ohjelmaa

- Viime vuotiseen malliin eläimet voisivat olla hyvä ajatus. Päätetään edetä eläin-teemalla.

- Koululla ollut viime vuonna pomppulinna tapahtuman jälkeen.

- Pakohuone-peli voisi olla isommille lapsille esim. nuokkarilla. Seurakunta selvittää pakohuone-pelin järjestämistä.

- Kirjastossa voisi olla myös isommille lapsille suunnattua toimintaa, esim. bändi.

- Koululla tai muualla voisi järjestää nyt tai tulevaisuudessa ns. Ekakeikka-tapahtuman, joka mahdollistaisi kellaribändeille esiintymisen hyvillä äänentoistolaitteilla. Suurempi bändi vaatii tapahtumajärjestelyltä paljon.  

- Mahdollista olisi järjestää kirppistapahtuma viimeistä kertaa vanhalla ostarilla.

- Reko-ryhmän myyjiä voisi kysyä tapahtumaan myymään ja esittelemään toimintaansa

- Facebookissa Kaukovainiolaiset ryhmässä lähes 800 ihmistä -> sopii markkinointiin

 -Kirjastoon sarjakuvataiteilija? tai Valveen kautta kirjastolle tapahtuma.

- Koululaiset koulupäivän aikana kirjastolle. Kirjasto selvittää Valveelta sopivaa tekemistä koululaisille.

- Kaukovainiolla Vihreä lippu –päiväkoti -> kierrätysteemaa mietitään yhdessä seurakunnan kanssa

- Koululaisten osalta päivä aikataulutetaan tarkasti

- Tapahtuman suunnittelussa huomioidaan eri kohderyhmät, eri ikäiset lapset

- Koululaisten osalta Lähirähinä-jalkapallopeli haukkaa ison osan päivästä, ennen ruokailua yksi toiminto ja toinen toiminto ruokailun jälkeen

- Keppari-rata ollut erityisesti eskareille suosittu toissa vuonna

- Luonto-olohuone?

- Kiipeily?

- Katuliidut?

 

-> Tapahtuman laskut puheenjohtajan kautta.

-> Tapahtumajärjestelyt sähköpostin kautta otsikolla ”Elokarnevaalit 2018”

-> Seuraava kokous tapahtumaan liittyen 14.8. klo 16, ja sen jälkeen seuraava kokous 28.8. klo 17.

 

Tapahtuman mainonnasta keskusteltiin: mm. Kalevan meno-palstalle, Forumin menoihin, mm. kotipalveluiden kautta asukkaille.

Viime vuonna palautetta: isoja ja pieniä lapsia yhtä aikaa väärissä paikoissa: tapahtumien rytmitys tarkkaa.

 

5. Alueellisen osallisuuden uusi malli

Tiia-Maria Juuso kertoi, että kaupungilla on valmisteltu esitystä yhteisötoiminnan uudesta osallisuusmallista. Siinä esitetään, että yhteisötoiminta toimisi jatkossa sivistys- ja kulttuuripalveluiden aluemallin mukaisesti nykyisen suuraluejaon sijaan. Aluemallissa Oulu on jaettu neljään alueeseen maantieteen mukaan. Kaukovainio kuuluu noin 40 000 asukkaan eteläiseen alueeseen. Eteläinen alue on edelleen jaettu neljään palvelukeskittymään (Oulunsalo, Kaakkuri, Maikkula ja Kaukovainio). Tähän asti yhteisötoiminta on toiminut 21:llä suuralueella. Esityksessä on, että kuntalaisvaikuttamisen koordinaattoreiden alueet jaettaisiin uuden mallin mukaisesti. Näin ollen Kaukovainiolla toimisi jatkossa eteläisen alueen koordinaattori Tuula Hautamäki.

Yhteistyöryhmät jatkaisivat uudessakin mallissa, mutta yhteistyöryhmien nimi muuttuisi. Jatkossa kokoukset järjestettäisiin asukasiltojen nimellä. Asukasiltojen sisältö olisi kuitenkin sama kuin yhteistyöryhmissä: niissä käsitellään jokaisen alueen ja kaupungin ajankohtaisia asioita. Yhteistyöryhmien tapaan asukasillat ovat avoimia tilaisuuksia, jonne ovat tervetulleita kaikki alueen asioista kiinnostuneet. Asukasillat tekisivät jatkossakin ehdotukset kunkin alueen alueellisen toimintarahan jakamisesta.

Asukasiltojen lisäksi on esitetty, että mallin neljällä alueella järjestettäisiin aluefoorumi-tilaisuuksia puolivuosittain. Näissä aiheet koskettaisivat asukkaita laajemmin. Aiheena voisi olla esimerkiksi kaupunginvaltuutettujen kyselytunti. Uudesta osallisuusmallista on keskusteltu asukkaiden kanssa kahdessa kehittämisillassa, joista viimeisin järjestettiin huhtikuussa 2018. Tällä hetkellä Ouluun ollaan laatimassa uutta osallisuusohjelmaa (=vuorovaikutussuunnitelma), johon uusi malli sisältyisi.

Uudesta osallisuusmallista ei siis kuitenkaan ole tehty virallista päätöstä, vaan se on menossa sivistys- ja kulttuurilautakunnan käsittelyyn.

 

Keskusteltiin aiheesta lyhyesti.

-Toivotaan että viranhaltijat ja luottamushenkilöt osallistuvat enemmän asukasiltoihin.

-Asukkaiden kokous on pieni, mutta tärkeä toimija

-Asukkaat ja alueen toimijat haluavat tietää mihin he ovat vaikuttaneet lopputuloksessa (Kaukovainiolla esim. ostoskeskuksen muutostyöt, päiväkodin tontti)

-Varovaisen toiveikkaasti suhtaudutaan uuteen malliin

-Asukasillat kuulostavat lupaavalta, aluefoorumi epäilyttää enemmän

-Muodostuuko mallissa alueiden välille haitallista kilpailua

-Nyt samat toimijat kokoontuneet kaupungin toimijoiden Hiirihaukka-kokouksissa ja asukkaiden ja alueen toimijoiden yhteistyöryhmien kokouksissa

 

6. Muut ajankohtaiset asiat

 

-Kirjasto heinäkuun vain omatoimikirjastona auki. Muuten normaalit aukioloajat kirjastossa. Omatoimikirjasto toiminut hyvin ja sen käyttäjämäärät kasvaneet koko ajan.

 

-Koulun tulevan lukuvuoden läpileikkaavat teemat:

  1. lukutaidon merkitys -> kts. lisää mm. kansallinen lukutaitofoorumi
  2. Prokoulu-toimintamalli, jolla halutaan ohjata koululaisten käyttäytymistä  toivottuun suuntaan palkitsemalla hyvää -> http://www.prokoulu.fi/  
  3. yhteissuunnittelu, jolla halutaan haastaa myös vanhempia toimimaan

 

Uusi kotikouluyhdistys tulee olemaan tärkeässä roolissa.

Elokarnevaaleissa lukuteemalle voisi saada sopivan startin.

 

-31.5. klo 9.30 Jokeri Pokeri Box Kaukovainiolle varhaiskasvatuksen järjestämänä
 

7. Seuraava kokous Elokarnevaaleihin liittyen 14.8. klo 16

Yhteistyöryhmän seuraava kokous 28.8. klo 17

 

8. Kokouksen päättäminen

Päätettiin yhteistyöryhmän kokous klo 19.09

Jakolinkki