Muistiot

< Takaisin

2012 1 muistio Höyhtyän suuralueen yhteistyöryhmä

Höyhtyän suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika                           Tiistai 14.2.2012 kello 15.00-16.00
Paikka                       Lintulammen asukastupa

Osallistujat

                                   Petäjäaho Jouni              asukas, puheenjohtaja
                                   Lehto Erkki                       asukas, Karjasillan asukasyhdistys ry
                                   Pohjola Tuija                   asukas, Lintulammen asukasyhdistys
                                   Luostari Eija                    Kaarnalaivan päiväkoti
                                   Heikkinen Eeva-Liisa    kulttuuritoimi, Oulun kaupunki
                                   Laitala Sirpa                    yhteisötoiminta, Oulun kaupunki

                                   Vieraina:
                                   Klami Jere tekninen keskus, Oulun kaupunki
                                   Hartikka Pekka Oulu Triathlon&Cycling
 

1. Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen.
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

4. Tour de Kids –lasten pyöräilytapahtuma. Pekka Hartikka.
Pekka Hartikka oli esittelemässä lasten Tour de Kids - tapahtumaa, joka koostuu viidestä osakilpailusta:

Lämsänjärven ympäriajot helatorstaina 17.5.2012
Lintulammen ympäriajot 12.6.2012
Kaukovainion puistoajot 16.6.2012
Kaakkurin kortteliajot, ajankohta päätetään 16.2.2012.
Raatin rata-ajot, Finaali, 6.7.2012

Lintulammen ympäriajot järjestetään tiistaina 12.6.2012 Lintulan kentällä alkaen kello 17.00. Pekka varaa Lintulan kentän ajoja varten. Sarjoja on kaiken ikäisille lapsille, alkaen kolmirataspyöräilijöistä – 12 vuotiaisiin. Vapaaehtoisia tarvitaan mukaan ilmoittautumisia vastaanottamaan ja ratavahdeiksi. Viisi ainakin. Ilmoittautumiset Sirpalle, sir-pa.laitala@ouka.fi, kiitos!
Kaikki kilpailijat palkitaan mitalein. Yhteistyöryhmä hankkii mitalit.
Tour de Kids –tapahtumaa mainostetaan aluelehdissä, ilmoitustauluilla, nettisivuilla ja Ke-säfiilis –lehdessä.
Samana päivänä on perinteinen, 26. Lintulammen asukasyhdistyksen kesäjuhla


Lintulammen kummulla alkaen kello 18.00. Kesäjuhlassa jaetaan pyöräilytapahtuman pal-kinnot.

5. Tulevaisuuden Höyhtyä. Aluearkkitehti Jere Klami.
Jere Klami kertoi Tulevaisuuden Höyhtyä –suunnittelun tämän hetkisestä tilanteesta.
http://www.ouka.fi/tekninen/hoyhtya/ -sivuilta löytyy edellisen suunnittelukerran tulokset.
Seuraava suunnittelutapahtuma on Karjasillan koululla keskiviikkona 21.3.2012 alkaen kello 17.00 ilmoittautumisilla.

6. Aluelehti kevät 2012.
Höyhtyän suuralueen aluetiedote jaetaan 17.3.2012. Deadline on 21.2.2012. Aluetiedot-teeseen tuleva materiaali deadlineen mennessä sähköpostiin sirpa.laitala@ouka.fi

7. Muut ajankohtaiset asiat.
• Alueen vihersuunnitelma on lausuntokierroksella. Yhteistyöryhmä päätti ottaa kan-taa Lintulammenpuistossa, Sorsatiehen rajoittuvan Y-tontin muuttamiseksi viher-alueeksi. Oheisena kannanotto, joka on toimitettu Oulun kaupungin kirjaamoon.
• Yhteistyöryhmä päätti avustaa kesällä 2012 järjestettävää vammaisten leiriä 500 eurolla.

8. Seuraava kokous.
Seuraava yhteistyöryhmän kokous on keskiviikkona 21.3.2012 kello 17.00 Karjasillan kou-lun ruokalassa ennen Tulevaisuuden Höyhtyä –suunnittelutilaisuutta.

9. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.00.


Muistion kirjasi Sirpa Laitala

Jakolinkki