Muistiot

< Takaisin

2012 5 muistio, Höyhtyän suuralueen yhteistyöryhmä

MUISTIO 5 / 2012 1(1)

Höyhtyän suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika 24.9.2012 kello 14

Paikka Karjasillan asukastupa, Rehulantie 1

Osallistujat

Petäjäaho Jouni asukas, puheenjohtaja
Luttinen Erkki asukas, Karjasillan as.yhdistys ry, vpj
Eerikkälä Veikko asukas
Kuivala Tuula Kaarnalaivan päiväkoti
Kovala Juhani asukas, Karjasillan as.yhdistys


1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi

3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

4. Kaavamuutos, Jere Klami
Keskusteltiin Jere Klamin alustuksen pohjalta Höyhtyän kaupunginosan korttelin 5 tonttia nro 1, Joutsentien katualuetta sekä Höyhtyänpuiston puistoaluetta koskevan asemakaavan ja tonttialueen muutoksesta.

Keskustelussa todettiin, että nyt rakennettavat talot tulevat puistoalueelle
ja lisäksi lisääntyvä liikenne saattaa vaikeuttaa Hanhitien toisella puolelta olevilta
rivitaloilta kaduille tuloa.

Asiasta on tiedotus- ja keskustelutilaisuus 26.9.2012 klo 17.30 Ympäristötalon kahvio Leetassa,

Solistikatu 2.

Muistutukset on toimitettava 5.10.2012 klo 15.30 mennessä Oulun kaupungin kirjaamoon.

5. Muut ajankohtaiset asiat
Ei ollut muita asioita.

6. Seuraava kokous.
Sirpa Laitala ilmoittaa seuraavan kokouksen ajankohdan ja paikan.

7. Kokouksen päätös.
Puheenjohtaja päätti kokouksen 14.50

Muistiin merkitsi Erkki Luttinen
 

Jakolinkki