2013 - 03 Oulunsuun suuralueen yhteistyöryhmän muistio - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2013 - 03 Oulunsuun suuralueen yhteistyöryhmän muistio

Oulunsuun suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika:  10.4.2013 kello 17.00

Paikka:  Oulunsuun asukastupa, Ranta-Kastellintie 2-4
 
Osallistujat:  
Raili Mikkonen varhaiskasvatuspalvelut
Aino Lähtevänoja Oulunsuun martat
Sakari Pesämaa asukas
Jaana Saarinen Kastellin Omakotiyhdistys ry
Kirsti Ojala  asukas
Hanna Ollanketo asukas
Erkki Huovinen Kastellin Omakotiyhdistys ry
Pentti Juutinen puheenjohtaja, Oulujoki-seura ry
Jaakko Savilampi rikosylikonstaapeli, Oulun poliisilaitos
Merja Niemelä sihteeri, kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:04.
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 
3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
 
4. Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin.
 
5. Alueelliset rikostilastot, rikosylikonstaapeli Jaakko Savilampi Oulun poliisilaitos
Jaakko Savilampi jakoi kaikille kokoukseen osallistuneille paperisena alueelliset rikostilastot koskien alueita: Oulunsuu, Peltola, Värttö ja Kontinkangas. Tilastoissa on eriteltynä 16 rikosnimikettä. Tilastoissa on myös jaoteltuna asuinalueiden mukaiset jakaumat vuodelta 2011, 2012 sekä edellisen vuoden ja kuluvan vuoden vertailu 5.3.2013 mennessä. Tilastot lähetetään pöytäkirjan liitteenä.
 
Näpistystä käytetään rikosnimikkeenä, kun anastetun omaisuuden arvo jää alle 450 e. Rikos voi mennä varkauden puolelle, jos anastetun omaisuuden arvo on vaikkapa vain 10 euroa, mikäli tekijä on varustautunut rikokseen ennalta. Ryöstö on kyseessä, jos teko on toteutettu väkivallalla uhaten, vaikka anastetun omaisuuden arvo jäisi alhaiseksi. Varkaus on rikosnimike, kun anastetun omaisuuden arvo on yli 450 e. eikä tilanteessa ole käytetty väkivaltaa, eikä ole ollut väkivallan uhkaa. Törkeä varkaus tarkoittaa 5000 e. ylittäviä summia, esimerkiksi murtoa asuntoihin tai liikehuoneistoihin. Lievä vahingonteko on jonkin rikkomista tai sotkemista, kun omaisuuden arvo on alle 450 e. Vahingonteko on nimeltään yli 450 e. arvoiselle omaisuudelle tehty rikkominen tai sotkeminen ym. Ryöstö tarkoittaa väkivaltaa käyttäen ja väkivallalla uhaten tehtyjä rikoksia. Törkeä ryöstö tarkoittaa jollakin lisäaseella tms. uhaten tehtyä ryöstöä. Huumausaineet ovat yleensä taustalla ryöstöissä. Henkirikoksista suurin tuomio on murhassa elinkautinen vankeustuomio. Lievä pahoinpitely tarkoittaa kivun aiheuttamista toiselle henkilölle, on asianomistajarikos kuten näpistyskin. Parisuhteessa ei ole luokiteltu asianomistajarikokseksi. Pahoinpitely on lievän vamman tms. aiheuttamista toiselle. Törkeä pahoinpitely tarkoittaa törkeää tekotapaa, uhri voi olla esimerkiksi puolustuskyvytön, kun teko tapahtuu.
 
Huumausaineen käyttörikos jää tietyn grammamäärän alle verrattuna huumausainerikokseen. Yleisimmät Oulun seudulla tavatut huumausaineet ovat hasis, jota kasvatetaan kotonakin. Amfetamiini on toinen yleinen huumausaine Oulun seudulla. Huumausainerikokseen voi syyllistyä myös tiettyjä lääkeaineita säilyttämällä sallitun rajan ylittävän määrän.
 
Oulunsuun alueella on tapahtunut eniten rikoksia asuinalueitten yhteenvedon mukaan. Rikostilastot vaihtelevat Oulussakin paljon alueittain. Turvallisuutta voi lisätä myös omalla toiminnallaan. Alueena Oulussa on tehokkaasti puututtu poliisin puolelta aggressiivisiin kaupantekoihin julkisilla alueilla, kotiovilla kiertäviin myyjiin ym.  Pienellä varauksella voi suhtautua tuntemattomiin kaupan tekijöihin ym. Myös netissä käytetään toisten henkilötunnuksia hyväksi, niitä ei kannata luovuttaa kenellekään. Myös huijausyrityksiä on tehty sähköpostilla. Poissa ollessa on naapuriapu tärkeää, postilaatikon tyhjennykset ym.
Asukastuvalla on tapahtunut kevään aikana nuorison tekemää ilkivaltaa. Poliisit voi tilata tarpeen mukaan paikalle. Asukastuvalle on laitettu myös hälytysnappi kaupungin puolesta.          
 
Vuoden 2014 alusta aloittaa uusi Oulun poliisilaitos. Johtokeskuksia jää Suomeen kaksi kappaletta, toinen sijaitsee Oulussa, joka palvelee puolta Suomea. Liikkuvan poliisin yksikköä ollaan lakkauttamassa, toiminta jatkuu, mutta ei erillisenä yksikkönä.
 
6. Kevään alueellisen toiminnan suunnittelu Oulunsuun suuralueella
 
Lämsänjärven ympäriajot 9.5. klo 14.00
Lämsänjärven ympäriajot tarvitaan paikalle, mitalit on Pekka Hartikka hankkinut tapahtumaa varten. Tapahtuma on osa Tour de Kids -pyöräilytapahtumaa, joka on saanut Uuden Oulun juhlavuoden rahoitusta. Tapahtuma järjestetään Lämsänjärven leirikeskuksen ympäristössä.  
 
Äitienpäiväjuhla on 12.5. klo 10 Kastellin kirkossa. Seurakunta hoitaa kukat ja kahvit. 
 
Kastellin kevätmarkkinat la 25.5. klo 11-14
Kansallinen siivouspäivä on samana päivänä. Kastellin ostoskeskus voisi toimia kirppisalueena, pöytiä voi varata asukastuvalta. Kaksi pöytää on jo varattu. Pöydän varaus on 10 e. Peräkärryllä voi myös tulla myymään paikan päälle. Perennanvaihtoa järjestetään myös. Haitarinsoittajaa kysytään mukaan tapahtumaan. Lapsille ja nuorille voisi järjestää ohjelmaa, maalausta ym. toimintaa.    
 
Onkikilpailut 25.6. klo 18 Värtön rannassa
Onkikilpailut ja Rantailta järjestetään tänä vuonna osana Oulun päiviä.
 
Rantailta 26.6. klo 18 Emännänrannassa
Poliisiauton vierailua toivotaan Rantailtaan. Onkikilpailujen palkinnot jaetaan rantaillassa. Tarjolla on lättyjä ja makkaraa. Aino Lähtevänoja tiedustelee haitarinsoittajaa tapahtumaan mukaan. Palkintoja arvontaa varten voisi hankkia lähialueen kaupasta ym. Kauppiaalta voisi kysyä paperirekkaa tms. paikalle. Ja muilta alueen yrittäjiltä myös lahjakortteja tms. Kuivia kakkuja voisi tehdä myös arpajaispalkinnoiksi. 
 
Kevätretki (kulttuuri-, laivaretki tms.)
Laivaretki on hintava, mikäli laiva varataan omaan käyttöön niin hinta on 1300 e. kahden tunnin matkalta.
 
Oulu-seura järjestää18.5. linja-automatkan Kiiminkiin Koitelinkoskille, vierailua ym. ohjelmaa retkellä on mm. O. Jauhiaisen ateljeeseen. 2.5. alkaen retkelle saa lippuja Oulu10:stä ilmaiseksi.
 
Asukastuvan toivelistaan on ehdotettu mm. Limingan lintutornille omatoimiretkeä, matkaa Rokualle, Pekka Hakaheimon Oulu-kuvien esittelyä. Esko Kokkonen on luvannut tulla kertomaan Yleisradion historiasta Oulunsuun asukastuvalle. Pekka Hakaheimo on ollut mm. Katoppa-asukastuvalla pitämässä esitystä.   
 
Kurssi- tai kerhotoiminta asukastuvalla
Teuvo Komulainen järjesti korukivikurssin syksyllä 2012. Häneltä voisi myös kysyä tiffanylasi-kurssia järjestettäväksi asukastuvalle. Antiikkia –tilaisuus järjestettiin asukastuvalla, voitaisiin järjestää uudelleen myös. Mardessa ja Sininen pysäkki olivat yrittäjinä mukana tapahtumassa..  
 
7. Muut ajankohtaiset asiat
Kaupalla ollut avajaiset, koiravaljakkoyrittäjä ollut esittelemässä toimintaa, voi kysyä mukaan talvitapahtumiin.    
Kaupunkistrategiaan saa ottaa kantaa 17.4. mennessä otakantaa.fi –palvelussa. Lisäksi kaupunkistrategiaa käsitellään yhteistyöryhmien kokouksissa toukokuussa.
 
8. Seuraava kokous
Oulunsuun suuralueen yhteistyöryhmän seuraava kokous pidetään 15.5. klo 17.30.
 
9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:52.