2013 - 04 Oulunsuun suuralueen yhteistyöryhmän muistio - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2013 - 04 Oulunsuun suuralueen yhteistyöryhmän muistio

Oulunsuun suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika:  15.5.2013 kello 17.30

Paikka:  Oulunsuun asukastupa, Ranta-Kastellintie 2-4
 
Osallistujat:
Aino Lähtevänoja Oulunsuun martat
Raili Mikkonen varhaiskasvatuspalvelut, Oulun kaupunki
Kirsti Ojala  asukas
Hanna Ollanketo asukas
Hilla Degerman kulttuuriantropologian opiskelija, Oulun yliopisto
Jaana Saarinen Kastellin omakotiyhdistys ry
Pentti Juutinen puheenjohtaja, Oulujoki-seura ry
Juha Eskola  projektipäällikkö, Osallistu ja vaikuta –hanke
Merja Niemelä sihteeri, Kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori
 
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:32.
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 
3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
 
4. Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen
Kokouksen pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin.
 
5. Osallistu ja vaikuta –hankkeen esittely, tutkimus ja keskustelu maahanmuuttajien mukaan saamisesta asukastoimintaan, projektipäällikkö Juha Eskola
Juha Eskola esittäytyi kokouksessa. Juha työskentelee monikulttuurikeskus Villa Victorissa projektipäällikkönä Osallistu ja vaikuta -hankkeessa. Osallistu ja vaikuta –hankeessa on tavoitteena edistää maahanmuuttajien kotoutumista. Hankkeen rahoitus tulee 75% Solid -rahastosta. Hanke kestää vuoden 2014 kesäkuuhun. Humanitäärisistä syistä tulleet, työn/opiskelun kautta tai avioliiton kautta maahan saapuneet sekä pakolaiset ovat mm. hankkeen kohderyhmää.
 
Maahanmuuttajia pitäisi saada alueellisiin yhteistyöryhmiin osallistumaan, lisäksi asukastupien toimintaan mukaan. Tietoa ja yhteistyötä lisää, mikä merkitys on maahanmuuttajien kotoutumisen kannalta. Syksyllä on tulossa seminaareja maahanmuuttajanuorille osallistumiseen ja vaikuttamiseen liittyen.
Tavoitteena hankkeessa on maahanmuuttajaneuvoston perustaminen Ouluun, Tampereen ja Helsingin tavoin. Tavoitteena on myös kaksisuuntainen integroituminen sekä ennakkokäsitysten vähentäminen puolin ja toisin. Yhdistystoiminnan käynnistämistä ja kouluttamista on tehty myös hankkeen toimesta. Koulutushankkeita myös Katoppa -asukastuvan kanssa yhteistyössä: atk-kurssien järjestäminen, kuten sähköinen asiointi, nettisivut ym. Kulttuurintuottamista myös koulutettu, miten rahoitus järjestyy ja tapahtumat suunnitellaan etukäteen jne. Tasa-arvoasiat ja demokratiakäsitys voi olla hyvin erityyppinen kuin Suomessa, koulutus toimii myös kotoutumisen edistämisessä.
 
Syksyn työpajat on suunnattu luottamushenkilöille, miten he näkevät maahanmuuttajien aseman, kuten osallistumisen. Palvelujen tarjonnassa tärkeää on asiakkaan kohtaaminen, asiakkaan näkeminen palvelujen asiakkaana samalla tavalla kuin valtaväestön edustajatkin. Vuoden maassa asunut on maahanmuuttaja. Kielen osaaminen ja toimintoihin osallistuminen on tärkeää.
 
Kommentit: asukastuville toivotaan osallistumista ja kävijöitä myös maahanmuuttajien edustajista. Kotouttaminen lähtee henkilökohtaiselta tasolta. Kulttuuritapahtumat tai muiden tapahtumien yhteydessä järjestettävät yhteiset tilaisuudet voisivat olla hyvä keino tavoittaa myös maahanmuuttajia.
Kesäkuussa tapahtuman järjestäminen, luonteva keino voisi olla kulttuuritapahtuman, ruokakurssin järjestäminen Marttojen kanssa tms. Kulttuurin avulla kotouttamisen helpottaminen, päätöksenteossa huomioiminen, kuten luottamushenkilöitten haastattelut ym.
 
Villa Victorissa käy 3000-4000 asiakasta kuukausitasolla, Oulun seudun setlementin ystävyystalo järjestää myös toimintaa samoissa tiloissa. Tulossa luentosarjoja työstä, lasten kasvatuksesta Suomessa ym. Lomakkeen täyttämiset ym. käytännön asiat ohjeistetaan myös. Oulussa 122 kansallisuutta ja 100 kieltä. Venäläiset ovat suurimpia ryhmiä, yliopistolla on paljon intialaisia opiskelijoita, vietnamilaisia sekä thaimaalaisia on myös paljon Oulussa.
 
Ehdotettiin mm. lounasmahdollisuutta asukastuvalla, hanke voisi tarjota erilaisia tutustumismahdollisuuksia maahanmuuttajille. Esiintyjiä voisi tulla esimerkiksi Kevätmarkkinoille, kuten kurdilaisia soittajia. Rantailtaan myös voisi järjestää ohjelmaa. Juha Eskola on tulossa asukastuvalle suunnittelemaan lisää Kevätmarkkinoiden ohjelmaa.            
 
6. Kaupunkistrategia 2020 luonnoksen painopistealueet ja arvot, mielipiteen esittäminen
Myös kulttuurin huomioiminen hyvinvointimittareissa olisi tärkeää. Miten käytännössä palveluiden saatavuus, toteuttaako tavoitetilaa ja painopistealueita. Mitä kehittäminen käytännön tasolla tarkoittaa?
 
Arvovalinnat: Oikeudenmukaisuus, välittäminen, reiluus ja rohkeus, vastuullisuus. Arvojen tulisi näkyä kaikessa kaupungin käytännön toiminnassa. Järkeistäminen voisi olla yksi arvoista. Asennekasvatus tärkeä arvo, mitä arvostetaan, kovia vai pehmeitä arvoja. 
 
Asumisessa perustarpeitten huomioiminen, asiakkaan hoitaminen tulisi olla keskeistä. Tärkeysjärjestys tarvehierarkian mukaisesti, panostaa perusasioihin arjessa. Nykyisten palvelujen säilyttäminen olisi tärkeää. Esimerkiksi hyvinvointikeskukseen palvelujen yhdistäminen voi lisätä palvelujen saatavuuden ongelmaa.  
 
7. Kevään tapahtumien järjestelyt
Kastellin kevätmarkkinat la 25.5. klo 11-14
Haitarinsoittaja tulee esiintymään sekä kurdilaisia kysytään soittamaan myös. Makkaraa, lättyjä sekä munkkeja on myytävänä tapahtumassa. Kirpputoripöytiä on varattavissa asukastuvalta. Tiedottaminen on tärkeää, esitteen sisällön sopiminen tehdään torstaina. Pöytävuokra 5 e./kpl. Pöytiä on tilattu 15 kpl. tapahtumaa varten. Petri Ervasti on tehnyt ilmapallohahmoja Oysissa lastenklinikalla Peetu-pellenä. Kysytään hänet mukaan tapahtumaan esiintymään lapsille.    
 
Onkikilpailut 25.6. klo 18
Onkikilpailut järjestetään Värtön rannassa 25.6. klo 18 alkaen. Onkikilpailut ja Rantailta sisältyvät Oulun päivien ohjelmaan, tiedotetaan myös sitä kautta. 
 
Rantailta 26.6. klo 18
Onkikilpailujen palkinnot jaetaan Rantaillassa. Makkaranpaistoa, lättyjä ym. on myynnissä tapahtumassa. Hevosajelua ja haitarinsoittoa järjestetään tapahtumaan. 
 
8. Muut ajankohtaiset asiat
Lentopallokentän kunnostus ja ympäristön kunnostus tulisi tehdä. Liikuntavirasto ei kunnosta kenttää Oulunsuun pirtin vieressä. Katu- ja viherpalveluista tiedustellaan kentän kunnostusta.  
 
Lämsänjärven ympäriajot järjestettiin Helatorstaina, mukana on ollut 103 pientä pyöräilijää. Pekka Hartikka on kirjoittanut artikkelin Lämsänjärven pyöräilytapahtumasta, voidaan lisätä Lueppa! -lehden aluesivulle.
 
9. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 28.8. klo 17.30.
 
10. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 19:03.