2013 - 05 Oulunsuun suuralueen yhteistyöryhmän muistio - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2013 - 05 Oulunsuun suuralueen yhteistyöryhmän muistio

Oulunsuun suuralueen yhteistyöryhmän kokous


Aika: 10.9.2013 kello 17.30

Paikka: Oulunsuun asukastupa, Ranta-Kastellintie 2-4

Osallistujat:

Raili Mikkonen Lämsänjärven päiväkoti
Hannu Salo Kastellin omakotiyhdistys
Jaana Saarinen Kastellin omakotiyhdistys
Raija Tuorila asukas
Hanna Ollanketo asukas
Pentti Juutinen Oulujoki-Seura ry
Pentti Vinnurva Vantus ry
Aino Lähtevänoja Oulunsuun martat
Sirpa Kemppainen seurakunta
Merja Niemelä sihteeri, Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta
Rita Iivari Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta

 


1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 17:37.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5. Kastellin monitoimitalon tilanne, projektipäällikkö Timo Salmi
Projektipäällikkö Timo Salmi esitteli Kastellin monitoimitalon tilannetta. Arkkitehdin kanssa on käyty julkisivua läpi, värimaailmaa ym. Työt ovat siirtyneet sisäosiin, sisätilat ovat hahmottumassa. Meluvalli on tulossa, ettei liikenteen melu ylity koulun pihamaalla oppilaille. Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy on suunnitellut rakennuksen. Käyttäjäryhmät suunnittelevat yhdessä yhteistoiminnan muotoja ja pedagogisia ratkaisuja.
Kastellin työmaalla työskentelee 150-170 työntekijää rakennuksella tällä hetkellä. Tilat monitoimitalossa jakautuvat Kastellin yhtenäiselle peruskoululle, päiväkodille, kirjastolle, päivä- ja aikuislukiolle sekä nuoriso- ja liikuntapalveluille. Hanke toteutetaan elinkaarihankkeena. Kohteen päärakentajana ja palveluntuottajana 25 vuoden ajan toimii Lemminkäinen Oyj. Perusajatus kiteytyy siten, että talon tilat ovat monikäyttöiset ja käytössä aamusta iltaan.
Henkilökuntaa on tulossa perusopetukseen noin 50-60 opettajaa, noin 40-50 opettajaa lukioon ja 30 aikuislukioon, 20 varhaiskasvatuksen. Nuorisopalveluihin on valittu tällä hetkellä 2 nuorisotyöntekijää, mutta kirjastoon henkilökunta on vielä suunnittelussa. Kastellin peruskoulu tulee olemaan 650 oppilaan suuruinen, päiväkotiin tulossa 120 paikkaa. Lukiossa opiskelee noin 700 opiskelijaa ja aikuislukiossa noin 450 opiskelijaa. Kirjastotila on kombikirjasto, joka on ensin koulun käytössä ja iltaisin alueen asukkaiden käytössä. Kastellin kasvatussuunnitelma on tutkija Tomi Kiilakosken kanssa teon alla. Henkilöstösuunnitelman mukaan Karjasillan koulun vakituinen henkilöstö pääosin ja Kastellin koulun vakituinen henkilökunta siirtyvät monitoimitaloon. Karjasillan ja Kastellin lukioiden vakituinen henkilökunta siirtyy uuden Kastellin lukion henkilökunnaksi. Aikuislukion henkilökunta siirtyy myös Kastelliin. Kalustamisen suunnitelma on valmis, kilpailutus parhaillaan menossa. Keijo Juppi on valittu lukion rehtoriksi ja Timo Salmi Kastellin perusopetuksen rehtoriksi. Päiväkodin johtajaksi on valittu Katja Pirttikoski.

Kastellin monitoimitalon arvot ovat kestävä kehitys, yhteisöllisyys, turvallisuus ja rohkeus. Visiona on kaikkien Kastelli, yksin toimimisen kulttuurista yhdessä toimimisen kulttuuriin. Tavoitteina on mm. kasvun ja oppimisen polku sekä yhdessä toimiminen. Kastelli on hyvinvoinnin, kasvun ja oppimisen keskus. Yhteistoimintaa järjestetään ohjattuna toimintana, parkkitoimintana, kerho- ja iltapäivä- sekä nuorten toimintana yhteistyössä varhaiskasvatuksen, kirjaston, liikuntapalveluiden, koulun ja lukion kanssa ikäryhmän mukaisesti.
Luokat tullaan varustamaan interaktiivisella projektorilla. Projektorin heijastama pinta seinälle on kosketusnäytöllinen. Dokumenttikamerat ja aktiivikaiuttimet ovat myös luokkiin suunnitteilla. Oppilaskoneitten suhteen päätöstä ei vielä ole tehty. Langattomien tukiasemien kautta voi ottaa yhteyttä omilla laitteilla, päivittäiskäytössä toimiva, mutta suurissa urheilutapahtumissa voi verkko olla rajallinen.
Koulujen opetustilat ovat yhdisteltävissä, voi muodostaa suurempia tiloja ym. 2016 on suunnitteilla valtakunnalliset ensimmäiset sähköiset ylioppilaskirjoitukset, oppikirjoja on jo sähköisinä.
Kolme isoa salia tulossa, saleista voi saada kahdeksan omaa lohkoa. Tiloihin on tulossa useita toimijoita. Karjasillan koulun tontti on kaavoitettu asunnoille, Kastellin alakoulun puoli jää väistötilaksi.
Kastellin kasvun suunnitelma sisältää lapsen suhteet toisiin lapsiin ja nuoriin, luotettaviin aikuisiin, lähiympäristöön ja maailmaan. Tavoitteet määritelty Tomi Kiilakosken kanssa, mitataan kyselyillä ja palautejärjestelmillä. Nuorisotilat avautuvat myös elokuussa 2014, kun monitoimitalo avataan. Nimikilpailua ei ole järjestetty monitoimitalolle.
Huuhkajanpuistoon on valmistumassa myös urheilukenttiä ensi kesänä. Uusi paloasema rakennetaan myös urheilukenttien lähettyville.


6. Syksyn tapahtumien järjestelyt Käsiteltiin esityslistan kohdassa 5.

Kastellin syysmarkkinat la 21.9. klo 11-14
15 kirpputoripöytää on varattu tapahtumaa varten. Ohjelmaa suunniteltiin syysmarkkinoille seuraavasti: musiikkia, tuote-esittelyjä, kuten luontaistuotteita, siivous- ja kauneus- ym. tai magneettikoruesittelyä. Sieniasiantuntijaa voisi pyytää paikalle myös, Aino tiedustelee. Ilmapalloja tapahtumassa jakaa Oulun Sivakka Oy.

Syysretki lähialueen kuntaan
Kohteita voisivat olla: Lamminahon talo Oulujokivarressa Vaalassa, Rokuan kuntokeskus tai Kanttura Vaalassa.

Kulttuuriretki
Kajaaniin ja Kemiin on ollut teatteriretkelle kiinnostusta asukastuvalla. Selvitellään Kajaanin kaupunginteatterin ohjelmistoa.
Yhteislaulutilaisuudet
Joululaulu- ja yhteislaulutilaisuuksia vetämään voidaan tiedustella Leila Viitalaa.

7. Muut ajankohtaiset asiat
-

8. Seuraava kokous
15.10. klo 17.30 Oulunsuun asukastuvalla.

9. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 19:20.