2013 - 07 Oulunsuun suuralueen yhteistyöryhmän muistio - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2013 - 07 Oulunsuun suuralueen yhteistyöryhmän muistio

 

Oulunsuun suuralueen yhteistyöryhmän kokous


Aika: 15.11.2013 kello 17.30

Paikka: ravintola Little Dragon, Kastellin ostoskeskus

Osallistujat:

Hanna Ollanketo asukas
Kirsti Ojala asukas
Raija Tuorila asukas
Rita Iivari asukas
Raili Mikkonen Lämsänjärven päiväkoti
Pentti Vinnurva Vantus ry
Aino Lähtevänoja Oulunsuun martat
Jaana Saarinen Kastellin omakotiyhdistys ry
Harri Sederholm Honkala-Lämsänjärven asukasyhdistys ry
Pentti Juutinen Kastellin omakotiyhdistys ry, yhteistyöryhmän puheenjohtaja
Merja Niemelä sihteeri, kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori


1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 17:35.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin.

5. Alueellisen toimintarahan hakeminen vuodelle 2014
Käytiin läpi alueellista toimintarahaa koskeva ohjeistus. Kaupunginhallitus on hyväksynyt 11.11.2013 kokouksessaan alueellista toimintarahaa koskevan muutoksen. Oulun kaupungin kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan yksikkö myöntää alueellista toimintarahaa, joka on tarkoitettu alueellisen toiminnan tukemiseen. Päätösesityksen toimintarahan jakamisesta alueen toimijoille tekee suuralueen yhteistyöryhmä.

Toimintarahaa voivat hakea suuralueen aluetoimintaan osallistuvat (esim. yhteistyöryhmän toimintaan osallistuminen, alueellisen toiminnan järjestäminen) voittoa tavoittelemattomat yhdistykset ja yhteisöt (esim. vanhempaintoimikunnat, asukasryhmät).

Alueellista toimintarahaa myönnetään:

• suuralueen asukkaille tarkoitettuihin yhteisöllisiin toimintoihin, esim.liikunta-, kulttuuri-, ympäristö-, kotiseututapahtumiin, tempauksien, kerhojen, retkien ja alueellisen yhteistyön järjestämiseen sekä tapahtumakohtaiseen tiedottamiseen.
• tapahtumien järjestämiseen tarvittaviin tavarahankintoihin.
• kuntalaisille avoimiin tilaisuuksiin

Yhteen asiaan / tapahtumaan myönnettävän toimintarahan enimmäismäärä on 1000 euroa. Jokaista tapahtumaa / hanketta varten täytetään yksi hakemus.

Toimintaraha vuodelle 2014 on haettavissa 1.–20.12.2013 välisenä aikana. Hakemukset on toimitettava hakuajan viimeiseen päivään klo 16 mennessä. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä. Hakemukset toimitetaan osoitteeseen: Oulun kaupungin kirjaamo, PL 27, 90015 Oulun kaupunki. Kuoreen merkintä: Yhteisötoiminnan avustukset. Hakemuksen voi toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@ouka.fi (viestikenttään maininta Yhteisötoiminnan avustukset)

Lueppa -lehti lakkautetaan v. 2014 säästötoimenpiteistä johtuen. Aluelehtiä tuetaan erillisellä kohdeavustuksella v. 2014, hakuaikaa on koko toimintavuosi.

6. Ajankohtaiset tapahtumat

-yhteislaulutilaisuudet
Joululaulutilaisuus järjestetään asukastuvalla joulukuun alussa. Tiedustellaan asukastuvalta varaustilanne. Tarjotaan torttukahvit kaikille tilaisuudessa. Tiedustellaan laulattajaa tilaisuuteen, Sisko Leinonen voisi toimia joululaulutilaisuuden vetäjänä.

7. Muut ajankohtaiset asiat
Aluekokoukseen on tiedusteltu Kontinkankaan hyvinvointikeskuksen esittelyä. Tällä hetkellä suunnitelmat ovat vielä siinä vaiheessa, että esittelyä ei aluekokoukseen mennessä saada. Kontinkankaan hyvinvointikeskuksen suunnitelmiin liittyen on julkaistu artikkeli syksyn Lueppa –lehdessä.

8. Seuraava kokous
Aluekokous järjestetään 26.11. klo 18.00 Oulunsuun asukastuvalla. Aluekokouksen aiheena ovat alueelliset liikennejärjestelyt, joita on esittelemässä yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen liikenneinsinööri Erkki Martikainen. Yhteistyöryhmän kokous alkaa klo 17.00 eli pidetään ennen aluekokousta.

9. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 17:54.