2013 - 08 Oulunsuun suuralueen yhteistyöryhmän muistio - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2013 - 08 Oulunsuun suuralueen yhteistyöryhmän muistio

Oulunsuun suuralueen yhteistyöryhmän kokous


Aika: 26.11.2013 kello 17.00

Paikka: Oulunsuun asukastupa, os. Ranta-Kastellintie 2-4

Osallistujat:

Raili Mikkonen Lämsänjärven päiväkoti
Raija Tuorila asukas
Aino Lähtevänoja Oulunsuun martat
Pentti Juutinen Oulujoki-Seura ry
Jaana Saarinen Kastellin Omakotiyhdistys ry
Rita Iivari asukas
Merja Niemelä sihteeri, kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori


1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.10.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen
Tarkistettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5. Oulunsuun suuralueen yhteistyöryhmän alueellinen toiminta v. 2013
Käytiin läpi toimintasuunnitelman pohjalta toteutuneet tapahtumat Oulunsuun suuralueella v. 2013. Oulunsuun suuralueella on toteutettu monipuolista toimintaa vuoden 2013 aikana. Toimintasuunnitelmaan kirjatuista toiminnoista on toteutunut lähes kaikki. Pöytäkirjan liitteenä on listaus toteutuneista toiminnoista Oulunsuun suuralueella.

6. Oulunsuun suuralueen yhteistyöryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta v. 2014
Esitettiin ja valittiin Oulunsuun suuralueen yhteistyöryhmän puheenjohtajaksi jatkamaan v. 2014 Pentti Juutinen. Harri Sederholmia esitettiin jatkamaan varapuheenjohtajana.

7. Ajankohtaiset tapahtumat

-Joululaulutilaisuus
Joululaulutilaisuus järjestetään 3.12. klo 17.30 Oulunsuun asukastuvalla. Laulutilaisuuden järjestäjänä toimii Sisko Leinonen. Hän tuo lauluvihkot mukana tilaisuuteen. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Tiedotetaan Kalevan menokalenterissa ja Toimintaforumin palstalla 2.12. Tehdään lisäksi paperinen tiedote ja laitetaan asukastuvan sekä K-market Kastellin ilmoitustaululle.

8. Muut ajankohtaiset asiat

Alueellisen toimintarahan hakeminen v. 2014 muuttuu. Toimintaraha v. 2014 haetaan tapahtumakohtaisesti. Alueelliset toimijat, asukasyhteisöt ja yhdistykset voivat hakea toimintarahaa tilaisuuksiin, tapahtumiin, retkiin, kerhoihin ym. alueellisiin toimintoihin.

Teatteriretkeä toivottaisiin Suomussalmelle, matkan voisi toteuttaa vaikkapa lättähatulla. Huomioidaan asukkaiden toiveet tapahtumakohtaisessa alueellisen toimintarahan haussa.

9. Seuraava kokous
Seuraava kokous on tammikuussa 2014. Ilmoitetaan erikseen.

10. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 17.40.