2014 - 01 Oulunsuun suuralueen yhteistyöryhmän muistio - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2014 - 01 Oulunsuun suuralueen yhteistyöryhmän muistio

 

Oulunsuun suuralueen yhteistyöryhmän kokous


Aika: 16.1.2014 kello 17.30

Paikka: Oulunsuun asukastupa, Ranta-Kastellintie 2-4

Osallistujat:

Pentti Juutinen, Oulujoki-seura ry
Sakari Pesämaa, asukas
Heikki J. Ollikainen, Oulujoki-seura ry
Aaro Myllyneva, asukas
Vilho Heinonen, asukas
Merja Niemelä, sihteeri, kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo17:45.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin.

5. Alueellista toimintarahaa koskevat hakemukset vuodelle 2014 Oulunsuun suuralueella
Alueelliseen toimintarahaan liittyvät käytännöt ovat muuttuneet. Muuttuneista käytännöistä on Kaupunginhallituksen päätös 11.1.2013 § 571. Toimintarahakäytäntö on uudistettu siten, että toimintaraha on entistä sujuvammin suuralueiden toimijoiden käytössä. Lähidemokratiatoimikunnan esityksessä Kaupunginhallitukselle toimintarahakäytännön uudistamiseksi on otettu huomioon yhteistyöryhmien jäsenille tehdyn kyselyn vastaukset. Hakuaika on ollut 9.12.-31.12.2013 vuoden 2014 alueellista toimintarahaa koskien. Hakemuksista on valmisteltu koonti yhteistyöryhmille, jotka tekevät esityksen toimintarahan kohdentamisesta suuralueen toimijoille. Lähidemokratiatoimikunta käsittelee esitykset ja tekee päätöksen toimintarahan myöntämisestä.

Toimintarahaa myönnetään voittoa tavoittelemattomille yhdistyksille ja yhteisöille seuraavin perustein:

- suuralueen asukkaille tarkoitettuihin yhteisöllisiin toimintoihin esimerkiksi liikunta-, kulttuuri-, ympäristö- ja kotiseututapahtumiin, tempauksien, kerhojen, retkien ja alueellisen yhteistyön järjestämiseen sekä tapahtumakohtaiseen tiedottamiseen
- tapahtumien järjestämiseen tarvittaviin tavarahankintoihin
- kuntalaisille avoimiin tilaisuuksiin (ei siis esimerkiksi yhdistyksen omiin vuosijuhliin / kokouksiin)

- Yhteen asiaan / tapahtumaan myönnettävän avustuksen
enimmäismäärä on 1 000,00 euroa.

- Oulun kaupungin kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelmassa asetettujen painopistealueiden huomiointi: lasten ja nuorten sekä ikäihmisten toiminta,
asukkaiden hyvinvointia tukeva toiminta, alueellinen kulttuuritoiminta, lähiliikunta, kestävä kehitys ja turvallisuustoiminta
- kuinka suurta määrää henkilöitä tapahtuma / hanke koskee
- eri väestö- ja ikäryhmien huomioon ottaminen tapahtuman / hankkeen järjestämisessä
- yhteistyö muiden järjestöjen kanssa

Toimintaraha maksetaan hakijan ilmoittamalle pankkitilille Lähidemokratiatoimikunnan päätöksenteon jälkeen. Päätöksestä tiedotetaan kaikille hakijoille. Toimintaraha on käytettävä myöntämisvuoden aikana. Toimintarahan saaja raportoi toimitetulla lomakkeella toimintarahan käytöstä tapahtuman päätyttyä. Mikäli toimintarahan saaja on rekisteröity yhdistys, ei raporttilomakkeeseen tarvitse liittää kuitteja, vaan yhdistys säilyttää kuitit omassa kirjanpidossaan mahdollista tarkastusta varten.

Vuodelle 2014 Oulunsuun suuralueelle kohdistui 11 hakemusta alueelliseen toimintarahaan hakuaikana 9.12.-31.12.2013. Toimintarahaa myönnetään alueellisen asukasmäärän perustella vuonna 2014 0,70 e./asukas. Alueellisissa yhteistyöryhmissä valmistellaan esitykset toimintarahan jakamisesta Lähidemokratiatoimikunnan kokoukseen 19.2.2014.
Toimikunta tekee päätöksen alueellisten toimintarahojen myöntämisestä esitysten pohjalta. Alueellista väestömäärää koskien tilastotiedot päivitetään vuodelle 2014 helmi-maaliskuun aikana. Euromäärät tasataan vuoden 2014 alueellisen asukasmäärän mukaisesti Lähidemokratiatoimikunnan päätökseen. Vuonna 2013 Oulunsuun suuralueella asui tilastotietojen mukaan 7961 asukasta. Asukasmäärään perustuen alueellinen toimintarahaesitys on tehty vuoden 2013 pohjalta eli on yhteensä 5573 e. Liitteenä esitys alueellisen toimintarahan myöntämisestä Oulunsuun suuralueella.

6. Muut ajankohtaiset asiat
Oulujoki-seura ry:n kokouksessa on suunniteltu bussimatkan järjestämistä Rokualle Geoparkkiin ja kansallispuistoon. Samalla matkalla voisi suunnata Manamasaloon lossilla, lisäksi matkaan sisältyisi Halosen taidetalolla käynti ja ruokailu ja Pyhäkosken voimalaitoksella vierailu. Viskaalin tila voisi olla myös yksi matkan kohteista. Ajankohta olisi kesäkuun alkupuolella. Suunnitellaan lisää tapahtumaa ja tiedotetaan kevään aikana. Osallistujille matka voisi olla omakustanteinen, ainakin osittain.

Saunavihtoja voisi Sakari Pesämaa tehdä esimerkiksi Rantaillassa Juhannuksen jälkeen.

Oulunsuun asukastuvalla on aloittanut hyvinvointiluotsin oppisopimuskoulutuksessa 13.1.2014 Pauliina Savela. Hyvinvointiluotsin oppisopimuskoulutus on kolmivuotinen, tavoitteena on suorittaa lähihoitajan ammattitutkinto sisältäen toiminnanohjaajan koulutuksen. Lähihoitajan ammattitutkinto voi suuntautua lapsiin ja nuoriin tai ikäihmisiin. Hyvinvointiluotsi suunnittelee ja toteuttaa yhteistyössä asukastuvan henkilökunnan kanssa alueellista toimintaa. Tarkoituksena on toteuttaa ennaltaehkäisevää toimintaa, jossa huomioidaan jo olemassa olevat alueelliset toiminnot.

Puutyökerhon järjestämistä voisi suunnitella Kastellin monitoimitalolle syyskaudella.

7. Seuraava kokous
Oulunsuun suuralueen yhteistyöryhmän seuraava kokous on to 27.2. klo 17.30.

8. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 18:43.