2014 - 02 Oulunsuun suuralueen yhteistyöryhmän muistio - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2014 - 02 Oulunsuun suuralueen yhteistyöryhmän muistio


Oulunsuun suuralueen yhteistyöryhmän kokous


Aika: ke 14.5. klo 17.30

Paikka: Oulunsuun asukastupa, Ranta-Kastellintie 3

Osallistujat:

Raili Mikkonen Lämsänjärven päiväkoti
Ritva Kuorilehto hyvinvointipalvelut
Kirsti Ojala asukas
Vilho Heinonen asukas
Pentti Juutinen Oulujoki-seura ry
Pekka Hartikka Terva-ajot ry
Aaro Myllyneva Kastellin omakotiyhdistys ry
Hanna Ollanketo asukas
Jaana Saarinen Kastellin omakotiyhdistys ry
Hannu Salo Kastellin omakotiyhdistys ry
Sirpa Kemppainen seurakunta
Rita Iivari kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta
Merja Niemelä sihteeri, kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori

 

 


1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 17:34.

2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin seuraavin muutoksin: käsiteltiin Lämsänjärven ympäriajo –tapahtuma kohdassa 4.

3. Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin.

4. Lämsänjärven ympäriajo to 29.5.
Lämsänjärven ympäriajo järjestetään to 29.5. klo 14.00 osana Tour de Kids –lasten pyöräilytapahtumia. Tapahtumassa on lasten pyöräkilpailun lisäksi makkaran myyntiä, mehutarjoilua ja lasten musiikkia Pekka Haapakoskelta. Kastellin omakotiyhdistys voi myydä makkaraa ja kahvia tapahtumassa. Lämsänjärven leirikeskuksessa on kaasugrilli, jota voi käyttää. Nuorimmat osallistujat ovat olleet noin 2-vuotiaita aikaisempina vuosina, vanhimmat noin 12-vuotiaaseen saakka. Honkala-Lämsänjärven asukasyhdistystä tiedustellaan seurakunnan puolelta talkoolaiseksi mukaan tapahtumaan. Numerolaput löytyvät, mitalit tilaa Pekka Hartikka ja laskutus kohdistuu Kastellin omakotiyhdistykselle. Talkoolaisia toivotaan paikalle mahdollisimman paljon. Tapahtuma alkaa to 29.5. klo 14 ja talkoolaisia toivotaan paikalle klo 13, jolloin alkaa myös ilmoittautuminen pyöräkilpailuihin.

5. Kontinkankaan hyvinvointikeskuksen esittely, palvelupäällikkö Ritva Kuorilehto
Palvelupäällikkö Ritva Kuorilehto esitteli hyvinvointikeskuksia ja hyvinvointipisteitä kokouksessa. Tavoitteena on tuottaa asiakaslähtöistä palvelua oululaisille. Hyvinvointikeskus aloittaa vuoden 2015 alussa Kontinkankaalla, suunnittelua tehdään 2014. Ritva Kuorilehto aloittaa palvelupäällikön tehtävässä 15.5.2014.

Palvelumalli2020 suunnittelun lähtökohtana on ollut seitsemän hyvinvointikeskusta, joita täydentävät hyvinvointipisteet. Kontinkankaan hyvinvointikeskuksen alueeseen kuuluvat Nuottasaari, Keskusta, Oulunsuu, Kaukovainio, Höyhtyä ja Maikkula. Väestöä alueella asuu yhteensä 53 847 asukasta. Hyvinvointikeskukseen on sijoittumassa myös paljon erilaisia toimintoja, jotka palvelevat suurempaa aluetta. Talousarvion 2014 mukaisesti Keskustan terveysaseman palvelut lakkaavat ja siirtyvät Kontinkankaalle valmistuvaan hyvinvointikeskukseen. Aleksinkulman käyttötarkoitusta ja käyttöä uudelleen arvioidaan osana hyvinvointipisteiden suunnittelua. Kiimingin hyvinvointikeskus toteutetaan oman tuotannon itsenäisenä tuotantoyksikkönä.

Hyvinvointipalveluiden uuden toimintamallin 2020 tarkoituksena on palvelujen keskittäminen, taloudelliset tavoitteet, laitoshoidosta kevyempään palveluun siirtyminen sekä erityispalvelujen sijoittaminen muiden hyvinvointipalvelujen yhteyteen. Uusien palvelumuotojen, kuten sähköisten palvelujen ja liikkuvien yksikköjen lisääminen.

Kiimingin hyvinvointikeskus on jo aloittanut toimintansa, Höyhtyän ja Oulunsalon hyvinvointipisteitä ja Haukiputaan hyvinvointipistettä suunnitellaan myös.

Hyvinvointikeskuksessa toteutetaan fyysisen rakennuksen ja tiettyjen palvelujen lisäksi periaatetta alueen palveluiden järjestämisestä monitoimijaisesti. Lisäksi palveluja täydentävät sähköiset, kuten omahoitopalvelut. Hyvinvointipisteen palveluissa sijaitsevat hoitajan ja lääkärin vastaanotot sekä neuvolapalvelut, laboratoriopalveluita ja hammashoitopalveluita. Keskitetty sairaalapalvelu sisältää mm. laitoshoidon. Omahoidon kautta voi varata sähköisesti ajan, etä- ja videokonsultaatiot ja –neuvottelut ym. Volyymipalvelu tarkoittaa paljon hoidon tarvetta tarvitseville tarkoitettua palvelua.

Kommentit:
Omahoitopalveluiden välityksellä voi varata vain laboratorioaikoja, lääkäriaikoja ei pysty varaamaan, ovat vähissä, kun soittamalla ei saa. Omahoitopalveluiden kautta voi seurata omia laboratoriotuloksia. Lääkärin ajanvarausajan voisi saada myös varattua sähköisesti. Monen henkilön kautta pitää edetä, ei pääse heti hoitoon.

Akuutti kiireellinen asia pitäisi hoitotakuun kautta toteutua saman päivän aikana. Ei-kiireelliselle vastaanotolle pääsyä olisi kehitettävä.

Näytteenotto on siirtynyt niin kauas, että pitää kulkea pitkiä välimatkoja päästäkseen paikalle, miten kulku mahdollistuu esimerkiksi ikäihmisillä ja vähävaraisilla.

Nordlabin näyttöönottopisteiden palvelu ostetaan sairaanhoitopiiriltä, esimerkiksi keskustan terveysaseman laboratoriopalveluita tarkastellaan jatkossa, säilyvätkö keskustan terveysasemalla. Kotisairaanhoidon piirissä oleville palvelu viedään kotiin. Yli-Iin ja Ylikiimingin hyvinvointikeskus sijaitsee Kiimingissä.

Kontinkankaan hyvinvointikeskuksen resursoinnista jatkossa, lisätäänkö resursseja, kun aluekin suurenee. Saako aikoja jatkossa, kun ihmisiäkin tulee enemmän palvelujen piiriin, menevätkö Oulunsuun suuralueen asukkaiden palvelut huonommaksi. Keskustan terveysaseman lakkauttamisen yhteydessä voi henkilökuntakin siirtyä hyvinvointikeskukseen mahdollisesti 2015. 300 ihmistä arviolta tulee työskentelemään hyvinvointikeskuksessa.

Suunnitteluun voidaan huomioida mukaan kuntalaiset, kuten Kiimingin hyvinvointikeskuksessa on tehty.

6. Muut ajankohtaiset asiat

Kastellin Kevätmarkkinat la 24.5. klo 11-14
Oulunsuun martat ovat luvanneet paistaa munkkeja, Aino Lähtevänoja on kertonut että soittaja voisi tulla paikalle, sähköpiano on mukana. Siivoustalkoisiin voi hankkia lavan myös, tarvitaan talkoolaisia. Kirpputoripöytiä voisi järjestää tapahtumaan 10 kpl. 24.5. on valtakunnallinen Siivouspäivä –tapahtuma myös. Lapsille ohjelmaa voisi järjestää tapahtumaan. Kevät- ja syysmarkkinoihin on varattu yhteensä 545 euroa, joka on myönnetty Kastellin omakotiyhdistykselle.

Itellalle on ollut yhteydessä Kirsti Ojala, ettei postia enää ole Kastellissa, vaan pitää käydä Hallituskadulla saakka asioimassa. Pakettiautomaatti sijaitsee S-marketissa. Viestintävirastolle tulee laatia postipalveluiden sijainnista kirjelmä Oulunsuun suuralueen yhteistyöryhmältä. Bussiyhteydet eivät kulje Hallituskadulle, parkkipaikkaa ei välttämättä saa postin lähelle. Paketit voi tilata myös Siwaan tai R-kioskille. Kirjatut kirjeet tulevat pelkästään postiin. Asiamiespostia toivottaisiin Kastelliin sijoittuvaksi esimerkiksi kaupan yhteyteen.

7. Seuraava kokous
Oulunsuun suuralueen yhteistyöryhmän seuraava kokous on 4.6. klo 17.30 Oulunsuun asukastuvalla.

8. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 18:45.

 

Hyvinvointikeskus ja -piste