2014 - 03 Oulunsuun suuralueen yhteistyöryhmän muistio - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2014 - 03 Oulunsuun suuralueen yhteistyöryhmän muistio


Oulunsuun suuralueen yhteistyöryhmän kokous


Aika: ke 4.6. klo 17.30

Paikka: Oulunsuun asukastupa, Ranta-Kastellintie 3

Osallistujat:

Raili Mikkonen Lämsänjärven päiväkoti
Tapio Siikaluoma suunnittelupäällikkö, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Aaro Myllyneva asukas
Vilho Heinonen asukas
Päivi Pennanen Honkala-Lämsänjärven asukasyhdistys ry
Pentti Juutinen Oulujoki-seura ry
Aino Lähtevänoja Oulunsuun martat
Hanna Ollanketo asukas
Jaana Saarinen Kastellin omakotiyhdistys ry
Merja Niemelä sihteeri, kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori

 


1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:32.

2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

3. Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen
Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin.

4. Oulujoen etelärannan kevyen liikenteen väylä välillä Emännäntien uimaranta –Poikkimaantie, suunnittelupäällikkö Tapio Siikaluoma
Suunnittelupäällikkö Tapio Siikaluoma esitteli Oulujoen etelärannan pyörätieyhteyden suunnitelmaa. Pyöräilyn merkitys liikennemuotona Oulussa on suuri. 2009 pyöräilyn osuus on liikennemuodoista on ollut 21%. Liikennemuodoista prosentuaalisesti henkilöautolla kuljetaan 54% ja kävelyn osuus on 19%. Oulujoen rantareitti kuuluu tärkeisiin pyöräilyn rantareitteihin Oulussa. Oulujoen ranta on kaavoissa varattu yleiseen virkistys- ja ulkoilukäyttöön. Oulujoen rantareitti liikenneverkolla sisältää suunnitellun Poikkimaantien sillan. Pohjois-Suomen suurimmassa kaupunginosassa Hiukkavaarassa tulee olemaan 20 000 asukasta, joten silta tulisi täydentämään liikenneyhteyksiä Erkkolan sillan lisäksi alueella.

Rantareitin suunnitteluvaiheet, yleissuunnitelma Erkkolansillalta Patamäkeen on tehty vuonna 2007. Rakennussuunnitelma välillä Erkkolan silta –Turkanheimontie 2008 1.vaihe ja rakennussuunnitelma välillä Emännänpolku –Poikkimaantie 2014 2.vaihe. Pyörätie on suunnitelmissa linjattu mahdollisimman lähelle Oulujoen rantaa. 1.vaiheesta on tehty valitus asemakaavasta poikkeavana alun perin.

Oulujoen etelärannan pyörätieyhteyttä koskeva suunnitelma on esitelty yhdyskuntalautakunnalle, suunnitelma on nähtävänä 9.6. saakka. Rakentaminen alkaa aikaisintaan vuoden päästä. Poikkimaantien rakentaminen kestää kaksi vuotta. 2017 aikaisintaan tulee olemaan käytössä, sillan yhteyteen tulee myös mm. melusuojausta. Sähkölinjat siirretään eri paikkaan sillan tieltä. Vesilain mukainen määraikainen lupa, joka vanhenee, mikäli hanke ei käynnisty. Sillan kokonaiskustannukset tulevat olemaan 21 miljoonaa euroa. Erkkolan silta on ruuhkautunut jo tällä hetkellä, Hiukkavaarassa asuu jo satoja asukkaita tällä hetkellä.

Oulujoen etelärannan pyörätieyhteys voidaan rakentaa vaiheittain. Katusuunnitelmasta voivat valittaa vain rajanaapurit. Katusuunnitelma välillä Erkkolan silta-Turkanheimontie on hyväksytty KHO:ssa 16.2.2012 ja pyörätie on rakennettu 2013. Reitti rakennetaan lähemmäksi rantaa kuin asemakaavassa on esitetty.

5. Muut ajankohtaiset asiat

Onkikilpailut 24.6. klo 18:00
Onkikilpailut järjestää Kastellin omakotiyhdistys tänäkin vuonna juhannuksen jälkeisellä viikolla. Sarjat tulevat olemaan: naiset ja miehet, tytöt ja pojat. Omat onget mukaan, paikkana on Värtön ranta.

Rantailta 25.6. klo 18:00
Rantailta järjestetään Onkikilpailujen jälkeen 25.6. klo 18 Emännäntien uimarannalla. Kastellin omakotiyhdistyksen puolesta toimitetaan katos rantailtaan vitsin kertojaa Hannu Tarvasta ja haitarin soittajaa varten. Hevosajelua on tapahtumassa myös. Makkaraa ja lättyjä on myytävänä myös. K-marketin kauppias on luvannut mainostaa tapahtumista omassa standissa kaupan edessä. Lisäksi voisi ilmoittaa Forumissa toimintaforumin palstalla tapahtumasta.

Kevätmarkkinoilla on ollut musiikkia ja tarinan kerrontaa, musiikki kuulunut ja hieman häirinnyt tapahtumassa. Kävijöitä ei ole ollut kovin paljon, samaan aikaan ollut Siivouspäivän tapahtumia ympäri kaupunkia. Tiedottamista tarvitaan lisää.

Ostoskeskuksessa ei ole penkkejä, joissa istua, olisi hyvä olla kävijöitä varten, kahvia voisi juoda ulkona terassilla esimerkiksi. Ikäihmisten liikkumiseen ja kaupassa asioimiseen voisi olla hyvä olla penkkejä vaikkapa taksin odottamisen ajaksi.

Syksyllä voisi järjestää teatteriretken. Alueellista toimintarahaa on myönnetty Pikkujouluun Kastellin Omakotiyhdistykselle, sen voisi kohdistaa vaikkapa teatteriretkeen pikkujoulun merkeissä.

Pentti Juutinen kertoi, että 17.9. klo 15.00 on asukkaille Kastellin monitoimitalon esittely Timo Salmen johdolla.

6. Seuraava kokous
Ke 3.9. klo 17.30 Oulunsuun asukastuvalla.

7. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 18:38.

 

esittely Oulujoen etelärannan pyörätieyhteys