Muistiot Muistiot

< Takaisin

2014 -04 Oulunsuun suuralueen yhteistyöryhmän muistio

Aika: ke 3.9. klo 17.30  
Paikka: Oulunsuun asukastupa, Ranta-Kastellintie 3  

Osallistujat:
Raili Mikkonen     Lämsänjärven päiväkoti
Kirsti Ojala          asukas
Hanna Ollanketo  asukas
Aaro Myllyneva    asukas 
Erkki Huovinen    Kastellin Omakotiyhdistys ry
Pentti Juutinen    Oulujoki-seura ry
Aino Lähtevänoja Oulunsuun martat
Kati Ketola          ODL
Merja Niemelä     koordinaattori, kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta

1.Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:34.
 
2.Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
 
3.Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin.
 
4.Oulun Diakonissalaitoksen vapaaehtoinen keikka-apu yli 65-vuotiaille Oulunsuun alueella, keikkavapaaehtoistoiminnan koordinaattori Kati Ketola
 
ODL vapaaehtoistoiminta on saanut alkunsa vapaaehtoisavun tarpeesta Oulussa. Oulun Diakonissalaitoksella on järjestetty erilaisia kampanjoita jo aikaisemmin, esimerkiksi nuoret ovat toimineet ikäihmisten ystävänä elokuvissa. Keikka-apu on Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama projekti, joka on neljän vuoden mittainen. Mallia toimintaan on otettu HelsinkiMissiolta. ODL on käynnistänyt projektin viime vuoden lopulla, Kati Ketola on aloittanut keikkatoiminnan koordinaattorina huhtikuussa 2014.
 
ODL:n vapaaehtoistoiminnan piirissä on 150 vapaaehtoista, joista 100 toimii aktiivisesti. Keikka-apu projektissa on mukana 40 vapaaehtoista. Keikka-apu tarkoittaa kertaluonteista, lyhytkestoista apua yli 65-vuotiaille oululaisille arjen tilanteisiin. Projekti on alkanut keskustan alueelta. Vuoden 2014 alusta on 3-5 kilometrin säteellä otettu mukaan eri alueita: Karjasilta-Höyhtyä, Kaukovainio-Maikkula, Oulunsuu ja Tuira. Tavoitteena on laajentaa vapaaehtoistoiminta koko Oulun alueelle tulevina vuosina. Uusia vapaaehtoisia hankitaan koko ajan. Nuoret miehet ovat vaikein ryhmä tavoittaa vapaaehtoistyöhön. Vapaaehtoistyö on mm. lääkäri- tai sairaalareissulle, kauppareissulle kaveriksi tai ulkoilukaveriksi mukaan lähtemistä, kännykän tai pesukoneiden käytön opastusta tai lomakkeiden täytön avustusta. Keikka-apu tarkoittaa yhdessä tekemistä, ei puolesta tekemistä, kuten siivoaminen tai muut kotihoidon tehtävät, koiran ulkoiluttaminen tai kuljetusapu. Yli 3 kertaa päivässä kotihoidon piirissä olevat sekä mielenterveys- tai päihdeongelmaiset eivät välttämättä sovellu vapaaehtoistyön piiriin, vapaaehtoistyöllä ei voi korvata ammattiapua. Pyynnöt vapaaehtoisavun tarpeista tulevat Katille, hän viestittää eteenpäin vapaaehtoiselle, joka voisi toimia apuna tilanteessa. Avun tarpeessa olevat ja vapaaehtoistoimintaan mukaan haluavat tietävät ottaa yhteyttä Katiin lehti-ilmoitusten, kotihoidon, vanhusten päivätoiminnan jne. kautta. Vapaaehtoisille tarjotaan alkuperehdytystä, omaa koulutus- ja virkistystoimintaa sekä Vares -verkoston vapaaehtoistoiminnan koulutuksia. Kerran kuukaudessa tai jopa kerran puolessa vuodessa voi toimia projektissa vapaaehtoisena. Maikkulan alueelle laajentunut projekti, sinne tarvittaisiin lisää vapaaehtoisia, vapaaehtoisavun tarvetta on jo ilmennyt.
 
Kommentit: asukastupia voisi kiertää lounaspäivinä ja lounasaikaan, voisi tavoittaa lisää vapaaehtoisia mukaan toimintaan. Yhteistyöryhmän kautta voisi löytyä alueelta apua tarvitsevia tai vapaaehtoisia.
 
Keikkatyöläiset toimivat keskimäärin kaksi tuntia kerrallaan vapaaehtoisapuna. Keikka-apuna toimiminen on lyhytkestoista apua, ei esimerkiksi kerhojen tms. toiminnan vetäjänä toimimista. Avun tarpeessa olevat ovat yleensä kotona hyvin selviytyviä. Asioidaan esimerkiksi kaupassa apuna kerran yhdelle henkilölle ja toisen kerran toiselle henkilölle. Ystävätoiminta on pitkäkestoisempaa ja jatkuvampaa vapaaehtoistoimintaa.
 
Projekti on nelivuotinen, keikka-aputoiminta on tarkoitus juurruttaa muuhun vapaaehtoistoimintaan ODL:n palveluissa projektin päättymisen jälkeen. Neljä kertaa keikkaa tehnyt saa vapaaehtoisen etukortin, jolla saa kahviloista ym. etuja. Lisäksi ODL järjestää virkistystoimintaa vapaaehtoisille. Luentoja ja laulutilaisuuksia järjestään kaikille avoimina ODL:n tiloissa myös. Asukastuvalta löytyy materiaalia vapaaehtoisesta keikka-avusta ja Kati Ketola voi toimittaa lisää materiaalia tarvittaessa myös. Kulujen korvaamiseksi vapaaehtoisille matkakustannuksia varten, on tarkoitus hankkia projektin tiimoilta bussikortti.
 
Oulunsuun ja Kastellin alueelta ei ole vielä tullut avun tarvitsijoilta pyyntöjä, mutta Kati on yhteydessä alueen kotihoitoon, josta voisi tavoittaa heitä myös. Seurakuntien avustustoiminnan kanssa on yhteyttä, ei tehdä päällekkäistä työtä. Omaishoitajien yhdistyksellä on kerhoja omaishoitajille ja opiskelijat ovat toimineet apuna hoitajina.
 
Oulunsuun suuralueella asuu yli 65-74 v. 774 asukasta ja yli 75 v. 533 asukasta vuoden 2013 lopussa Oulun kaupungin tilastojen mukaan.
       
5.Muut ajankohtaiset asiat
Manamasalon Saarikonserttiin on tehty matka heinäkuussa, 40 osallistujaa on ollut mukana retkellä. Retki on toteutettu syksyn teatteriretken sijaan. Bussimatka on kustannettu Kastellin omakotiyhdistyksen toimesta, liput tapahtumaan on osallistujien pitänyt hankkia omakustanteisesti.  
 
Alueelliset syyskauden tapahtumat:
 
Kastellin syysmarkkinat la 20.9. klo 10-14
Makkaraa, lättyjä ja kahvia ym. Ohjelmaa pitäisi vielä suunnitella markkinoille lisää ja tiedottaa tapahtumasta myös. Maalaismarkkinamyyjiä olisi hyvä olla mukana markkinoilla, asukkaat voisivat myös myydä omia tuotteitaan, esim. omenoita. K-marketin kauppiaalta voisi tiedustella myös kontakteja tuottajiin. Hernekeittoa voisi olla tarjolla myös tapahtumassa. Haitarin soittajaa voi kysyä myös esiintymään. Kastellin omakotiyhdistys vastaa tapahtuman suunnittelusta.
       
Pikkujoulut Oulunsuun pirtillä
Oulunsuun nuorisoseuraan ei olla vielä oltu yhteydessä, miten Oulunsuun pirtillä on varauksia ja voisiko heidän kanssaan yhdessä järjestää koko perheen pikkujoulut. Toinen vaihtoehto on järjestää pikkujoulut Oulunsuun asukastuvalla. 
 
Kastellin monitoimitalolle vierailu on ke 17.9. klo 15.00. Kokoontuminen pääaulassa, johon on sisäänkäynti kirjaston puolelta. Timo Salmi toimii oppaana kierroksella. Tiedotetaan yhteistyöryhmän jäsenille vierailusta. Vierailun järjestää Oulu-seura ry.
 
Kastellin alueella eivät katuvalot ole palaneet kaikilla tieosuuksilla kahteen viikkoon. On oltu yhteydessä katuvaloista vastaavaan, etteivät valot pala iltaisin ja yöaikaan.
 
Kastellin ostoskeskuksen ekopisteellä on jäteastioitten ympäristö ollut huonossa kunnossa, lojuu puutarhajätteitä ym. poisheitettyä ja sinne kuulumatonta tavaraa ympärillä, esim. patjoja, mikroaaltouuni ja esimerkiksi peili sekä puutarhajätettä. Kameravalvontaa on tarkoitus lisätä jätepisteillä ympäri kaupunkia tiedotteiden mukaan.   
  
6.Seuraava kokous
Seuraava kokous on aluekokous, tiedustellaan voitaisiinko järjestää Kontinkankaan uudessa hyvinvointikeskuksessa 4.11. alkavalla viikolla, viikolla 45. Toinen vaihtoehto on järjestää kokous Oulunsuun asukastuvalla.
 
7.Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 19.29.