2014 -06 Oulunsuun suuralueen aluekokous - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2014 -06 Oulunsuun suuralueen aluekokous

Oulunsuun suuralueen aluekokous


Aika: ke 19.11. klo 18.00

Paikka: Oulunsuun asukastupa, Ranta-Kastellintie 3

16 osallistujaa

 

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:58.

2. Kontinkankaan hyvinvointikeskuksen esittely, palvelupäällikkö Ritva Kuorilehto
Palvelupäällikkö Ritva Kuorilehto kertoi, että 12.1. avataan Kontinkankaan hyvinvointikeskus kuntalaisille. Kuntalaislähtöisyys on ollut periaatteena suunnittelussa, hyvä palveluiden saatavuus ja saavutettavuus. Liikennettä ja pysäköintiä on suunniteltu yhteistyössä tilakeskuksen sekä yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen kanssa. Liikenteenohjaus on tulossa Kajaanintieltä ja Kiviharjunlenkiltä, opastetauluja hyvinvointikeskukseen. Cityliikenteen linjaa B, esitetään reittimuutosta kiertämään Kiviharjunlenkki myös. Palveluliikenne ONNIlla on 6 palvelulinjaa, kaikki käyvät Kontinkankaalla. Tiedustellaan mahdollisuutta saada lisälinjoja, jolloin reitit nopeutuisivat. Maanpäällisiä pysäköintipaikkoja on 176 tällä hetkellä. Höyhtyän terveysasema ei muuta vielä tammikuussa, talousarviopäätöksiä odotellaan ensi vuodelle valtuustolta 1.12. Suunnitteilla laajennetut aukioloajat palveluihin sekä sujuva puhelinliikenne ja palvelut ilman ajanvarausta.

Palvelulupauksia asiakkaille: laajennetut aukioloajat, olet tullut juuri oikeaan paikkaan, ei ajanvarausta tai soittoa etukäteen, paljon palveluja tarvitsevalle omahoitaja tai asiakasvastaava, ohjausta tai neuvontaa, miten voit hoitaa hyvinvointiin liittyviä asioita sähköisesti (esim. lomakkeiden täyttö, ajanvaraus) ym. Ohjausta ja neuvontaa saa myös itsehoitopalveluihin. Palautetta voi antaa ja kehittämisideoita, joita viedään eteenpäin. Lisäksi on tulossa hyvinvointiteknologiatuotteiden testaamismahdollisuutta.

Palveluja keskittämällä pyritään lisäksi parantamaan palveluja. Toimintalinjauksia: nopea ajanvaraukseton toiminta ja vastaanottopalvelut ajanvarauksella eriytetään toisistaan. Asiakkaan näkökulmasta tarkoittaa nopeampaa palvelua kiireellisissä asioissa. Hyvinvointikeskuksen asiakaspalvelua ovat ajanvarauksettomat palvelut, lapsiperheiden palvelut, vastaanottopalvelut ja kotihoidon palvelut, joiden henkilöstöä eri alueilla myös.

Ajanvarauksettomat palvelut toimivat ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-15. Sairaanhoitajan vastaanotto on 0-kerroksessa. Ensin tullaan sairaanhoitajan vastaanotolle ilman ajanvarausta tai edeltävää puhelinsoittoa. Asiakkaat otetaan vastaan kiireellisyysjärjestyksessä. Potilaat otetaan yhteen samaan huoneeseen, jossa lääkäri käy, ei siirretä välillä käytävälle odottamaan.

Sosiaalineuvonta ja ohjaus tulee ns. lamellitaloon, sosiaaliturvaan ja palveluihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa sekä sosiaalityön ja toimeentulotuen neuvontaa.

Lapsiperheiden palvelut sijoittuvat 2.kerrokseen: äitiys- ja lastenneuvola, kouluterveydenhuolto, perhepalvelu asiakasperheille. Lastensuojelupalvelut sijoittuvat rakennuksen 4.kerrokseen.

Vastaanottopalveluissa ammattilaisten vastaanottoajat kokeilussa 1-2 arki-iltana klo 8-18. Puhelimella on varattava aika mm. lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotoille, kohdennettuihin ryhmiin ym.

Kotihoidon palvelut 24/7 palveluja, tarjotaan kotipalveluna ja kotisairaanhoitona sekä muita kotona selviytymisen tueksi tarjottavia palveluja.

Teknologiaa mm. sähköiset järjestelmät, kuten asiakkaiden itseilmoittautumisjärjestelmä. Laitteet, kalusteet, kuten sähköiset työpöydät suunnitteilla liikkuvalle henkilöstölle. Sähköiset palvelut kuten etälääkäritoiminta esim. Kiimingin hyvinvointikeskuksen alueella, jossa välimatkat ovat pidempiä.

Itseilmoittautumis- ja informointijärjestelmässä itsepalvelupäätteet, esim. ajokortin viivakoodilla, hetulla tai lähetteellä kirjautuminen. Henkilökohtaisella käyntinumerolla saa ilmoituksen, missä palvelua tarjotaan, esim. a-siivessä. Eri kerroksissa on informaationäyttöjä, joissa tiedotteita, ohjausta ym. voidaan muokata kerros- ja aulakohtaisesti. Näyttö ilmoittaa kutsun vastaanottohuoneeseen, äänimerkki asiakashuoneeseen kutsuttaessa.

Kommentit:
Lääkärille soitetaan edelleen varaamalla aika ajanvarauksen välityksellä. Kontinkankaan terveysaseman palvelut siirtyvät, tutut lääkärit ja hoitajat siirtyvät uuteen hyvinvointikeskukseen. Reseptin uusiminen sähköisesti: omahoitopalvelussa ei näy listaa, pitää kirjoittaa kaikkien lääkkeiden nimet ja vahvuudet. Uusiminen ei onnistu. Omakanta–ohjelma otetaan käyttöön v. 2015 aikana, sinne tulevat näkyville rokotukset ja lääkkeet myös.

54 000 asukasta tulee Kontinkankaan hyvinvointikeskuksen palvelujen alle. Asiakkaita arvioidaan käyvän 300-500 päivittäin. Reseptien uusimisen voi tehdä vielä hyvinvointikeskuksessakin.

Ajanvaraukseton palvelu: miten asiakas voi tietää, mikä on kiireellinen tarve. Soittaminen ei toimi aina, takaisinsoittojärjestelmästä ei ole saanut soittoa. Tietokoneiden käyttö ikäihmisellä heikkenee –miten sitten menetellään? Itsepalvelupäätteet eivät vaadi osaamista kovin paljon ja niiden käyttöön saa opastusta tarvittaessa.

Alueet hyvinvointikeskuksessa –ei jaeta jatkossa enää Keskustan tai Oulunsuun tai Höyhtyän alueen asukkaiden palveluihin. Omalle lääkärille ei saa aikaa välttämättä, ajan voi saada jollekin toiselle lääkärille lähemmäksi siinä tapauksessa. Lääkäreiden vaihtuessa asiakkaan tiedot säilyvät järjestelmässä, ne ovat kaikkien lääkäreiden saatavilla. Omahoitajapalvelu tulee paljon palveluja tarvitseville. Kiimingissä on kokeiltu, esim. yli 6 käyntiä vuodessa, kuuluu omahoitajapalvelun piiriin. Suurin osa asiakkaista käy 0-3 kertaa vuodessa, 10% tarvitsee paljon palveluja. Käyntimaksu on alle 30 euroa kerta. 3 kertaa saa käydä, jonka jälkeen saa käydä maksutta. Kaikki eivät käytä palveluja, kuuluvat esim. työterveyspalvelujen tai yksityisten palvelujen piiriin.

Erikoislääkäreitä tulee mm. korvalääkäri, lastenlääkäri, fysiatria, geriatria ym. 1.kerroksessa tulee sijaitsemaan vastaanotto. Sisäänkäynnin yhteyteen tulee info, josta voi kysyä tarvittaessa. Ilman ajanvarausta voi tulla esim. flunssan vuoksi. Akuutissa hoidon tarpeessa olevat, ambulanssilla tulevat viedään suoraan Oysiin. 21.11. otetaan käyttöön potilasarkistointijärjestelmä, kanta.fi –palveluun kannattaa kirjautua.

Haavahoitoa tarvitsevat potilaat: ajanvaraus sovitaan useampia kertoja tarvitsevalle, suunnitellaan vielä tarpeen mukaan. Hoitajilla ei ole reseptinkirjoitusoikeutta.

Lääkäreitä tulee arviolta yli 20 yhteensä kaikilta terveysasemilta siirtymisen yhteydessä. Viereisessä talossa sijaitsee OKS:n laboratoriopalvelut. Keskustan laboratoriopalveluiden palveluiden jatko ei vielä ole tiedossa. Sepän terveysasemalla on sopimus 9.8.2015 saakka voimassa. Jatkosuunnitelmia ei ole vielä varmistettu. Vuoden 2014 alusta on saanut valita ulkokuntalaisetkin Oulun terveysaseman palveluita. Iltavastaanottoajat ovat hyvä asia, esimerkiksi työssäkäyville soveltuvia aikoja klo 16 jälkeen.

3. Oulunsuun suuralueen yhteistyöryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta v. 2015

Puheenjohtajaksi vuodelle 2015 valittiin Aino Lähtevänoja ja varapuheenjohtajaksi Päivi Pennanen.

4. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 19:02.