2015-01 Oulunsuun suuralueen yhteistyöryhmän muistio - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2015-01 Oulunsuun suuralueen yhteistyöryhmän muistio

Oulunsuun suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: ke 21.1. klo 17.30

Paikka: Oulunsuun asukastupa, Ranta-Kastellintie 3


Osallistujat:
Aino Lähtevänoja    asukas
Vilho Heinonen       asukas
Aaro Myllyneva      asukas
Hanna Ollanketo     asukas
Shahnaz Mikkonen  asukas
Yrjö Mikkonen        asukas
Hannele Laaksonen kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta
Merja Niemelä       sihteeri, koordinaattori


1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Aino Lähtevänoja avasi kokouksen klo 17.32.

2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

3. Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen
Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin.

4. Alueellisen toimintarahan raportointi Oulunsuun suuralueella v. 2014
Kaikki hakijat raportoivat alueellisesta toimintarahasta vuoden 2014 loppuun mennessä. Pöytäkirjan liitteenä on toimintarahan raportointitaulukko.

Kastellin Omakotiyhdistyksen raportointia pitää tarkentaa vuodelta 2014. Mihin toimintaraha on kohdennettu, kuten esiintyjän palkkiot, tarvikkeet ja muut mahdolliset hankinnat tapahtumiin ja tilaisuuksiin alueella.

5. Alueellista toimintarahaa koskevat hakemukset Oulunsuun suuralueella v. 2015
Oulunsuun suuralueella v. 2015 on alueellista toimintarahaa jaettavissa asukasmäärään perustuen yhteensä 5615 e. (0,70 e/asukas) Alueellista toimintarahaa koskevia hakemuksia on tullut 9 kpl. Kaikki hakemukset ovat tulleet Kastellin Omakotiyhdistys ry:ltä. Alueellista toimintarahaa esitetään myönnettäväksi prosentuaalisesti haettuun summaan perustuen. Kokouksessa kaikille jaettiin hakutaulukko v. 2015, toimitetaan yhteistyöryhmän jäsenille myös pöytäkirjan liitteenä.

6. Muut ajankohtaiset asiat
Kastellin 12-15 -vuotiaiden Naapurustoryhmä on perustettu joulukuussa. Ryhmän kokoontumisissa varhaisnuoret saavat itse päättää, mitä tekevät, toteutetaan heidän ideoitaan mahdollisuuksien mukaan. Ryhmässä käydään toiminnan merkeissä kasvatuksellista keskustelua. Toiminta on mm. käsillä tekemistä, ulkoilua, ikäihmisten auttamista, roskien keräämistä ym. vapaaehtoistoimintaa. Toimintaa monitoimitalon nuorisotiloissa, maanantaisin klo 17.00-18.30 välisenä aikana. Ryhmään otetaan max. 8-10 nuorta mukaan. Mukaan toimintaan saa tulla kauempaakin. Ryhmän vetäjinä toimivat Shahnaz ja Yrjö Mikkonen: mikkonen.shahnaz@gmail.com ja mikkonen.yrjo@gmail.com

Poliittisia tilaisuuksia voi järjestää esimerkiksi paneelin muodossa ilta-aikaan asukastuvalla. Myös yksittäiset henkilöt, jotka ovat ehdokkaana, voivat varata tupatilan ilta-aikaan.

7. Seuraava kokous
Seuraava kokous on ke 11.3. klo 17.00 Kastellin monitoimitalolla, kirjastossa.

8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30.