2015-02 Oulunsuun suuralueen yhteistyöryhmän muistio - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2015-02 Oulunsuun suuralueen yhteistyöryhmän muistio

Oulunsuun suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: ke 11.3. klo 17.00  

Paikka: Kastellin monitoimitalo, os. Sairaalanrinne 5    
 
Osallistujat:
 
Raili Mikkonen Lämsänjärven päiväkoti
Osmo Kinnunen Värtön asukasyhdistys
Minna Männikkö Kastellin kirjasto
Hanna Ollanketo asukas
Vilho Heinonen asukas
Aaro Myllyneva asukas
Aino Lähtevänoja Oulunsuun martat
Jaana Saarinen Kastellin Omakotiyhdistys ry
Merja Niemelä koordinaattori, kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta
 

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:44.
 
2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
 
3. Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen
Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin.
 
4. Kastellin kirjaston esittely, kirjastonjohtaja Minna Männikkö
Kirjastonjohtaja Minna Männikkö esitteli Kastellin kirjaston palveluja. Minna kertoi, että Kastellin monitoimitalolla on varhaiskasvatuksen toimintaa, alakoulu, yläkoulu, nuorisotilat, kirjasto ja liikuntapalvelut. Päivittäin monitoimitalolla käy 1500 koululaista ja opiskelijaa.  Henkilökuntaa on yhteensä yli 200. Tilojen käyttäjiä on kokonaisuudessaan päivittäin arviolta 2000.
Kastellin kirjaston on kombikirjasto, joka tarkoittaa yhdistettyä koulu- ja lähikirjastoa asukkaille. Kirjastosalin lisäksi on erillinen, hiljainen lukutila. Lehtisalissa on uusimmat lehdet esillä ja jokaisen lehden kohdalla kaapeissa edelliset, lainattavat lehdet. Kirjaston kirjoissa ja lehdissä on painotus terveyteen ja liikuntaan.
 
Kirjasto on avoinna ma-ti klo 12-19, ke-to klo 11-17 ja pe klo 9-15. Omatoimikirjastona kirjasto on avoinna ma-to klo 9-20 ja pe klo 9-16. Omatoimikirjastolla on ollut joka päivä käyttäjiä, illan aikana noin 2-15 käyntiä. Omatoimikirjastoon kirjaudutaan omalla kirjastokortilla ja verkkosalasanalla. Jokainen tulija valokuvataan. Ikärajan pohdintaa on tehty, tällä hetkellä omatoimikirjaston käytölle on 18-vuoden ikäraja. Monitoimitalolle on avattu kahvio yrittäjän toimesta kuluvan viikon maanantaina. Kahvio on avoinna arkisin klo 8-20. Linkki Kastellin kirjaston sivuille: http://www.ouka.fi/oulu/kirjasto/kastellin-kirjasto   
   
5. Alueellista toimintarahaa koskeva päätös v. 2015, Oulunsuun suuralue
Alueelliset yhteistyöryhmät ovat käsitelleet kokouksissaan ja tehneet esityksensä 21 suuralueelle kohdistuvista, alueellisen toimintarahan hakemuksista. Lähidemokratiatoimikunta on tehnyt kokouksessaan päätöksen 17.2.2015 § 4 kaikkia suuralueita koskien. Liitteenä toimitetaan Oulunsuun suuralueen tapahtumakohtainen toimintarahataulukko myönnettyjen summien mukaisesti. Oulunsuun suuralueelle saatiin 9 hakemusta. Kaikki hakemukset olivat tapahtumakohtaisia, hakijana Kastellin Omakotiyhdistys.    
      
6. Muut ajankohtaiset asiat
Hiihtokilpailut on jouduttu perumaan lumen vähyyden vuoksi. Koordinaattorin kanssa voi sopia toimintarahan kohdentamisesta toiseen tapahtumaan. 
  
Kastellin monitoimitalon pientä salia (D-sali) voisi käyttää asukkaitten jumppaan. Esimerkiksi asukasyhdistys voisi järjestää salissa asukkaille suunnattua liikuntaa.
 
Oulun raadit järjestetään kaupungintalolla juhlasalissa. Ensimmäinen raati järjestettiin 12.3. klo 18.00, aiheina olivat työllisyys ja yrittäjyys. Raadeissa järjestetään paneelikeskustelut. Lisäksi järjestetään paneelikeskustelut 19.3. kaupunkikulttuurista ja 26.3. hyvinvoinnista ja liikunnasta. Linkki Oulun raatien nettisivuille: http://www.ouka.fi/oulunraati
 
Kokouksessa esitettiin Kastellin kevätmarkkinoiden ajankohdaksi la 6.6. klo 11-14.     
 
TE-toimistolta on saatu uusi, lakiin perustuva ohjeistus pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen. Linkki TE-toimiston ohjeistukseen: http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija/tukea_rekrytointiin/palkkatuki/index.html
Kastellin asukastuvalla on aloittanut atk-harjoittelija, on tuvalla 3 kuukauden ajan. Harjoittelija opettaa asukkaita atk:n käyttöön, voi myös vierailla asukkaitten kodeissa avustamassa esimerkiksi pankkiasioiden hoitamisessa. 
 
7. Seuraava kokous
Kontinkankaan hyvinvointikeskuksessa voisi järjestää seuraavan kokouksen toukokuussa. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
 
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.25.