2016 -01 Oulunsuun suuralueen yhteistyöryhmän muistio - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2016 -01 Oulunsuun suuralueen yhteistyöryhmän muistio

Oulunsuun suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: ti 19.1. klo 17.00  

Paikka: Castell koti, ruokasali, os. Ranta-Kastellintie 6  
 
Osallistujat:
 
Raili Mikkonen Lämsänjärven päiväkoti
Raija Loukusa-Ahonen Kastellin kirjasto
Hanna Ollanketo asukas
Vilho Heinonen asukas
Sakari Pesämaa asukas
Aaro Myllyneva asukas
Erkki Huovinen asukas
Aino Lähtevänoja Oulunsuun martat
Tiina Tenhunen Honkala-Lämsänjärven asukasyhdistys ry
Niina Siren  Ranta-Kastellin palvelukeskus
Merja Niemelä  sihteeri, kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori
 
 
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.24.
 
2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
 
3. Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen
Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin.
 
4. Ranta-Kastellin palvelukeskuksen esittely
Johtava ohjaaja Niina Siren kertoi, että Ranta-Kastellin palvelukeskus on avoinna alueen asukkaille, myös kerhotoimintaa järjestetään ruokasalissa. Oulunsuun Martat kokoontuvat ja Herrakerho ainakin tilassa. Palvelukeskuksessa on14 hoitopaikkaa: lähinnä muistisairauden perusteella saapuvia asukkaita ympärivuorokautisessa hoidossa. Lounasta voi käydä ulkopuoleltakin syömässä. Asukkaat tulevat Oulun kaupungin kautta, asunnoissa on vuokrasopimus. Oulun kaupunki ostaa ostopalvelusopimuksella hoitopaikat. Oulun palvelusäätiö omistaa rakennuksen, joka on valmistunut v. 1999. Käytiin tutustumassa tiloihin Niina Sirenin johdolla.  
 
5. Alueelliset toimintarahahakemukset v. 2016, Oulunsuun suuralue
Alueellisia toimintarahahakemuksia v. 2016 on ollut kaikille suuralueille yhteensä 280. V. 2015 hakemuksia oli 292. Oulunsuun suuralueelle hakemuksia tuli yhteensä 9 ja v. 2015 9. Alueellista toimintarahaa on haettavissa keskustan suuralueella asukasmäärään (7996, tilastot 31.12.2014) perustuen (0,70 e/asukas) yhteensä 5597 e. Oulunsuun alueellisiin tapahtumiin esitetään myönnettäväksi hakuperustaisesti (prosentteina suhteessa aluekohtaiseen summaan) kaikkiin haettuihin tapahtumiin toimintarahaa. Liitteenä taulukko, jossa on yhteistyöryhmän esitys. Lähidemokratiatoimikunta päättää alueellisen toimintarahan myöntämisestä kaikkia suuralueita koskien kokouksessaan 22.2.2015.  
 
Raportointi on saatu kaikkien viimevuotisten hakemusten pohjalta, oli esillä kokouksessa. Muutamien tapahtumien osalta toimintarahaa on peritty takaisin niiltä osin kun toimintarahaa on jäänyt käyttämättä.  
 
6. Muut ajankohtaiset asiat
Kastellin vanhan kirjaston tilat ovat olleet käyttökiellossa, asia on selvitetty Tilakeskuksesta. Oulunsuun asukastuvan tilat on lakkautettu vuoden 2015 lopussa. Keskusteltiin muista mahdollisista tiloista, joissa voisi järjestää esimerkiksi tuolijumppaa tai kerhotoimintaa. Monitoimitalolla on kahvio yrittäjän toimesta, tila on kovassa käytössä, myös läpikulkua paljon. Ranta-Kastellin palvelukeskuksen ruokasalissa käy lounasasiakkaita, joten lounasaikaan ei voi järjestää muuta ohjelmaa. Oulunsuun nuoriseuralla voitaisiin kokoustaa ja Kastellin kirkolla sekä monitoimitalolla. Kastellin kirkkoa vastapäätä on rivitalo, jossa voisi olla tilaa, on seurakunnan omistuksessa. Tapahtumia voisi järjestää myös Kastellin monitoimitalon piha-alueella, tiedustella käyttölupaa Timo Salmelta. Toripäivät voisi järjestää useamman toimijan toimesta monitoimitalon piha-alueella. Pihakirppistä on järjestetty aikaisempina vuosina, ei ole saatu kovin paljon myyjiä tapahtumaan.      
 
Asukastupaa ei välttämättä ole tunnettu alueella, myöskään aktiivisia toimijoita ja vastuuhenkilöitä ei ole helppo tavoittaa. Esimerkiksi perhekahvilatoiminta on ollut hyvinkin aktiivista asukastuvalla, mutta toiminta vaati aktiivisen vetäjän. Lounaspalvelu on myös tuonut asiakkaita aiemmin.      
 
Kastellin kirjastossa ovat palvelut muuttuneet, varauksia saa noutaa itse, voi hakea myös omatoimiaikana. Verkkokirjastossa on käyttö muuttunut. Aukioloajat ovat ennallaan. Kirjoja isotekstisenä on olemassa omassa osastossaan. Lisäksi voisi olla luettelo, johon merkataan kirjat erikseen, esim. ikäihmisille. Aineistoa Oulunsuun suuralueelta, alueellista historiaa voisi viedä näytteille kirjastoon, voi ottaa yhteyttää suoraan kirjastolle Raija Loukusa-Ahoseen tai muuhun henkilökuntaan. 
 
Lämsänjärven ympäriajot ja hiihtokilpailut järjestetään yhteistyössä seurakunnan ja Kastellin omakotiyhdistyksen kanssa myös tänä vuonna. Honkala-Lämsänjärven asukasyhdistys on mukana tapahtumassa. Hiihtokilpailun ajankohtaa voisi aikaistaa.
 
Oulun raatien ajankohdat ja aiheet keväällä 2016:
Torin ranta: Mitä tapahtuu toripolliisille ja keskustan puistoille?
9.2. klo 18.00 Kaupunginteatterin lämpiö
Alueellinen kouluverkko, kaikki tilaisuudet alkavat klo 18.00
10.2. Kiimingin lukio
11.2. Oulunsalon lukio
23.2. Haukiputaan lukio
24.2. Lyseon lukio
 
Höyhtyän Välke toimii, ylläpitäjänä Lintulammen asukasyhdistys. Matalan kynnyksen hyvinvointipiste toimii myös tiloissa, sinne voi mennä sairaanhoitajan vastaanotolle ilman ajanvarausta ma-to klo 9-14.30 ja pe klo 9-11 Os. Latokartanontie 1. 
 
Villiyrttiretkelle ehdotettiin paikkaa Pikkaralaan. Ajankohta voisi olla juhannuksen lähettyvillä, voisi tehdä vastat samalla. Myös Oulunsuun martoilta saa neuvontaa villiyrteistä tarvittaessa.  
Puolukkaretkelle ei syksyllä ole ollut muita lähtijöitä kuin eläkeläisiä, siitä huolimatta, että retki oli järjestetty lauantaille.   
 
7. Seuraava kokous
Seuraava kokous on maaliskuussa. Aino tiedustelee kokoustilaa Kastellin kirkolta.
 
8. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 18.25.