2016 -03 Oulunsuun suuralueen yhteistyöryhmän muistio - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2016 -03 Oulunsuun suuralueen yhteistyöryhmän muistio

Oulunsuun suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: to 26.5. klo 17.30

Paikka: Kastellin kirkon pappilan kamari, os. Töllintie 38 (kirkkoa vastapäätä)

Osallistujat:

Raili Mikkonen Lämsänjärven päiväkoti
Sakari Pesämaa asukas
Vilho Heinonen asukas
Raija Tuorila asukas
Erkki Huovinen Kastellin omakotiyhdistys
Jaana Saarinen Kastellin omakotiyhdistys
Aino Lähtevänoja Oulunsuun martat
Juha Vähäkangas seurakunta
Sari Lukka seurakunta
Merja Niemelä sihteeri, koordinaattori

 

1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 17.32.

2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

3. Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen
Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin.

4. Oulun kaupungin palvelupistemalli
Yhteistyöryhmän jäsenille oli lähetetty ennen kokousta Oulun palvelupistemalliraportti tutustuttavaksi. Lisäksi koordinaattori kävi lävitse kokouksessa palvelupistemallin esitysmateriaalia. Yhteistyöryhmältä tuli kokouksessa seuraavia kommentteja:

-Kontinkankaan hyvinvointikeskuksessa vaadittu valtakirjaa näytepurkkeja varten, jos toinen henkilö, esim. sukulainen on hakemassa. Tuleeko valtakirja olla nykyisin myös tällaisista tarvikkeista?
-Onko palvelujen saaminen ikäihmisellä tuloista kiinni? (bruttoraja 900 e. yli 65-v.) Esim. työeläkkeellä olevien huomioiminen, vähentää kansaneläkettä = yhteenlasketut tulot laskevat.
-Citybussiliikenteen linjan ulottaminen Kastellin ostoskeskuksen lähettyville saakka, Kajaanintietä pitkin, olisiko mahdollista?
-Yhteistyöryhmän kokousten matkakorvaukset ja kokouspalkkiot –luottamushenkilöille nostettu palkkioita, kuukausipalkat ym. Milloin kuntalaisille?

5. Asukaskyselyn tulokset kuntalaisten osallistumisesta ja vaikuttamisesta

Asukaskyselyn yhteenveto: Miten haluaisit osallistua ja vaikuttaa Oulun kaupungin palveluihin
Kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan toteuttama asukaskyselyn yhteenveto oli esillä kokouksessa. Centria ammattikorkeakoulun opiskelija on toteuttanut osana opinnäytetyötään asukaskyselyn. Kyselyyn saatiin yhteensä lähes 300 vastaajaa. Vastaajia oli eniten ikäryhmästä 41-64 v. Naisia oli 200 kyselyyn vastanneista ja miehiä 80. Keskustan suuralueelta vastattiin eniten ja seuraavaksi eniten vastattiin Jäälistä, Haukiputaalta, Kiimingistä ja Kaijonharjun suuralueilta. Vastaajat kokivat, että Oulun kaupungin palveluita koskevaan valmisteluun ja päätöksentekoon voi vaikuttaa melko huonosti. Eniten vastaajat kokivat voivansa vaikuttaa sosiaali- ja terveyspalveluihin. Vaikuttamisen kanavista äänestäminen kunnallisvaaleissa koettiin tärkeimmäksi ja toiseksi tärkeimmäksi asukas- tai käyttäjäkyselyyn vastaaminen. Eniten halutaan vaikuttaa äänestämällä ja osallistumalla netissä tehtyihin kyselyihin.

Tiedottaminen kuntalaisten osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksista koettiin melko riittämättömäksi. Avoimiin kysymyksiin saatiin paljon vastauksia. Yleisesti toivottiin enemmän avoimuutta ja tiedottamista jo asioiden valmisteluvaiheessa. Lisäksi toivottiin mm. päättäjien ja viranhaltijoiden osallistumista alueilla ja kuntalaisten mielipiteiden vaikuttavuuden lisäämistä osana päätöksentekoa. Kyselyn esitysmateriaali lähetetään pöytäkirjan liitteenä.

6. Muut ajankohtaiset asiat
Äitienpäivänä ei ollut kahvitarjoilussa avustamassa ketään tai kukkien laittajaa Kastellin Omakotiyhdistyksen toimesta seurakunnan järjestämässä tilaisuudessa.

Lämsänjärven ympäriajoissa on ollut mukana kaksi vastuuhenkilöä omakotiyhdistyksestä. 88 pyöräilijää, lasta ja nuorta on osallistunut tapahtumaan.

Tuolijumppa Oulunsuun pirtillä, tilavuokra 30 e/tunti. Jumppa kustantaa yhteensä 70 e./kerta (ohjaus 40 e/krt + tilavuokra). Kastellin palvelukeskuksessa on jumppaa samana päivänä, eri aikaan kerran viikossa. Oulunsuun pirtille ei ole saanut vuoroa muulloin kuin samalle päivälle. 5.9. klo 12.15 on alkamassa tuolijumppa syyskaudella. Kävijöitä on ollut 10-20 henkilöä jumpassa pirtillä. Jos mahdollista, olisi hyvä että toinen jumppa järjestettäisiin eri aikaan, eri päivinä. Myös osallistujamaksua voisi miettiä jumpasta.

Kevätmarkkinoita ei järjestetä tänä keväänä. Vene on jokirannassa, airot pitää hankkia, kun entiset ovat hävinneet. Ärrällä on avain veneeseen, voi hakea varattaessa. Hinta on ollut 5 euroa/varaus.

Onkikilpailut ja Rantailta on suunnitteilla juhannuksen jälkeen perinteiseen tapaan.

Villiyrttiretki on tulossa 14.6. klo 13.00, lähtö Kastellin ostoskeskuksesta. Matka suuntautuu Pikkaralaan. Paluu n. klo 16.00. Ilmoittautuminen tapahtuu 8.6. mennessä Aino Lähtevänojalle p. 0500 992367. Matkan hinta 5 e/osallistuja. Makkarat tarjotaan retken osallistujille Viskaalissa. Lisäksi voi omakustanteisesti ostaa mukaan Viskaalin lihatuotteita. Kahvit otetaan mukaan retkelle. Aino tilaa bussin.

Kesäretki voisi suuntautua heinäkuun lopulla Hailuodon teatteripäiville tai Manamasaloon konserttiin. Edellisessä kokouksessa on Kirsti Ojala ehdottanut Hailuodon retkeä, hän voisi kertoa Hailuodosta bussiretken osallistujille.

7. Seuraava kokous
Seuraava kokous on syksyllä.

8. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 18.45.