2012-1 Koskelan suuralueen yhteistyöryhmän kokous - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2012-1 Koskelan suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Koskelan suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: Keskiviikko 15.2.2012 klo 17

Paikka: Koskelan suuralueen asukastupa Alvari, Sihtikuja 2

Läsnä:

Marjukka Pirinen           yhteistyöryhmän puheenjohtaja
Tanja Nyman               Toppilan nuorisotalo
Katariina                    Tervonen opiskelija, Toppilan nuorisotalo
Taisto Hämälä             alueen asukas
Paavo Väänänen          alueen asukas
Risto Salo                   alueen asukas
Terttu Virtanen            alueen asukas
Maija-Liisa Tihinen        alueen asukas
Ellen Pirnes                  alueen asukas
Aino Kuusiniemi             alueen asukas
Martti Laatikainen         alueen asukas
Senni Luosujärvi           kulttuurivoimala/alueen asukas

1. Kokouksen avaus
Marjukka Pirinen avaa kokouksen klo 17.00

2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi'
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

4. Vuoden 2012 toimintaraha päätös
Vuoden 2012 toimintarahapäätös on saatu. Toimintarahaa on myönnetty asukasluvan mukaan, 0,70 €/ asukas. Koskelan suuralueen asukasluku on ollut vuoden 2012 alussa 10128 joten toimintarahaa saatiin vuodelle 2012 7090 €.
Käytiin läpi kaikki budjetissa olevat asiat.Toppilan seniorit ryhmän
500€ kahviraha hakemusta pidettiin hieman suurena. Risto Salo jätti eriävän mielipiteen. Hyväksytään toimintarahapäätös ja toiminta-avustus hakemukset kaikilta osin.

5. Lehden ilmestyminen vuonna 2012
-keväällä aluelehti ilmestyminen huhtikuun loppupuolella. Keskusteltiin
myös jakelualueiden tarkistamisesta Niittyaro ja Alppila jääneet ilman
lehteä. Lehden jakaa aina suorajakelu ja sitä jaetaan ainoastaan talouksiin jossa ei ole suorajakelu kieltoa. Jos lehteä ei jostain syystä ilmesty, siitä kannattaa olla yhteydessä aluetyöntekijään.

6. Meri-Toppilan esiintyminen mediassa
- huoli asuinalueen maineesta esim. Kalevan kirjoitukset
- mietitään jatkossa toimia maineen parantamiseksi

7. Muut asiat
- nettisivujen päivitystä kaivataan. Ylipäätään mainoksia yhteistyö-
ryhmästä muuallakin, kuin asukastuvalla. Pasi Laukka on valittu
yhteisötoiminnan päälliköksi vuoden alusta. Maarit Alikoski on
edelleen yhteisötoiminnassa koordinaattorina

8. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 14.3.2012 klo 17.00 asukastupa Alvarissa.

9. Kokous päätettiin klo 18.20