2012-2 Koskelan suuralueen yhteistyöryhmän kokous - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2012-2 Koskelan suuralueen yhteistyöryhmän kokous


Koskelan suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: Keskiviikkona 14.3 klo 17

Paikka: Koskelan suuralueen asukastupa Alvari, Sihtikuja 2

Läsnä:

Marjukka Pirinen,  yhteistyöryhmän puheenjohtaja
Anne Kippola,  aluetyöntekijä/kokouksen sihteeri
Terttu Virtanen,  alueen asukas
Martti Laatikainen,  alueen asukas
Tanja Nyman,  Toppilan nuorisotalo
Risto Salo,  alueen asukas
Ellen Pirnes,  alueen asukas
Pertti Virtanen,  alueen asukas
Maija-Liisa Tihinen,  alueen asukas
Teija Annala,  alueen asukas
Aino Kuusiniemi,  alueen asukas
Eeva-Marja Laitinen,  Tuiran seurakunta
Piia Mänty,  Toppilan omakotiyhdistys ry
Kaisa Kinnunen,  asukastupa Alvari/kulttuurivoimala ry
Hannele Kaappola,  asukastupa Alvari/ kulttuurivoimala ry

 

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Marjukka Pirinen avaa kokouksen klo 17.02.

Kokouksen aluksi pidettiin esittelykierros.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Asukastupa Alvari kertoo toiminnoistaan
Kaisa Kinnunen kertoo asukastupa Alvarista ja sen toiminnasta. Kaisa toimii vapaaehtoisena asukastuvalla ja on toiminut erilaisissa projekteissa kulttuurivoimalassa. Asukastupa Alvari toimii kolmikantasopimuksena Oulun kaupungin, kulttuurivoimalan ja Toppilan omakotiyhdistys ry kanssa. Kaupunki tarjoaa toimintaan tilat ja nettiyhteydet. Kulttuurivoimala vastaa asukastuvan pyörittämisestä. Toppilan omakotiyhdistys ei ole halunnut ottaa vetovastuuta asukastuvasta.

Asukastuvalla on atk palveluja sekä ruokapalveluja (lounas 4,5 €) ja siellä toimii asukastuvan oma kirjasto. Asukastuvalla on verenpaineen mittausta, taidenäyttelyitä sekä lautapelejä. Asukastuvalta löytyy paljon avointa oma-ehtoista toimintaa, mutta lisäksi asukastuvalla toimii erilaisia ryhmiä (mm. lasten luontokerho, Uno kerho, seniorikerho, senioreiden kirjoittamaryhmä, sudanilaisten pelikerho jne.) Lisäksi asukastupa järjestää satunnaisia muita tapahtumia. Asukastupaa voi vuokrata myös tarvittaessa omaan käyttöön pientä siivouskorvausta vastaan. Pienimuotoista kahvi ja ruokapalvelua voi myös tilata omiin tilaisuuksiin.

Asukastupa on ollut aktiivisesti mukana erilaisissa alueellisissa hankkeissa ja projekteissa.

Monikulttuurisuus on alueen yksi erityispiirre ja sitä voitaisiin hyödyntää toimintojen kehittämisessä vielä enemmänkin.

Asukastupa Alvari on myös osana ektakompusta, josta saa kotiapupalvelua.

Tuvalla olisi mahdollista myydä esim. paikallisten käsityöläisten tuotteita.

5. Kevään aluelehti ja sen ilmestyminen
Kevään lehteä on nyt tarkoitus rueta tekemään. Anne on kilpailuttanut leh-den painon ja varannut sille taiton. Lehteen tulevan aineiston pitää olla An-nella sähköisesti 25.4 mennessä. Lehti jaetaan viikolla 19 (9.5).
Lehden takasivu on jo myyty. Mainospaikan osti kampaamo vihreä huone tuirasta.

Lehteen halutaan myönteisiä juttuja alueen eri palveluista ja toiminnoista!
• Nukkarin osallisuusryhmä voisi tehdä jutun
• Anne pyytää jutun Ranta-Toppilan kaavoituksesta
• Mahdollisuuksien torista ja äitienpäivätapahtumasta mainokset
• Marjukan kirjoitus
• Alueen uusia toimintoja voisi nostaa lehdessä esille: perhekerho, neuvolan isäryhmä.
• Yhteistyöryhmän toiminnasta ja tarkoituksesta juttu
• Frisbee golfin harrastajilta voisi pyytää juttua heidän harrastuksestaan ja ulkoilualueesta.
• Omakotiyhdistyksestä, yhteistyöryhmästä, asukastuvasta ja kulttuurivoimalasta lehteen, jotta ihmisille tulisi tietoa eri toimijoista alueella.

6. Uuden Oulun juhlavuosi 2013
Uusi Oulu juhlii Haukiputaan, Kiimingin, Oulun, Oulunsalon ja Yli-Iin muodostamaa uutta Oulua vuonna 2013.

Juhlavuotta varten on mahdollisuus suunnitella oma tapahtuma, johon voi hakea tapahtuma tukea.

Uuden Oulun juhlavuoden tapahtumatukea voivat hakea kol-mannen sektorin toimijat ja työryhmät. Tuki on kertaluonteinen ja se on tarkoitettu vuodenvaihteessa 2012–2013 ja vuonna 2013 järjestettäviin tapahtumiin/näyttelyihin tai teoksen esille tuomiseen uuden Oulun alueella.

Tapahtumatuki on tarkoitettu tapahtumille, jotka ovat avoimia kaikille ja yleisöllä on vapaa pääsy tapahtumaan. Mikäli kyseessä on pidempikestoinen festivaali tai esityssarja, niin yleisölle on tarjottava vapaa pääsy johonkin tiettyyn tilaisuuteen/esitykseen. Tukea ei myönnetä tapahtumiin, jotka tuottavat voittoa. Tapahtumatukea ei myönnetä laitehankintoihin, tallenteisiin, julkaisuihin eikä yksityishenkilöille. Tapahtumatukea haetaan siihen tarkoitukseen olevalla lomakkeella osoitteessa: http://www.ouka.fi/juhlavuosi2013/

Yksittäisen tapahtumatuen suuruus on enintään 5 000 euroa. Tapahtumatukea myönnetään tapahtumille, joissa on huomioitu uusi Oulu joko sisällössä, tuotantotavassa (esim. yhteistyö uuden Oulun toimijoiden kesken) tai tapahtumapaikassa (esim. valmius käyttää useita tapahtumapaikkoja Oulussa). Tapahtumatukea myönnetään tapahtumille, jotka edistävät juhlavuoden tavoitteita, joita ovat yhteisöllisyyden edistäminen, paikallislähtöisyyden esille tuominen ja nuorten huomi-oiminen.
Tapahtumatukihakuja on kaksi, joista ensimmäisen hakuaika on 15.2.- 25.5.2012. Tässä haussa toivotaan ensisijaisesti vuodenvaihteeseen 2012-2013 ja vuoden 2013 ensimmäiselle puolelle vuodelle sijoittuvia tapahtumia. Toinen tapahtumatukihaku järjestetään vuoden 2013 alussa, mikä on tarkoitettu ensisijaisesti vuoden 2013 loppuvuoden tapahtumille.


7. Muut asiat
Toppilan huonosta maineesta ja ajoittaisesta rauhattomuudesta ollaan huolissaan. Poliiseja näkyy alueella mutta heidän puuttumisestaan asioihin ei olla oikein tyytyväisiä. Halpa hallin edusta ilta-aikaan on rauhaton.

Asukastuvalla on kehitelty saataisiinko aloitettua alueelle kirpparitoimintaa sekä ruoka-avun jakamista.

Ideoitiin ulkoilmatapahtumasta Meri-Toppilan ulkoilualueella. Paikalle voisi saada musiikkia ja muuta mukavaa ohjelmaa.

Ikäihmisten jumppaan voitaisiin panostaa enemmän alueella.
Asukasyhdistykset voivat hakea tällä hetkellä kaupungilta toimintarahaa. Haku menossa kuukauden loppuun saakka.


Ensi kokouksessa jatketaan juhlavuoden käsittely asiaa.

8. Koskelan yhteistyöryhmän seuraava kokous
Koskelan yhteistyöryhmän seuraava kokous pidetään ke 18.4 klo 17 asukas tupa Alvarissa.

9. Kokouksen päättäminen
Kokous päätetään klo 18.15.