2012-3 Koskelan suuralueen yhtesityöryhmän kokous - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2012-3 Koskelan suuralueen yhtesityöryhmän kokous

Koskelan suuralueen yhteistyöryhmän kokous


Aika: Keskiviikko 18.4 2012 klo 17.00

Paikka: Asukastupa Alvari, Sihtikuja 2

Läsnäolijat:

Anne Kippola, aluetyöntekijä
Marjukka Pirinen, yhteistyöryhmän puheenjohtaja
Terttu Virtanen, alueen asukas
Aino Kuusiniemi, alueen asukas
Ellen Pirnes, alueen asukas
Markus Kinnunen, alueen asukas
Risto Salo, alueen asukas
Martti Laatikainen, alueen asukas
Tanja Nyman, Toppilan nuorisotalo
Outi Goman, opiskelija/Toppilan nuorisotalo
Monica Aquilar, alueen asukas
Sonja Jylhä-Ollila, MLL:n Meri-Koskelan yhdistys
Piia Mänty, Toppilan omakotiyhdistys ry
 

 

1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Marjukka Pirinen avaa kokouksen klo 17.02.


2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.


3 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.


4 Sade pilotoinnin onnistuminen ja jatko
Oikeusministeriön Osallistumisympäristö-hankkeen tavoitteena on uudistaa osallis-tumisen internetpohjaisia työkaluja helppokäyttöisiksi kansalaisille, järjestöille, päät-täjille ja viranomaisille. Hankkeen hyötyjä ovat muun muassa tiedon saamisen ja kansalaisvaikuttamisen helpottuminen sekä valmistelutyön moniäänisyys ja laadun paraneminen. Osallistumisympäristö -hanke on osa valtiovarainministeriön Sähköinen asiointi ja demokratia (SADe) –ohjelmaa, ja oikeusministeriöllä on vetovastuu kehittämisestä. Lisätietoja Osallistumisympäristö -hankkeesta oikeusministeriön www-sivuilta http://www.om.fi/Etusivu/Valmisteilla/Osallistumisymparistoprojekti
Osallistumisympäristö –hankkeessa kehitettäviä työkaluja testataan yhdeksässä eri pilotissa kunta- ja valtiotasolla. Oulun kaupungin Kuntalaisten kuuleminen -pilotti on yksi kuntapiloteista, ja sen tavoitteena on parantaa valmistelun laatua sekä lisätä osallisten määrää siten, että kuntalaiset, eri organisaatiot ja asiantuntijat pääsevät mukaan kunnallisten asioiden valmisteluun. Oulun pilotointi kestää vuoden 2012 loppuun saakka.

Yksi osa pilotointia toteutetaan alueellisessa yhteistyössä. Kunkin suuralueen asukkaat voivat osallistua internetissä oman yhteistyöryhmänsä seuraavassa ko-kouksessa käsiteltävien asioiden (esityslistan) suunnittelemiseen. Osallistu-misympäristö-työkalu julkaistaan lähempänä kesää. Ennen tätä, 19.3.-20.4. väli-senä aikana, työkalun käyttöä testataan ja kehitetään muutaman suuralueen yh-teistyöryhmän kanssa. Toukokuussa tapahtuvan työkalun julkaisemisen jälkeen kaikki asukkaat ja yhteistyöryhmät pääsevät vapaasti osallistumaan pilottiin.

Kirjaudu osoitteessa http://www.beta.otakantaa.fi, ja osallistu aktiivisesti oman suuralueesi yhteistyöryhmän esityslistan valmisteluun. Oikeusministeriö ja palvelun toimittaja tarvitsevat testikäytöstä palautetta ja kehitysehdotuksia palvelun viimeistelyyn. Kaikenlaisen palautteen antaminen on tärkeää pilottiin osallistu-misen lisäksi. Jos sinulla on kehitysehdotus tai huomaat palvelussa virheen, anna suoraa palautetta palvelun toimittajalle sivuston vasemmasta alalaidasta löytyvällä "Palaute" –painikkeella.

Tässä Internet-työkalussa "Hankkeella" tarkoitetaan valmistelussa olevaa asiaa, mihin halutaan kuntalaisten/kansalaisten mielipide. Se voi tarkoittaa osallisuutta palvelujen, liikennejärjestelyjen, kaavoituksen valmistelussa, tai vaikka yhteis-työryhmän kokouksessa käsiteltäviin asioihin liittyen.

Koskela oli mukana tässä ensivaiheen pilotoinnissa. Kommentteja esitys-listaan ei tullut kuin muutama, mutta palveluun oli käynyt tutustumassa noin 30 henkilöä.

Seuraavan kokouksen esityslistan ideoinnin auettua palveluun toivotaan, että yhteistyöryhmän jäsenet kävisivät aktiivisemmin ideoimassa koko-uksessa käsiteltäviä asioita.

 

5 Kevään lehden ilmestyminen ja aineisto
Lehti on hyvää vauhtia tekeillä. Se ilmestyy Koskelan suuralueella 9.5 ja siihen tulevan aineiston pitää olla Annella 25.4 mennessä. Mainoksia on myyty noin 400€ tähän mennessä. On vielä auki mainostaako Dixon lehdessä.
Juttuja on tullut jonkin verran. Juttuja olisi tarkoitus tulla vielä neuvolasta, perhe-pesästä, asukastupa Alvarista ja kulttuurivoimalasta.
Ranta-Koskelan kaavoituksesta ei varmaankaan saada juttua. Suunnitelmat alueella ovat muuttumassa ja kenelläkään ei ole aikaa kirjoittaa kuulemma tästä asiasta. An-ne on ollut tästä asiasta yhteydessä kaavoitukseen ja saanut sieltä tällaisen vastauk-sen.
Toppilan vanhan asemarakennuksen uusiokäytöstä olisi ollut mielenkiintoista saada juttu.

 

6 Mahdollisuuksien tori
Oulun mahdollisuuksien tori ilahduttaa jälleen lauantaina 19.5.2012 Meri-Toppilassa Kulttuurisiilon ympäristössä. Tapahtuma tarjoaa monipuolista nähtävää ja koettavaa koko perheelle: elämyksiä, musiikkia ja monenmoista puuhaa.

Viihteen ja kulttuurin lisäksi Mahdollisuuksien torilla pohditaan maailmanlaajuisia, kaikkia koskettavia teemoja. Vuonna 2012 Mahdollisuuksien torin teemana ovat muuttoliikkeet ja pakolaisuus. Tapahtumassa käsitellään muuttoliikkeiden eri syitä. Seuraa Oulu-lehden juttusarjaa Ouluun muuttaneista ihmisistä ja tutustu heidän ta-rinoihinsa.

Mahdollisuuksien torilla pääsee myös tutustymaan paikallisiin kansalaisjärjestöihin ja erilaisiin tapoihin vaikuttaa maailmaan menoon.


7 Uuden Oulun juhlavuosi
Asiaa on käsitelty jo viime kokouksessa. Asiasta ei ole virinnyt uusia ajatuksia tai ideoita.


8 Äitienpäiväjuhla Koskelan seurakuntakodilla
Tuiran seurakunta, Toppilan omakotiyhdistys ja Koskelan suuralueen yhteistyöryhmä järjestävät Koskelan seurakuntakodilla äitienpäiväjuhlan äitienpäivänä klo 1 3. Juh-lassa tarjotaan täytekakkukahvit ja äidit kukitetaan. Lisäksi ohjelmassa puheita ja laulua.


9 Muut asiat
Huomenna on ruokaa lähipelloilta kantri-Oulun yleisötilaisuus.

Seniorikerhossa on käynyt laulattaja. Seniorikerholle on luvattu yhteistyöryhmältä 500€ toimintarahaa. Seniorikerho voi käyttää toimintarahansa haluamallaan tavalla. Laulattaja haluaa palkkion (matkakulut) mielellään käteisenä, mutta yh-teistyöryhmä ei pysty palkkiota käteisenä maksamaan. Asiaan mietitään ratkai-sua. Jos asukastupa voisi maksaa laulattajalle matkakulut käteisenä, niin asukas-tupa voi sitten laskuttaa siitä yhteistyöryhmää

Poliiseja on näkynyt päivittäin alueella. Huumeruiskuja on näkynyt alueella lippu-laivan talon edessä. Ranta on ollut rauhallinen näin talviaikaan.


10 Koskelan suuralueen yhteistyöryhmän seuraava kokous
Seuraava yhteistyöryhmän kokous pidetään keskiviikkona 30.5 klo 17 asukastupa Alvarissa.


11 Kokouksen päättäminen
Kokous päätetään klo 17.40.