2012-6 Koskelan suuralueen yhteistyöryhmän kokous - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2012-6 Koskelan suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: Keskiviikko 26.9.2012 klo 17

Paikka: Asukastupa Alvari, Sihtikuja 2

Läsnäolijat:

Marjukka Pirinen, yhteistyöryhmän puheenjohtaja
Tanja Nyman, Toppilan nuorisotalo
Risto Salo, alueen asukas
Martti Laatikainen, alueen asukas
Maija-Liisa Tihinen, alueen asukas
Ainon Kuusiniemi, alueen asukas
Seidi Salmelin, Toppilan omakotiyhdistys
Terttu Virtanen, alueen asukas
Anne Kippola, Kuntalaisvaikuttaminen koordinaattori/ sihteeri


1. Kokouksen avaus
Yhteistyöryhmän puheenjohtaja Marjukka Pirinen avaa kokouksen klo 17.06

2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.


3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Yhteistyöryhmän tehtävät
Osallisuuden ja vaikuttamisen uusi toteuttamissuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 19.9.
Toteuttamissuunnitelmassa määritellään sekä yhteistyöryhmän, että asukastuvan tehtäviä että kuntalaisvaikuttamisen toimintamallia.
Toteuttamissuunnitelma on tämän pöytäkirjan liitteenä.

Keskustelua herätti asukastuvan toimintamalli ja se mikä kuuluu kaupungin vastuulle ja mikä yhdistyksen. Asukastupaa pitävän tahon ei tarvitse välttämättä olla asukasyhdistys vaan se voi olla jokin muukin yhdistys. Yhdistys tekee kaupungin kanssa kumppanuussopimuksen. Kaupunki maksaa tuvalle tilat ja tietokoneet, yhdistys itse vastaa muusta. Kumppanuussopimuksia ollaan parhaillaan uusimassa epäselvyyksien vuoksi.

Kaupunki ei vastaa yhdistyksen toiminnasta. Voitaisiin pyytää Kari Lunnasta yhteistyöryhmän kokoukseen kertomaan kulttuurivoimalan toiminnasta.

5. Kuntalaisvaikuttamisen koordinaattorin työtehtävät
Aluetyöntekijöiden nimikkeiden muutoksen myötä on tullut kuntalaisvaikuttamisen koordinaattoreille myös uusi työnkuva.
Uusi työnkuva myös pöytäkirjan liitteenä.


6. Lueppa –asukaslehti
Koko Uuden Oulun aluelehti on tekeillä. Lehteen tuli koko kaupungin yhteistä asiaa sekä jokainen suuralue sai lehdestä myös palstatilaa.
Lehti jaetaan kaikkiin Uuden Oulun alueen talouksiin todennäköisesti lokakuun 9 ja 10 päivä. Talouksiin jossa on ilmaisjakelukielto lehteä ei jaeta. Jos lehteä ei ole saanut, siitä voi ilmoittaa Annelle joka voi sen lähettää.
Lehteä painetaan yli 90 000 kpl.


7. Aluekokouksen suunnittelu
Aluekokous päätetään pitää tuvalla sillä viime vuonna siihen on ollut niin vähän osallistujia. Kysytään poliisia kertomaan alueen rikostilastoista. Aluekokous olisi hyvä pitää marraskuussa seuraavan yhteistyöryhmän kokouksen yhteydessä.

8. Muut asiat
Kulttuurivoimala on hakenut NERO-rahaa ja saanut sitä nuorten itse järjestämään discoon. Disco järjestetään syyslomaviikolla siilossa. Yhteistyöryhmälle on tullut ehdotus, halutaanko tähän jotenkin osallistua?
Jätetään tämä pohdittavaksi nuorisotalolle. Voitaisiinko yhdessä heidän kanssa jotenkin pienimuotoisesti osallistua.


Varttuneiden jumppa on nyt saatu alulle ja sitä kokeillaan aluksi lokakuu. Jumppaa vetää Maija-Liisa Tihinen ja tilat on Walolta. Jumppa on keskiviikkoisin klo 17.30-18.30. Osallistumismaksu on 2€/ henkilö.


9. Koskelan suuralueen yhteistyöryhmän seuraava kokous
Seuraava yhteistyöryhmän kokous (aluekokous) pidetään torstaina 15.11 klo 17.00 asukastupa Alvarissa.

10. Kokouksen päättäminen
Kokous päätetään klo 18.00