2012-7 Koskelan suuralueen yhteistyöryhmän aluekokous - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2012-7 Koskelan suuralueen yhteistyöryhmän aluekokous

Koskelan suuralueen aluekokous

Aika: Keskiviikkona 14.11.2012 klo 17

Paikka: Asukastupa Alvari, Sihtikatu 2

Läsnä:

Marjukka Pirinen, yhteistyöryhmän puheenjohtaja
Terttu Virtanen, alueen asukas
Risto Salo, alueen asukas
Martti Laatikainen, alueen asukas
Aino Kuusiniem,i alueen asukas
Markus Kivinen, alueen asukas
Ansa Leinonen, alueen asukas
Taisto Hämälä, alueen asukas
Maija-Liisa Tihinen, alueen asukas
Jaakko Savilampi, poliisi
Anne Kippola ,kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori/sihteeri

Kokouksen aluksi Jaakko Savilampi Oulun poliisista kertoo alueen rikostilastoista.
Alueen rikostilastot pöytäkirjan liitteenä.


1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Marjukka Pirinen avaa kokouksen klo 17.00.


2 Kokouksen päätösvaltaisuus
Todetaan kokous päätösvaltaiseksi.


3 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.


4 Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2013
Esitetään Marjukka Piristä jatkamaan puheenjohtajana. Esitystä kannatetaan ja Marjukka Pirinen valitaan puheenjohtajaksi vuodelle 2013.
Paikalla ei ole ketään, kuka haluaisi varapuheenjohtajaksi. Ehdotetaan, että kysytään tämän vuoden varapuheenjohtajalta Raimo Järvenpäältä, haluaisiko hän jatkaa varapuheenjohtajana.

Lisäys: Raimo Järvenpää on lupautunut varapuheenjohtajaksi vuodelle 2013.


5 Yhteistyöryhmän jäsenet vuodelle 2013
Kukaan ei ole ilmoittanut haluaan jäädä pois yhteistyöryhmästä. Yhteistyöryhmässä mukana oleminen ei velvoita mihinkään, eikä kokouksissa ole pakollista käydä. Asioita voi seurata sähköpostilistan kautta ja ottaa kantaa, kun asiat ovat itseä kiinnostavia.
Lisätään yhteistyöryhmään uutena Markus Kivinen, Maija-Liisa Tihinen ja Ellen Pirnes.

 

6 Tämän vuoden budjetti ja toimintasuunnitelman toteutuminen
Tämän vuoden toimintasuunnitelmaa on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Joitakin toimintoja on jäänyt toteutumatta.
Koko vuoden yhteistyöryhmän budjetti on ollut 7090 €. Tällä hetkellä rahaa on jäljellä 3139€. Osa toiminnasta on vielä toteuttamatta.
Laskuja on tulematta:
-yhteistyöryhmän kahvituksesta
-haaparannan reissusta
-seniorijumpasta
Lisäksi kuluja tulee vielä yhteislaulusta, seniorikerholta (käyttämättä noin 200€), nuorisotalolta, tekolta ja Meri-toppilan päiväkodilta (käyttämättä 250€)

 

7 Ideointia ensi vuoden toimintasuunnitelmaan
Pidetään toimintasuunnitelma pitkälti entisen kaltaisena. Toimintasuunnitelmassa on paljon hyvää toimintaa joita on järjestetty joka vuosi.
Walon jumppa lisätään entiseen toimintasuunnitelmaan. Tilavuokraan riittää varmasti rahaa jos jumpan ohjaus saadaan pyörimään osallistujien maksamilla osallistumismaksuilla. Lisätään toimintasuunnitelmanaan myös asukkaiden ideoima kerhotoiminta ja luennoitsijan kutsuminen ajankohtaisesta aiheesta.


8 Muut asiat
Ei muita asioita.


9 Koskelan suuralueen yhteistyöryhmän seuraava kokous
Pidetään joulukuussa vielä yhteistyöryhmän kokous jonne anne kirjoittaa valmiiksi listauksen yhteistyöryhmän jäsenistä sekä ensivuoden toimintasuunnitelmapohjan.


10 Kokouksen päättäminen
Kokous päätetään klo 18.41.