Muistiot Muistiot

< Takaisin

2012-8 Koskelan suuralueen yhteistyöryhmän kokous


Koskelan suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: Tiistaina 11.12.2012 klo 17.00

Paikka: Asukastupa Alvari, Sihtikatu 2

Läsnäolijat:
Marjukka Pirinen, yhteistyöryhmän puheenjohtaja
Anne Kippola, sihteeri/kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori
Risto Salo, alueen asukas
Ellen Pirnes, alueen asukas
Martti Laatikainen, alueen asukas
Aino Kuusiniemi, alueen asukas
Eeva-Maria Laitinen, diakonissa/ Tuiran seurakunta
Terttu Virtanen, alueen asukas
Tanja Ervasti, Toppilan nuorisotalo
Ansa Leinonen, alueen asukas
Maija-Liisa Tihinen, alueen asukas


1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Marjukka Pirinen aloittaa kokouksen klo 17.09


2 Aluekokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytään aluekokouksen

Raimo Järvenpää on ilmoittanut olevansa käytettävissä varapuheenjohtajan paikalle.
 

3 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.


4 Tämän vuoden budjetti
Tämän vuoden budjetti on ollut 7090€ ja tällä hetkellä sitä on jäljellä 2410,78€. Toimintaa on järjestetty toimintasuunnitelman mukaisesti. Joitakin toimintoja on jäänyt toteutumatta joihin varattiin rahaa. Laskuja tälle vuodelle on edelleen tulematta.


5 Ensi vuoden toimintasuunnitelma
Yhteistyöryhmälle on tullut todella paljon toimintarahahakemuksia. Hakemuksia ei voida hyväksyä tällaisenaan, sillä yhteistyöryhmän rahat eivät edes riitä näitä kaikkia toimintoja. Käydään kaikki läpi ja päädytään tällaisiin loppusummiin, mitkä kirjataan toimintasuunnitelmaan. Lopulliset päätökset tehdään, kun yhteistyöryhmän koko budjetti selviää.

-Koskelan päiväkoti, maahanmuuttajalasten kotoutus 200€
-Terva-Toppilan koulun kotitalous 150€
-Terva-Toppilan koulun ympäristöraati (hylätään)
-Koskelan suuralueen lasten ja nuorten osallisuusryhmä 150€
-Terva-Toppilan koulun pienluokka 100€
-Koskelan kirjasto, lastentapahtuma 100€
-Taskilan päiväkoti, vihreälippu toiminta 200€
-Meri-Toppilan päiväkoti, reissuraha 300€
-Terva-Toppilan koulun oppilaskunta (hylätään)
-Monikulttuurisuustyöpaja 100€
-Alvarin päivän järjestelyt 200€
-Seniorikerho 250€
-Naapuripäivä 100€
-Alueen asukkaiden retki 300€
-Asukastuvan virike ja harrastustoiminta 300€
-Toppilan nuorisotalon klubi 200€
-Koskelan päiväkodin ja kirjaston kukkatapahtuma 300€

Yhteensä 2950 €.
Lisäksi toimintasuunnitelmaan kirjataan ensi vuodelle aluekokouksessa suunniteltuja toimintoja ja tapahtumia.
Toimintasuunnitelma toimitetaan kaikille, kun se on valmis ja puheenjohtaja on sen allekirjoittanut.


6 Oulun turvallisuusohjelma 2013-2016
Turvallisuus ohjelman luonnos on saatu nähtäväksi ja siitä pyydetään yhteistyöryhmiltä lausunto.
Huomioita ohjelman luonnoksesta:
-Enemmän konkreettisia toimia, eikä pelkkiä strategioita
-kovin raskasta luettavaa, eikä oikein sovellu tavallisille kuntalaisille
-tärkeää tietää, että tällainen ohjelma tehdään

-Positiivista, että työttömyys ja nuorisotakuu on huomioitu myös turvallisuusohjelmassa. Nuorisotakuu olisi kuitenkin voitu avata tarkemmin.
-Missä tätä ohjelmaa sitten jaetaan tai missä se on kuntalaisten luettavissa?


7 Muut asiat
Ei muita asioita.

8 Koskelan suuralueen yhteistyöryhmän seuraava kokous
Sovitaan, että Anne kutsuu kokouksen koolle, kun tulee käsiteltäviä asioita tai ensi vuoden budjetti selviää.

9 Kokouksen päättäminen
Kokous päätetään klo 18.50