2013-1 Koskelan suuralueen yhteistyöryhmän kokous - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2013-1 Koskelan suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Koskelan suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: Keskiviikko 6.3.2013 klo 17.00

Paikka: Asukastupa Alvari, Sihtikatu 2 (Käynti Kuorimokadun puolelta)

Läsnä:

Marjukka Pirinen, yhteistyöryhmän puheenjohtaja
Anne Kippola, Kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori
Markus Kivinen, alueen asukas
Martti Laatikainen, alueen asukas
Aino Kuusiniemi, alueen asukas
Risto Salo, alueen asukas
Taisto Hämälä, alueen asukas
Liisa Ben Henia, Koskelan kirjasto
Terttu Virtanen, alueen asukas
 

1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Marjukka Pirinen avaa kokouksen klo 17.05.


2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja


3 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4 Tämän vuoden toimintaraha
Osallisuuden ja vaikuttamisen toimikunta on päättänyt tämän vuoden alueellisista toimintarahoista. Toimintarahaa on myönnetty kaikille yhteistyöryhmille alueen asukasluvun mukaan. Summa on 0,70€ per asukas.
Koskelan suuralueen yhteistyöryhmä sai toimintarahaa vuodelle 2013 yhteensä 7386 €. Rahat on jyvitetty toimintasuunnitelman mukaisesti. Toimintakertomus pöytäkirjan liitteenä jyvitettyine rahamäärineen.

Tänä vuonna on rahaa kulunut jo noin 900 €. Seniorikerho on aloittanut toimintansa ja ikäihmisten jumpalle on varattu tilat walolle tälle keväälle. Viime vuoden kuluista joulukuun yhteistyöryhmän kokouskustannuksista ja viime vuoden teatteriretkestä laskut tulivat vasta helmikuussa, joten ne menivät tämän vuoden budjetista.

Koskelan koululla järjestetään kuulemma ikäihmisille jumppaa ilmaiseksi joka viikko joten mietitään kannattaako yhteistyöryhmän järjestää päällekkäistä toimintaa walolle.

5 Oulun kaupungin hyvinvointikertomus, kuntalaisten kokemukset
Oulun kaupungissa on käynnistynyt hyvinvointikertomuksen valmistelu, joka hyödyntää rekisteri- ja tilastotietoja sekä asukkaiden kokemuksia jokapäiväiseen hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Hyvinvointikertomus toimii osaltaan kaupunkistrategian valmistelussa ja johtamisen tukena. Hyvinvointikertomuksen valmistelu perustuu terveydenhuoltolakiin.

Henkilökohtaisen hyvinvoinnin kokemus koostuu jokaisen itselleen tärkeiksi kokemista asioista, kuten terveydestä, asumisesta, toimeentulosta, mielekkäästä tekemisestä, sosiaalisista suhteista, osallisuudesta ja elinympäristöstä. Näihin vaikuttavat mm. yhteiskuntapolitiikka, palvelujärjestelmän toiminta, lähiympäristö, läheiset ihmiset/yhteisöllisyys ja ihminen itse.

Seuraavien ikäryhmien hyvinvoinnin vahvuuksia ja kehittämistarpeita arvioitiin seuraavissa teemoissa: koulut ja opiskelu, liikunta ja kulttuuri, terveys ja toimintakyky, asuminen ja ympäristö, työ ja toimeentulo ja turvallisuus.

Lapset ja lapsiperheet:

Vahvuudet:
-Koulut lähettyvillä
-Useita päiväkoteja ja eskareita
-alueella on kirjasto
-Hyvät kulkuyhteydet
-Paljon lasten kerhoja
-Oma alueellinen neuvola ja ehkäisevä toiminta
-alueella on aloittanut ruoka-apu
-hyvät ulkoilualueet


Kehittämistarpeet:
-junarata liian lähellä
-alueella puutoksia vanhemmuudessa
-lapsia liikkuu ilman valvontaa
-kotiintuloajat puutuvat alueen lapsilta (määräys olisi hyvä tulla koululta tai kaupungilta)
-hidasteita puuttuu meritoppilasta, lapsille vaaranpaikka
-alueelta puuttuu ruokakauppa


Nuoret:

Vahvuudet:
-alueella on oma nuorisotalo
-alueella on oma kirjasto
-alueelta löytyy nuorille harrastusmahdollisuuksia
-alueella asuu paljon opiskelijoita, paljon opiskelija-asuntoja

Kehittämistarpeet:
-nuoriso voi alueella huonosti
-nuorissa syrjäytyneitä ja ongelmatapauksia joita ei tavoiteta
-alueella asuu huumeiden käyttäjiä


Työikäiset:

Vahvuudet:
-Oma kirjasto alueella
-hyvät kulkuyhteydet bussilla ja pyöräilyyn
-palveluja on hyvin
-upeat ulkoilualueet ja harrastusmahdollisuudet
-Niittyarolla hyvät ladut

Kehittämistarpeet:
-työpaikkoja ei ole tarpeeksi
-ruokakauppa puuttuu alueelta
-auraus ei toimi talvella

Ikäihmiset:

Vahvuudet:
-On hyvä kun kirjasto on lähellä
-mahdollisuus alueella ranskan kielen opiskeluun
-ikäihmisille on jumppakerhoja ja pelikerhoja
-seniorikorttti on todella hyvä

Kehittämistarpeet:
-ruokakauppa puuttuu alueelta, olisi erittäin tärkeä ikäihmisille
-ulkoilualueelta puuttuu penkit ja nuotiopaikat, helpottaisi alueen käyttöä
-Ulkoilualueelle tarvitaan shakkipeliin nappulat
-enemmän kulttuuria ja kerhotoimintaa ikäihmisille


6 Koskelan kirjaston lakkauttaminen
Palveluverkkosuunnitelma vuosille 2014-2020. Kaikissa palveluverkkosuunnitelman eri malleissa Koskelan kirjasto ja Puolivälinkankaan kirjasto on lakkautettavien listalla. Palveluverkkosuunnitelmalla haetaan säästöjä palveluihin. Kirjastoissa on henkilökuntapula, uusia työntekijöitä ei palkata. Kirjastoja korvattaisiin liikkuvilla yksiköillä (kirjastoautoilla).
Koskelan ja puolivälinkankaan kirjastojen tilat ovat huonossa kunnossa ja remontin tarpeessa. Puolivälinkankaan kirjasto on kaupungin kirjastoista ainut joka toimii vuokratiloissa.

Asukasmäärien perusteella Koskelan suuralueen kirjaston tulisi olla Koskelan sijasta Meri-Toppilan puolella.

Koskelan kirjastossa on adressi Koskelan kirjaston puolesta.

Ota.kantaa.fi palvelussa on käynnissä keskustelu tästä palvelumallista, jossa voi käydä kommentoimassa asiaa. Lisäksi Oulun raati tilaisuuksia on tulossa vielä yksi, joissa aiheena on tämä palvelumalli. Tilaisuutta voi tulla seuraamaan ja kommentoimaan paikanpäälle Ritaharjun koululle torstaina 21.3 klo 18 tai seurata tilaisuutta suorana netistä.

7 Muut asiat
Lueppa lehti ilmestyy viikolla 12 ja se jaetaan kaikkiin Oulun kotitalouksiin.

Anne kyselee ulkoilualueen aloitteen perään. Aloite lähetetty kesäkuussa 2012 ja vastausta ei ole kuulunut.

8 Koskelan suuralueen yhteistyöryhmän seuraava kokous
Koskelan suuralueen yhteistyöryhmän seuraava kokous pidetään keskiviikkona 10.4 klo 17 asukastupa Alvarissa

9 Kokouksen päättäminen
Kokous päätetään klo 18.23