2013-4 Koskelan suuralueen yhteistyöryhmän kokous - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2013-4 Koskelan suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Koskelan suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: Maanantaina 28.10 klo 17

Paikka: Asukastupa Alvari, Sihtikatu 2 (Käynti Kuorimokadun puolelta)

Läsnä: Marjukka Pirinen yhteistyöryhmän puheenjohtaja
Tanja Ervasti Toppilan nuorisotalo/ vpj.
Martti Laatikainen alueen asukas
Pirjo Roponen-Lunnas Kulttuurivoimala
Ellen Pirnes alueen asukas
Maija-Liisa Tihinen alueen asukas
Aino Kuusiniemi alueen asukas
Esa Paloniemi alueen asukas
Markus Kivinen alueen asukas
Eeva-Marja Laitinen Tuiran seurakunta
Hannele Hartikainen Diakonissa opiskelija
Anne Kippola sihteeri/ kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori

 


1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Marjukka Pirinen avaa kokouksen klo 17.


2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

3 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4 Lueppa lehden ilmestyminen ja jatko
Lueppa-lehti on ilmestynyt tänä syksynä viikolla 40. Lehti on jaettu tiedotteena kaikkiin Oululaisiin kotitalouksiin. Lehdessä ei ole mainoksia.
Koskelan suuralueella oli lehdessä oma sivu, sekä toimintakalenteri.
Säästökuurin vuoksi lehti on leikattu pois budjetista ensi vuodelta ja sitä ei enää tehdä.

Oma aluelehti koettiin paremmaksi, entä tämä Lueppa-lehti. Tiedotus on kuitenkin kallista ja oman aluelehden tekoon tarvittaisiin rahaa.

5 Toimintarahakyselyn tulokset

Yhteistyöryhmät saavat vuosittain kaupungin myöntämää toimintarahaa. Toimintaraha on ollut viime vuosina 0,70€ per suuralueen asukas. Yhteistyöryhmät ovat päättäneet toimintarahan käytöstä ja sen myöntämisestä esim. alueen kouluille ja päiväkodeille sekä yhdistyksille ja myös muuhun alueelliseen toimintaan. Toimintarahaa ei ole jaettu ulos vaan sen käytöstä ja ostoista on vastannut kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori, joka on huolehtinut myös budjetin toteutumisesta. Toimintarahakäytännöistä on järjestetty kysely, joka on lähetetty yhteistyöryhmille. Kyselyn vastaukset menevät pohdittavaksi lähidemokratiatoimikunnalle, joka tekee päätökset toimintarahakäytännöistä.

Kyselyyn vastanneista 59,8 % oli sitä mieltä, että nykyistä toimintarahan jakamiskäytäntöä tulee muuttaa. Moni koki nykyisen toimintarahan jakamisen epäselväksi ja työlääksi, ja toiveita tulikin koko toimintarahajärjestelmän selventämisestä ja selkeiden ohjeiden, pelisääntöjen ja lomakkeiden tekemisestä.

Toimintarahan aikatauluista
Parasta toimintarahan hakuaikaa kysyttäessä vastaajista 44,3 % näki, että toimintarahaa tulisi hakea marras-joulukuussa, ja muutenkin syksy sai kannatusta. Monet yhdistykset suunnittelevat tuolloin seuraavan vuoden toimintaa, mutta on myös toimijoita, joiden toimintavuosi alkaa elokuussa. Toivomuksia tuli myös jatkuvasta, läpi vuoden auki olevasta hausta – mutta toisaalta vastauksissa kritisoitiin läpi vuoden haettavana olevaa toimintarahaa siitä, että se vaikeuttaa kokonaiskuvan luomista alueella olevista tapahtumista ja toiminnasta, ja lisäksi läpi vuoden oleva hakuaika tuo lisätyötä koko yhteistyöryhmälle.

Myös siitä, milloin toimintaraha tulisi maksaa toimijoille sekä jälkikäteen tehtävästä rahankäytön selvityksestä oli monenlaista mielipidettä. Vastaajista 44 % koki, että paras aika toimintarahan maksamiselle toimijoille olisi tammi-helmikuu, ja 52,8 % mielestä toimintarahasta tulisi voida antaa selvitys heti tapahtuman jälkeen. Sanallisissa vastauksissa molempiin tuli hyviä näkökulmia, mutta tärkein aikataulutusta määrittävä tekijä tulee olemaan kaupungin talousaikataulu – eli milloin esimerkiksi saamme tietää seuraavan vuoden budjetin ja paljonko toimintarahaa on jaettavissa.

Kenen on valta?
Kysyttäessä, kenen pitäisi päättää toimintarahan jakamisesta, vastaajista 61,7 % oli sitä mieltä, että yhteistyöryhmän tulisi tehdä päätös, ja 25,6 % näki, että lähidemokratiatoimikunnan pitäisi päättää asiasta. Tuli myös esityksiä, että yhteistyöryhmä tekisi esityksen ja lopullisen päätöksen tekisi viranhaltija tai lähidemokratiatoimikunta. Esille tuotiin myös, ettei toimintarahan myöntäjä voi olla itse hakemassa rahaa.

Minkälaiseen toimintaan ja kenelle
Kysymykseen, pitäisikö rajata, kuinka paljon yksi yhdistys voi saada toimintarahaa vuodessa, tuli rajausesityksiä 200 – 10 000 euron välillä. Esille tuotiin, että avustusta myönnettäessä huomioitaisiin muun muassa yhdistyksen aktiivisuus yhteistyöryhmässä, yhdistyksen aktiivisuus yleisesti ja kuinka suurta joukkoa suunniteltu tapahtuma tai toiminta tulisi koskettamaan.

Kysymys ”Tulisiko jotenkin rajata, mitkä yhdistykset tai toimijat voivat hakea toimintarahaa?” jakoi vastaajat kahtia. Vastanneista rajaamista kannatti 50,4 % ja vastusti 49,6 %. Sanallisissa perusteluissa esitettiin toimintarahan rajaamista esimerkiksi vain rekisteröityjen yhdistysten käyttöön, mutta toisaalta oli myös näkemyksiä, että myös vapaamuotoisten toimintaryhmien tulisi voida hakea toimintarahaa. Toimintarahan ulkopuolelle rajattavaksi esitettiin esimerkiksi aatteelliset yhdistykset sekä isot järjestöt, jotka voivat saada tukea kattojärjestöjensä kautta.

Toimintarahan käyttötarkoitusta kysyttäessä eniten kannatusta saivat tapahtumien järjestäminen, erilaiset tarvikehankinnat, esiintyjäpalkkiot, retkien järjestäminen ja tiedottaminen. Toisaalta oli toivetta rahan käyttämisestä tilavuokriin, mutta toisaalta osassa vastauksista toivottiin, ettei rahaa käytettäisi tilavuokriin. Usein esille noussut periaate oli yhteisölliset ja alueella tapahtuvat toiminnot.


6 Yhteistyöryhmän budjetti ja loppuvuoden tapahtumat
Yhteistyöryhmän koko vuoden budjetti on ollut 7386 € ja tällä hetkellä sitä on jäljellä 4158€. Rahaa on käytetty toimintasuunnitelman mukaisesti mm. Kalevan tilaukseen, seniorikerhoon, yhteislaulutilaisuuksiin, Alvarin päivään, päiväkodin retkeen, ikäihmisten jumppaan, äitienpäivätapahtumaan, kukkienistutukseen ja nuorisotalon retkeen.

Kaikki, joille rahaa on myönnetty, eivät ole vielä käyttäneet sitä kokonaan. Rahaa kuitenkin jää vielä myös muuhun toimintaan. Seniorikerhoa ja ikäihmisten jumppaa on jatkettu loppuvuodelle. Myös teatteriretkeä ollaan järjestämässä asukkaille. Näytelmästä voitaisiin äänestää postituslistan kautta tai asukastuvalla.

Ideoidaan, että rahoilla voitaisiin järjestää myös joulupuurotarjoilu alueen ihmisille ja painaa tiedote, joka jaettaisiin suuralueen kotitalouksiin.

7 Muut asiat
Kesällä on Meri-Toppilan ulkoulualueella jälleen heitetty lammen yli frisbeegolffia. Lisäksi on heitetty polkujen myötäisesti. Ihmisiltä on jälleen tullut valituksia asiasta. Frisbeen heittely koetaan turvattomaksi muille käyttäjille.

Penkkejä eikä grilliä ole tullut alueelle niin kuin aloitteessa luvattu laittaa. On kuultu, että kaupunki olisi kartoittamassa grilleille rakennuspaikkoja. Seurataan tilannetta ja ollaan tarvittaessa yhteydessä kaupungin puutarhuriin.

Mikä on Koskelan kirjaston tilanne? Valtuusto on päättänyt, että Koskelan kirjasto jatkaa toimintaansa. Kirjastorakennus on kuitenkin korjauksen tarpeessa.

Mikä on Toppilan asukastuvan tilanne, kun asukastupia ollaan yhdistämässä ja lakkauttamassa? Alvari jatkaa entiseen malliin. Tupia ollaan yhdistämässä niillä alueilla missä niitä on useampia. Uusille liittyneille alueille perustetaan uusia tupia.

Taiteenpaikkoja Meri-Toppilassa projekti aloittaa Meri-Toppilassa. Hanke kestää vuoden. Projekti alkaa kartoittamaan alueen ihmisten tarpeita ja kiinnostuksen kohteita yhteisöllisyydestä ja taiteesta. Saataisiin yhteistä mielekästä tekemistä taiteen kautta ja tutustuttaisiin samalla uusiin ihmisiin. Ensimmäinen tiedotustilaisuus projektista on asukastuvalla 7.11 klo 18. Projekti toimii osoitteessa Paalikatu 3 (entisen autopaja Woortin tilat).

Oulun kiipeilykeskus on auennut lauantaina 26.10. Meri-Toppilaan. Kiipeilykeskus on auki joka päivä klo 10-22.

Halpa-hallin paikalle avataan Sale marraskuun lopulla. Tiloihin tulee mahdollisesti muitakin liikkeitä.

Koskelan seurakuntakodilla on joulutalotapahtuma 14.12. Tilaisuus on avoinna kaikille.


8 Koskelan suuralueen yhteistyöryhmän seuraava kokous
Koskelan suuralueen seuraava yhteistyöryhmän kokous pidetään maanantaina 25.11 klo 17 asukastupa Alvarissa.

9 Kokouksen päättäminen
Kokous päätetään klo 18.10