2013-5 Koskelan suuralueen yhteistyöryhmän kokous - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2013-5 Koskelan suuralueen yhteistyöryhmän kokous


Koskelan suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: Maanantaina 25.11.2013 klo 17

Paikka: Asukastupa Alvari, Sihtikatu 2 (Käynti Kuorimokadun puolelta)

Läsnä: Marjukka Pirinen yhteistyöryhmän puheenjohtaja
Tanja Ervasti Toppilan nuorisotalo/varapuheenjohtaja
Markus Kivinen alueen asukas
Taisto Hämälä alueen asukas
Marja-Liisa Tihinen alueen asukas
Ellen Pirnes alueen asukas
Kari Lunnas asukastupa Alvari
Pirjo Roponen-Lunnas asukastupa Alvari
Anne Kippola sihteeri/ kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori


1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Marjukka Pirinen avaa kokouksen klo 17.00.


2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

3 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4 Alueellinen tiedote
Edellisessä kokouksessa päätettiin käyttää jäljelle jääneitä yhteistyöryhmän rahoja alueelliseen tiedotteeseen. Kulttuurivoimala on tehnyt tiedotetta. Siihen tulee ilmoitus mm. ruoan jakelusta, yhteistyöryhmästä, seurakunnan joulutalotapahtumasta jne. Anne kilpailuttaa painon ja tilaa mainokselle jakelun. Mainos yritetään saada jakoon mahdollisimman nopeasti.

5 Ensi vuoden toimintarahakäytäntö
Yhteistyöryhmien toimintarahakäytäntö muuttuu oleellisesti ensi vuonna. Toimijat (yhdistykset, yhteisöt, asukkaat) voivat hakea toimintarahaa järjestämäänsä alueelliseen toimintaan tai tilaisuuteen ensi vuodelle. Hakuaika on joulukuussa. Joulukuussa haetaan koko ensi vuoden toimintarahat. Yhteistyöryhmä käsittelee nämä hakemukset tammikuussa ja lopullisen päätöksen rahan myöntämisestä tekee lähidemokratiatoimikunta. Rahat maksetaan päätöksen jälkeen ensi vuonna poikkeuksellisesti ulos, suoraan hakijoiden tileille. Toiminnan järjestämisen jälkeen rahojen käytöstä tulee täyttää raportointilomake. Tästä kaikesta vastaa rahaa hakeva taho.


Alueellista toimintarahaa myönnetään:
• suuralueen asukkaille tarkoitettuihin yhteisöllisiin toimintoihin esim. liikunta-, kulttuuri-, ympäristö-, kotiseututapahtumiin, tempauksien, kerhojen, retkien ja alueellisen yhteistyön järjestämiseen sekä tapahtumakohtaiseen tiedottamiseen.
• tapahtumien järjestämiseen tarvittaviin tavarahankintoihin.
• kuntalaisille avoimiin tilaisuuksiin (ei siis esim. yhdistyksen omiin vuosijuhliin / kokouksiin).

Yhteen asiaan / tapahtumaan myönnettävän avustuksen enimmäismäärä on 1000 euroa.

Toimintarahaa ei myönnetä:
• pelkästään irtaimen tai kiinteän omaisuuden hankintaan
• tapahtumaan tai hankkeeseen, jonka keskeinen tarkoitus on taloudellisen voiton tavoittelu, varainkeruu tai mainonta
• yksinomaan kaupungin omille palveluille (voivat olla yhteistyössä hakevan tahon kanssa)
• päihteisiin
• velkojen lyhennyksiin tai korkoihin
• puoluepoliittisille järjestöille
• yhdistysten hallinnollisiin kuluihin, kokouspalkkioihin tai jäsenmaksuihin
• aluelehden tekemiseen (erillinen kohdeavustusta)


Toimintarahaa ei myönnetä enää kaupungin omille palveluille ja yksiköille. Rahaa voidaan kuitenkin myöntää jollekin yhdistykselle tai ryhmälle joka on yhteistyössä jonkin kaupungin yksikön kanssa (esim. päiväkoti, kirjasto, nuorisotalo jne).

Toimintarahakäytännön muuttuminen ei kuitenkaan estä hakemasta toimintarahaa aiemmin olleille toiminnoille.

Hakuajan alkamisesta tiedotetaan vielä ja lähetetään sähköpostilla kaikille hakukaavakkeet.


6 Toimintasuunnitelma vuodelle 2014
Kirjataan asioita ylös ensi vuoden toimintasuunnitelmaan:
-Ulkoilualueen käytön ja kehityksen seuraaminen, mahdollisia aloitteita kehittämiskohteista.
-Ranta-Toppilan ja Toppilansalmen kehittymisen ja asukkaiden määrän lisääntymisen seuraaminen
- Alueen ympäristön kehittäminen
-Vastuu ympäristöstä, vastuiden selvittäminen alueiden ongelmakohdista
-Ympäristö ja puutarhasuunnittelu
-Alueen palveluidein seuraaminen (julkinen ja yksityinen)
-Alueen rikostilastojen seuranta
-Woortin pajat yhteisölliseen käyttöön alueella

7 Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2014
Puheenjohtajaksi ehdotettiin Marjukka Piristä. Puheenjohtajaksi valittiin Marjukka Pirinen. Tanja Ervastia ehdotetaan varapuheenjohtajaksi. Tanja Ervasti valitaan varapuheenjohtajaksi.
Sihteeri tulee entiseen tapaan yhteisötoiminnasta.

8 Muut asiat
Kaupunki laittaa ensi vuonna autopaja Woortin tilat myyntiin osoitteessa Paalikatu 3. Olisiko mahdollista saada kaupunki pitämään tilat, jotta niitä voitaisiin käyttää alueen asukkaiden hyväksi? Kaupunki voisi vuokrata niitä kohtuullisella hinnalla yhteisöllisiin projekteihin. Tästä on käynnistetty keskusteluja jo kaupungin kanssa.

Hyvinvointiluotsit aloittavat asukastuvilla ensi vuoden alkupuolella. Haastattelut on jo pidetty ja mahdolliset koulutukseen valitut ovat tällä hetkellä työkokeiluissa. Myös Alvarissa aloittaa hyvinvointiluotsi.Asukastupien uusia kumppanuussopimuksia aletaan tekemään ja allekirjoittamaan loppuvuoden aikana.


9 Koskelan suuralueen yhteistyöryhmän seuraava kokous
Anne kutsuu kokouksen paikalle tammikuussa, kun toimintarahahakemukset tulevat käsiteltäväksi.

10 Kokouksen päättäminen
Kokous päätetään klo 18.15