2014-1 Koskelan suuralueen yhteistyöryhmän kokous - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2014-1 Koskelan suuralueen yhteistyöryhmän kokous


Koskelan suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: Keskiviikkona 15.1.2014 klo 17

Paikka: Asukastupa Alvari, Sihtikatu 2 (Käynti Kuorimokadun puolelta)

Läsnä: Marjukka Pirinen yhteistyöryhmän puheenjohtaja
Tanja Ervasti Toppilan nuorisotalo
Martti Laatikainen alueen asukas
Markus Kivinen alueen asukas
Senni Luosujärvi kulttuurivoimala ry
Aino Kuusiniemi alueen asukas
Mervi Karjalainen Terva-Toppilan koulu
Anne Kippola sihteeri/kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori

 


1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Marjukka Pirinen avaa kokouksen klo 17.02.


2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.


3 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4 Vuoden 2014 toimintarahahakemusten käsittely
Koskelan suuralueelle on tullut 12 toimintarahahakemusta. Suurin osa hakijoista ja toiminnoista on sellaisia, joille on myönnetty rahaa myös aiempina vuosina. Yhteistyöryhmä tekee toimintarahan jakamisesta esityksen ja lähidemokratiatoimikunta tekee lopullisen päätöksen toimintarahoista kokouksessaan 19.2.

Myönnettävä toimintaraha on edellisvuosien tapaan 0,70 € per suuralueen asukas. Koska tämän vuoden ajankohtaiset asukasmäärät saadaan vasta maaliskuussa, toimintaraha määritellään viime vuoden asukasmäärien mukaan. Jaettava toimintaraha on siis sama, kuin viime vuonna eli 7389€. Yhteistyöryhmien kahvikulut maksaa Oulun kaupungin yhteisötoiminta, joten niihin ei mene enää yhteistyöryhmien toimintarahaa.

Hakemusten yhteenlasketut haetut summat on 8039€. Summa on 653€ jaettavaa summaa suurempi. Maksimisummaa eli 1000€ oli haettu viidessä hakemuksissa.

Keskustellaan erilaisista toimintarahan jakoperusteista. Päätetään yksimielisesti, että maksimi hakemuksista (1000€) leikataan pois tuo ylijäämä summa. Näin ollen, suurimpia hakemuksia leikataan 131€. Todetaan, että pienemmistä muutaman sadan euron hakemuksista on hankala leikata. Pienikin leikkaus, voi estää jopa koko haetun toiminnan. Esitys menee tällaisenaan lähidemokratiatoimikunnan lopullisesti päätettäväksi.

Yhteenveto toimintarahahakemuksista ja esitykset rahan jakamisesta pöytäkirjan liitteenä.

 

5 Muut asiat
Meri-Toppilan R-kioski on lopettanut tammikuun 7 päivä. Ei ole tiedossa tuleeko liiketilaan jotakin uutta.

Yhteisötoiminnan Pasi Laukka on lähettänyt puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille tiedotteen, jonka mukaan yhteistyöryhmien kokouksia on vähennettä. Koordinaattorien työaika ei riitä iltakokouksiin muiden töiden ohella, kun suuralueita on jo jokaisella 4-5. Tarkoitus olisi pitää kokouksia jatkossa 5 vuodessa. Kolme keväällä ja kaksi syksyllä. Keväällä on lisäksi Oulun raadit. Kokouksia voi toki pitää myös ilman koordinaattoria.
6 Koskelan suuralueen yhteistyöryhmän seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään todennäköisesti maaliskuussa. Anne kutsuu kokouksen paikalle lähempänä.

7 Kokouksen päättäminen
Kokous päätetään klo 18.09