2014-3 Koskelan suuralueen yhteistyöryhmän kokousmuistio - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2014-3 Koskelan suuralueen yhteistyöryhmän kokousmuistio

Koskelan suuralueen yhteistyöryhmän kokous

 

Aika:             Tiistaina 2.12 klo 17

Paikka:          Asukastupa Alvarissa, osoitteessa Sihtikuja 2

 

Läsnä:         Marjukka Pirinen              yhteistyöryhmän puheenjohtaja

                      Martti Laatikainen            alueen asukas

                      Aino Kuusiniemi               alueen asukas

                      Maija-Liisa Tihinen           alueen asukas

                      Ellen Pirnes                        alueen asukas

                      Taisto Hämälä                   alueen asukas

                      Juha Hyvönen                   kulttuurivoimala/ asukastupa Alvari

                      Anne Kippola                     sihteeri/ kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori

 

                 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Marjukka Pirinen avaa kokouksen klo 17.05.

 

Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

                Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2015

Ehdotetaan puheenjohtajaksi Marjukka Piristä ja varapuheenjohtajaksi Maija-Liisa Tihistä. Valitaan puheenjohtajaksi Marjukka Pirinen ja varapuheenjohtajaksi Maija-Liisa Tihinen.

                 Toimintarahan haku vuodelle 2015

Alueellista toiminatarahaa koskeva ohjeistus on päivitetty samoin kuin toimintarahan hakemista ja raportointia koskevat lomakkeet. Varsinainen hakuaika tulee lähidemokratiatoimikunnan hyväksyttäväksi 3.12.2014, ja hakuajaksi on suunniteltu 10.–31.12.2014. Toimintarahan hakemisesta julkaistaan lehti-ilmoitus, sekä tietoa tulee myös Internet-sivuille (http://www.ouka.fi/oulu/yhteisotoiminta/yhteisotoiminnan-avustussaanto).   Lomakkeita on mahdollista tulostaa nettisivuilta tai täyttää ne sähköisesti, ja lähettää sähköpostitse.

 

Ohjeiden mukaan alueellinen yhdistys tai toimija (kuten vanhempainyhdistys tms.) hakee toimintarahaa tapahtumakohtaisesti. Jos toimintarahaa haetaan useaan eri tarkoitukseen, tulee näistä kaikista täyttää oma hakemus. Maksimisumma yhtä tapahtumaa / tilaisuutta kohti on 1000 €.

 

Toimintarahahakemukset käsitellään yhteistyöryhmien kokouksissa tammi-helmikuussa 2015 joissa tehdään esitykset toimintarahan myöntämisestä. Esitykset viedään lähidemokratiatoimikuntaan hyväksyttäväksi. Sen jälkeen myönnetty toimintaraha maksetaan yhdistyksen/toimijan tilille. Toimintarahan saaja raportoi rahan käytöstä erillisellä raportointilomakkeella, mieluiten heti tapahtuman / tilaisuuden jälkeen, viimeistään kuitenkin vuoden 2015 loppuun mennessä.

 

                Muut asiat

Tyrnipensaiden saamiseksi ulkoilualueelle tehtiin aloite toukokuussa ja sen on allekirjoittanut Marjukka ja Anne. Aloitteesta julkaistiin myös pieni juttu kalevan yhteisösivuilla. Aloitteeseen ei ole tullut vielä vastausta.

 

Ulkoilualueelle ei ole saatu toivottuja penkkejä. Penkkejä on ainoastaan grillauspaikalla Frisbeen heittoa pidetään edelleen villinä eikä kaikki heittäjät noudata yhdessä sovittuja sääntöjä. Niityt ajettiin viime kesänä liian aikaisin frisbeenheitto kisujen takia.

Vesistöalue kasvaa umpeen alueella eikä kaupunki hoida sitä. Umpeen kasvavista vesistöistä tulee hajuhaittoja eivätkä linnut pysty laskeutumaan enää niihin. Näistä asioista voitaisiin olla yhteydessä jälleen kaupungin puutarhuriin.

 

Koskelan suuralueen yhteistyöryhmän seuraava kokous

Koskelan suuralueen seuraava yhteistyöryhmän kokous pidetään tiistaina 20.1.2015 klo 17 asukastupa Alvarissa.

                Kokouksen päättäminen

Kokous päätetään klo 18.10.