2015-1 Koskelan suuralueen yhteistyöryhmän kokousmuistio - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2015-1 Koskelan suuralueen yhteistyöryhmän kokousmuistio

Koskelan suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika:     Tiistaina 20.1.2015 klo 17
Paikka:  Asukastupa Alvarissa, osoitteessa Sihtikuja 2.

Läsnä:   Marjukka Pirinen     yhteistyöryhmän puheenjohtaja
            Martti Laatikainen   alueen asukas
            Kari Lunnas            Kulttuurivoimala/alueen asukas
            Helena Jaakola       Koskelan kirjasto
            Juha Hyvönen        asukastupa Alvari
            Aino Kuusiniemi     alueen asukas
            Hannele Laaksonen yhteisötoiminta
            Anne Kippola          kuntalaisvaikuttaminen ja 
                                       yhteisötoiminta/sihteeri

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Marjukka Pirinen avaa kokouksen klo 17.08.

2. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Toimintarahojen käytön toteutuma vuonna 2014
Kaikki toimintarahat on käytetty viime vuodelta ja niistä on raportoitu. Vanhempaitoimikunta vanteen raporttia on pyydetty täydentämää. Lumiliukumäki Alppilaan ei toteutunut viime talven vähäisen lumen takia. Rahan uudelleen käytöstä on sovittu ja niillä järjestettiin Alppilan katukarnevaalit.

5. Yhteistyöryhmän esitykset toimintarahojen jakamiseksi vuodelle 2015
Alueellinen toimintaraha on edellisvuosien tapaan 0,7€ per suuralueen asukas. Koskelan suuralueen toimintaraha on siis 7702€ vuodelle 2015. Laskennassa käytetään viime vuoden asukaslukua, koska tämän vuoden alun tarkka asukasluku saadaan vasta maaliskuun alussa.
Toimintarahahakemuksia oli yhteensä 8 kappaletta ja niiden yhteenlaskettu määrä 7900€.
Pöytäkirjan liitteenä on yhteenveto toimintarahahakemuksista ja yhteistyöryhmän esitys rahan jakamiseksi.

Lähidemokratiatoimikunta käsittelee hakemukset ja tekee niistä lopulliset päätökset kokouksessaan 17.2.
Pöytäkirjan liitteenä yhteenveto hakemuksista ja esitetyt rahasummat.

6. Muut asiat

Tyrnimarjapensas aloitteeseen ei ole vielä saatu vastausta. Anne muistuttaa asiasta kaupungin kirjaamon kautta.

Anne on yhteydessä kaupungin puutarhuriin ulkoilualueeseen liittyvissä asioissa. Kysytään saataisiinko joku vieraaksi yhteistyöryhmän kokouksiin ulkoilualueen asioihin liittyen.

Ulkoilualueen käyttäjien yhteisessä kokouksessa on sovittu heittopaikat ja yhteiset pelisäännöt alueen käytölle. Nämä säännöt eivät kuitenkaan enää pidä paikkaansa ja heittopaikat on jälleen muutettu.
Vesistö pitäisi pitää vähintäänkin siedettävässä kunnossa, että vesilinnut viihtyisivät siinä. Vesi pitäisi ehdottomasti kalkita, ettei lampi kasva umpeen.

7. Koskelan suuralueen yhteistyöryhmän seuraava kokous
Sovitaan seuraava kokous tarvittaessa maalis-huhtikuulle.

8. Kokouksen päättäminen
Kokous päätetään klo 18.10

 

Liite: Koskelan toimintarahat 2015

/c/document_library/get_file?uuid=7d53b8e1-ee6e-450a-80cb-5bc6154d7905&groupId=74216