2012 1 Kaakkurin suuralueen yhteistyöryhmän muistio. - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki
< Takaisin

2012 1 Kaakkurin suuralueen yhteistyöryhmän muistio.

KAAKKURIN SUURALUEEN YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS

Paikka:                     Kaakkurin asukastupa, Pesätie 13, 90420 Oulu
Aika:                       Torstaina 16.2.2012 kello 17.30-19.30.
Osallistujat:
    Hyvärinen Mervi     Pj.  Kaakkuri-Oulunlahti asukasyhdistys ry
    Kuusela Riitta-Liisa asukas
    Koistinen Sylvi       asukas
    Määttä Seppo       asukas
    Vanhanen Anu       asukas
    Seppänen Anitta    Sarasuon päiväkoti, Ouka
    Myllymäki Riitta      Kuukkelin päiväkoti, Ouka
    Pitkänen Juha        Sarasuon koulu, Ouka
    Laitala Sirpa          yhteisötoiminta, sihteeri, Ouka

    Vieraana Pekka Hartikka Oulun Triathlon & Cycling ry:stä.

1.    Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2.    Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi lisäyksellä, että Oulun kaupungin Omahoitopalvelusta Anne Rajala esittelee kokouksen aluksi omahoitopalvelun.

3.    Omahoitopalvelun esittely. Sovelluskoordinaattori Anne Rajala.
Asioi sähköisesti – helposti ja kätevästi. Oulun Omahoitopalvelussa voi varata ajan  terveysaseman laboratorioon, lukea tutkimustulokset, lähettää viestejä hoitohenkilökunnalle ja tehdä paljon oman hyvinvointinsa eteen. Palvelu on tietoturvallinen ja vaatii kirjautumisen pankkitunnuksilla. Palvelun käyttö on maksutonta.

4.    Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen.
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

       5.       Tour de Kids 2012, lasten pyöräilytapahtuma Kaakkurin suuralueella. Pekka Hartikka.
Pekka Hartikka esitteli Tour de Kids -  tapahtumaa, joka koostuu viidestä osakilpailusta:
Lämsänjärven ympäriajot helatorstaina 17.5. kello 14 (Lämsänjärven srk:n leirikeskus)
Kaakkurin kortteliajot 19.5. kello 12 (Kaakkurin urheilukeskus)
Lintulammen ympäriajot 12.6. kello 17 (Lintulan urheilukeskus)
Kaukovainion puistoajot 16.6. kello 12 (Kaukovainion ostoskeskuksen tuntumassa)

Pikku-Syöte Velo, finaali 6.7. kello 12 Raatissa  (Raatin rata-ajot)
Pekka Hartikka varaa Kaakkurin urheilukeskuksen ja pukukopit tapahtumaa varten. Mukaan tarvitaan viisi vapaaehtoista vastaanottamaan ilmoittautumisia ja ratavahdeiksi.  Mukaan voi ilmoittautua sirpa.laitala@ouka.fi  Ajoihin ilmoittaudutaan tapahtuman alussa.
Tytöille ja pojille omat sarjat:
vuonna 2006 ja nuoremmat - lyhyt matka
vuonna 2005, 2004, 2003, 2002 - puoli matka
vuonna 2001, 2000 - ympäri
Kolmirataskuskeille järjestetään taitorata alueelle. Kaikki osallistujat palkitaan mitalein. Asukasyhdistyksellä on palkintokoroke tapahtumaa varten. Yhteistyöryhmä hankkii mitalit.
Mervi kysyy Kaakkurin Citymarkettia mukaan tapahtumaan. Sirpa kysyy koulupoliisi Merja Heikkistä mukaan, ja onko mahdollista saada tapahtuman yhteyteen hevosajelua. Miten Karjasillan seurakunta haluaa osallistua?
Kaikki osallistujat on vakuutettu.
Pekka Hartikka kysyy Pekka Haapakoskea soittamaan lasten musiikkia cd:eiltä. 50 euroa.
Tour de Kids –tapahtumaa mainostetaan aluelehdissä, koulujen ja päiväkotien ja kauppojen ilmoitustauluilla, nettisivuilla ja Kesäfiilis –lehdessä.
      
6.        Kortteliladut.
Oulun kaupungin liikuntavirasto (Mervi Uusimäki ja teknisen keskuksen katu- ja viherpalvelut (Arja Karhu) ovat käsitelleet korttelilatuehdotuksemme. Alla ehdotuksemme ja varsin myötämieliset vastaukset.

Yhteistyöryhmän korttelilatuehdotukset:

1.    Lapinrauniontien ja Palokankaantien risteyksestä yhteyslatu Iinatin kuntoladulle.
       Ladun nimi Kuntolatu.

2.    Rantavainion latu.

3.    Virtaojalle latu rajoittuen Tähkäpäänpuistoon ja Lyhdekujaan ja
       kortteleihin 8, 2, 4, 10  ja 18.
       Ladun nimi Lasten suksimaa.

4.    Kempeleenlahti. Oulunlahden urheilukentältä venevalkamatietä pitkin meren jäälle, jossa               ulkoilureittiä pitkin Oulunlahden koululle.
        Oulunlahden polkua koululta takaisin Oulunlahden kentälle.
        Ladun nimi on Aurinkolatu.

5.    Kaakonpojan lastentarhan lähellä olevan luistinkentän ympärille.
       Ladun nimi on Tenavalatu.

6.    Kiviniemen ja Kaukametsän alueelle.  Alueen keskellä on suosittu pulkkamäki.
       Ladun nimi Hupimäki.

Vastaukset:
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut (Arja Karhu) on myötämielinen yleisten alueiden käyttöön laduille 1, 3 ja 6.
Latu 1; Ok. Ladulle tulee kaksi kevyenliikenteen väylän ylitystä, joten näissä kohdissa vaaditaan hiihtäjiltä tarkkaavaisuutta.
Latu 2 kulkee osin yksityisen maalla, eikä lupaa voida täältä myöntää.
Latu 3; Lupa on mahdollinen, jos asukkaat sen itse toteuttavat. Latu tulee tehdä joko Tähkäpäänpuistoon tai Virtaojanpuistoon. Koska kyseessä on lapsille suunnattu latu, ei talvikunnossapidettävien kevyenliikenteenväylien ylittäminen ole suotavaa. Puistoalueilla on lisäksi kasvillisuutta, jotka tulee kiertää riittävän (>1m) etäisyydeltä.
Latu 4; Kuten Mervi Uusimäki kirjoitti on ladun teko meren jäälle onnen kauppaa ja osin se kulkisi luonnonsuojelualueella. Lupa koululaisten pienemmälle ladulle on jo myönnetty, joten toista lupaa ei tarvita.
Latu 5; Liikuntaviraston aluetta ja etenee kuten Mervi Uusimäki esitti.
Latu 6; Lupa on mahdollinen, jos asukas sen itse toteuttavat. Osassa ko. aluetta on istutettua taimikkoa, jota ei saa vahingoittaa, vaan ladun tulee kiertää taimikko. Liikuntaviraston ylläpitämä Metsokankaan kuntorata on lähistöllä.

    Liikuntaviraston (Mervi Uusimäki) kannanottona latuihin seuraavaa:
Latu 1:  liikuntapalveluverkkosuunnitelmaa tukeva, myös liikuntavirastossa keskusteltu samasta yhdysladusta jo aiemmin, liikuntavirasto voisi lähteä tämän yhdysladun toteutukseen, mikäli sen toteutukseen saadaan luva kvp:ltä
Latu 2: yksityisellä maalla, ei toteutukseen – jos asukkaat toteuttavat itse ladun ja saavat siihen luvan, liikuntavirastolla ei ole mitään tätä vastaan
Latu 3: kohdistuu yhdelle asuinalueelle, käyttäjämäärät jäävät pieniksi, lähellä ei muita palveluja kuten kouluja/päiväkoteja – ei tue liikuntapalveluverkkosuunnitelmaa, joten ei toteutusta – jos asukkaat toteuttavat itse ladun ja saavat siihen luvan, liikuntavirastolla ei ole mitään tätä vastaan
Latu 4: ladun toteutus Kempeleenlahden jäälle on tosi onnen kauppaa, jäällä usein vettä ja jäät pakkautuvat epätasaiseksi möykkeliköksi – liikuntavirasto ei näe mahdolliseksi ko. uuden ladun toteutusta – Oulunlahden koulun tilauksesta liikuntavirasto jo toteuttaa erikseen tilatun ladun samoille alueille
Latu 5: latu liikuntapalveluverkkosuunnitelman mukainen ja toteutetaan liikuntaviraston toimesta
Latu 6: latu entisellä Kaakkurin kaatopaikan alueella, jonka täyttö- ja maisemointityöt ovat vielä käynnissä ja joissa on vielä moottoriurheilutoimintaa. Tällä hetkellä ei mahdollisuuksia ladun toteutukseen, koska lähistöllä ei ole myöskään muita palvelujen tarvitsijoita kuten esim. kouluja/päiväkoteja ja Metsokankaan kuntorata sijaitsee lähistöllä
Eli summasummarum:
Liikuntavirasto toteuttaa ladut 1 ja 5, mikäli saa luvan latuun 1, latu 5 on Kaakkurin urheilukeskuksen alueella.
Lisäksi ladun 4 vastine toteutetaan koulun tilauksesta erikseen tilattuna latuna vähän eri muodossa, sisältyy nykyisiin erikseen tilattuihin latuihin
Ladut 2,3 ja 6 ei toteutukseen liikuntaviraston toimesta.

Sirpa on kysynyt kaupungin liikuntavirastolta Mika Puolitaipaleelta ja Petri Ylipykyltä moottorikelkan perässä vedettävää latuauraa. Liikuntavirastolta sitä ei löytynyt. Mutta nyt on selvittely menossa teknisen keskuksen puolella, löytyiskö sieltä. Ilmoitetaan heti, kun aura löytyy! Laduista 1, 3 ja 6 on lähetetty vuokrasopimus kaavakkeet tekniseen keskukseen.

Juha Pitkänen ottaa yhteyttä Reino Nikulaan ja he selvittävät yhdessä vielä Oulunlahden koulun yhteyteen sijoittuvaa latua 4.
    
       6.        Kevään tilaisuudet ja tapahtumat.
Kaakkurin suuralueen yhteistyöryhmälle on myönnetty 8.435 euroa toimintarahaa tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämiseen.
               
•    Nuorten retki Kuusamoon yhdessä maikkulalaisten kanssa 11.-12.2. 600 eur
•    Kansaivälinen taidepläjäys Kaakkurin monitoimitalolla  lauantaina26.5.2012. Koko talo avoinna. Kirppistä ulkona, pyydetään Puutarha Sinitaivasta kukkakärryineen mukaan.
•    Pitsinnypläysnäyttely kirjastolla 14.-31.5.2012. Sovitaan Reino Nikulan kanssa taidenäyttelystä samaan aikaan asukastuvan ja kirjaston tiloihin.
•    Kuukkelin päiväkodissa huhtikuussa konsertti, esiintyjänä Soiva Siili. Trio 400 eur, duo 320 euroa.
•    Sarasuon päiväkoti konsertti 2.3. Soiva Siili. Trio 400 euroa, duo 320 euroa.    
•    17.3. perinteinen Rukan retki. Aikuiset 25 euroa, alle 12 vuotiaat 18 euroa. sis matkat, retkimuonat ja päivällisen Kuusamon ABC:llä. Perillä grillataan makkaraa. Retkellä voi hiihtää, lasketella ja käydä uimassa Kuusamon Tropiikissa. Huom. Hissiliput ja Tropiikin maksu omalla kustannuksella. Sitovat ilmoittautumiset pe 9.3. mennessä Kaakkurin asukastuvalle. 48 ensimmäistä mahtuu mukaan.  
•    24.3.Koko perheen ulkoilutapahtuma Sarasuon koululla kello 12.00 alkaen. Hiihtokilpailut 0-6 vuotiaille ja 7-12 vuotiaille. Ennakkoon voi ilmoittautua Kaakkurin asukastuvalle tai tupa@kaakkurinasukastupa.fi tai paikan päällä 10-11. Väliajalla viihdyttää Simo Aalto ja Jokeri Pokeri Box. 800 eur.
•    Ektakompus sairaanhoitaja tulee asukastuvalle esittelemään palveluja 22.3. kello 10-11. Myös henkilökohtaista neuvontaa.
•    Inbody mittauslaitteisto asukastuvalla 22.3. kello 13.00 alkaen kello 19.00 saakka.
•    Eu-ruokajakelu kesän alussa.
•    Liiku ja liikutu. Sarasuon vanhempain toimikunta vastaavana järjestäjänä. Erilaisia liikuntapisteitä.
•    sunnuntaina 22.4.2012 kello 10-14 Kaakkurin monitoimitalossa Mll:n lasten vaatteiden ja –tarvikkeiden kirpputori (liitteenä ilmoitus). Tulostakaa ilmoitusta päiväkotien ilmoitustauluille.
•    Perinteinen Tee- ja runoilta torstaina 23.2. kello 18.00 Kaakkurin asukastuvalla. Reino Helttunen kertoo Suomen ensimmäisen naispuolisen runoilijan Iisa Aspin elämästä ja esittää hänen runojaan. Lämpimät leivät ja haudutettu tee 4 euroa.

       7.    Muut ajankohtaiset asiat.
Seuraavan Sulkasaldon julkaisemisesta ottaa vastuun Kaakkurin suuralueen asukasyhdistys. Huhti-/toukokuussa ilmestyy seuraava Sulkasatoa -lehti.
Asukastuvalla aloittaa ompelija työskentelyn viikolla 8.
 
Liikkeelle –projekti aloittaa viikolla 8 lajikokeilut, ensimmäisenä vuorossa keilailu.  Lajikokeilut päivisin alkaen kello 11.30, maksu 2 eur/kerta.  
Kokeilulajeja ovat kuntonyrkkeily, allasjumppa/-uinti/-kävely. Sulkapalloa on myös ehdotettu. Kaakkurin asukasyhdistys on tehnyt päätöksen, että työntekijät voivat osallistua päivällä lajikokeiluihin omalla ajalla. Liikkeelle –projektin lajikokeiluihin ovat tervetulleita myös muiden asukastupien työntekijät.

       8.       Seuraava kokous.       
Seuraava kokous on torstaina 29.3.2012 kello 17.00 Kaakkurin asukastuvalla. Kokoukseen tulee esittelemään Oulu 10:n palveluja Jari Partanen.
 
       9.        Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.30.Muistion kirjasi Sirpa Laitala.