< Takaisin

2012 2 Kaakkurin suuralueen yhteistyöryhmän muistio

KAAKKURIN SUURALUEEN YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS

Paikka:  Kaakkurin asukastupa, Pesätie 13, 90420 Oulu
Aika:     Torstaina 29.3.2012 kello 17.00
Osallistujat:
  Hyvärinen Mervi  Pj.  Kaakkuri-Oulunlahti asukasyhdistys ry, asukas
  Halonen Raili  Kaakkuri-Oulunlahti asukasyhdistys ry, asukas
  Kuusela Riitta-Liisa asukas
  Koistinen Sylvi  asukas
  Määttä Seppo  asukas
  Valkeinen Leena  asukas
  Nikula Irma  asukas
  Kontiokari Evi  asukas
  Seppänen Anitta  Sarasuon päiväkoti, Ouka
  Myllymäki Riitta Kuukkelin päiväkoti, Ouka
  Laitala Sirpa  yhteisötoiminta, sihteeri, Ouka

1. Kokouksen avaus.
 Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.
 Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen.
 Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
4.    Kevään tilaisuudet ja tapahtumat.
 • 26.5. kello 10-15 Kansainvälinen taidepläjäys monitoimitalolla. Vastuuhenkilö?
 Mervi on tapahtuman vastuuhenkilö. Hän on käynyt jo neuvotteluja
 Aruna Somanin, Oulun Setlementistä, kanssa tapahtuman esiintyjistä. Tapahtumassa on kansainvälisiä esityksiä eri taiteiden aloilta. Asukastuvalla tehdään kansainvälistä ruokaa. Kirppari- ja myyntipöytiä tapahtumaan voi varata asukastuvalta. Tori pystytetään monitoimitalon eteen. Mervi kysyy Viskaalin luomu- ja lähiruokakauppaa tapahtumaan mukaan. Sirpa kysyy Sinitaivas –puutarhaa kukkakärryineen tapahtumaan.
 • 14.-31.5. Pitsinnypläysnäyttely kirjastolla ja Reino Nikulan taidenäyttely  asukastuvalla.
 14.5. näyttelyjen juhlalliset avajaiset. Nypläyksen työnäytös pyritään saamaan avajaispäivälle. Kirjastolta on luvattu näyttelyä varten kaksi vitriiniä.
 Reino Nikulan maalauksia ja muita töitä tulee esille asukastuvalle ja kirjastoon.
 Riitta-Liisa Kuusela esittelee kirjallista tuotantoaan.
 • 19.5. Kaakkurin kortteliajot, Tour de Kids. Vapaaehtoiset? Löytyykö nuorten osallisuusryhmästä ketään?
 Vapaaehtoisia ei vielä ilmoittautunut ketään.
 Sirpa hankkii mitalit Oulun Pokaalista.
 • Muuta?
 Toukokuussa Naurun päivänä  sunnuntaina 6.5.2012 nauruterapiaa. Ohjaajana Hanna Pietilä. Tapahtuman kellonaika ilmoitetaan myöhemmin. Terapia on ilmainen.
 • Retkiä on suunniteltu Koitelin koskelle kesäkuussa, Hailuotoon 8-9.9. ja Yli-Iin Kierikkiin ja maatalousnäyttelyyn yhteistyössä KantriOulu –hankkeen kanssa 1.9.2012.
 • Soiva Siili esiintyy toukokuun viimeisellä viikolla Kuukkelin päiväkodissa. Tapahtuma on avoin kaikille.
 • Kaakkurin suuralueen Sulkasatoa lehti ilmestyy asukasyhdistyksen tekemänä viikolla 18. Deadline on 16.4.2012
  
 
5. Uuden Oulun yhdistys- ja järjestökysely netissä  www.ouka.fi/yhdistyskysely2012  kirjastoissa ja asukastuvilla.
 
6. SADe –hankkeeseen liittyvän osallistumisympäristön pilotointi.
 Kansalaisen osallistumisympäristö -hankkeen tarkoitus on lisätä kansalaisten
 osallistumismahdollisuuksia ja edistää eri tahojen välistä vuorovaikutusta yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Hankkeessa toteutettavia palveluja ovat muiden muassa keskustelufoorumi, aloitekanava, kyselytyökalu sekä lausunnonanto. 
 Osallistumisympäristö kokoaa yhteen osallistumisen palveluja ja sähköisiä työkaluja vuorovaikutteisen asioiden valmistelun ja suunnittelun avuksi. Sekä palveluja että työkaluja voidaan ottaa käyttöön esimerkiksi kuntien, kansalaisjärjestöjen tai eduskunnan sivustoilla.  
 Osallistumisympäristössä on myös tarjolla kansalaisosallistumiseen tarvittavaa tausta-aineistoa, tietolähteitä ja tapahtumakalentereita.
 Hankkeen (2010-2013) toteuttamisesta vastaa oikeusministeriö. Osallistumisympäristön palvelukokonaisuus on osa valtiovarainministeriön koordinoimaa SADe-ohjelmaa.
 Osallistumisympäristö-hankkeen blogi
 Osallistumisympäristö-hanke Facebookissa
  
          Hankkeen tavoitteet
          Osallistumisympäristöprojektin tarkoituksena on kehittää uusia työkaluja ja
          toimintamalleja vuorovaikutukseen kansalaisten, kansalaisjärjestöjen,
          julkishallinnon ja poliittisten päättäjien välillä. Näitä tavoitteita tullaan
          edistämään mm. sosiaalista mediaa ja siihen liittyviä toimintatapoja ja
          välineitä hyödyntämällä.
 Tavoitteena on
 - Toteuttaa verkko-osallistumisen kanavat, joissa kansalaiset voivat keskustella ja kertoa mielipiteensä valmisteltavana olevista asioista sekä nostaa esille omia näkökulmiaan ja teemojaan yhteiskunnallisessa keskustelussa
 - Tarjota erilaisille toimijoille helppokäyttöisiä ja heidän omiin tarpeisiinsa räätälöitävissä olevia verkkopalveluita
 Hankkeen taustaa
 Valtiovarainministeriö on tehnyt päätöksen Sähköisen asioinnin ja demokratian     vauhdittamisohjelmaan (SADe-ohjelma) kuuluvan Kansalaisen osallistumisympäristö - palvelukokonaisuuden toteuttamisesta. Palvelukokonaisuuden toteutuksesta vastaa oikeusministeriö.
 Vuorovaikutteisella toiminnalla tavoitellaan erityisesti kansalaisaktiivisuuden lisääntymistä ja kansalaisten parempaa kuulemista. Osallistumisympäristön avulla avataan hallintoon liittyviä prosesseja osallistumisen mahdollistamiseksi ja tarjotaan jäsentynyttä informaatiota valmistelussa olevista, jo päätetyistä ja toimeenpanossa olevista asioista. Lisäksi tavoitteena on demokratiamenettelytapojen nykyistä laajempi käyttö prosessien eri vaiheissa ja päätösten seurannassa.
 Osallistumisympäristöä pilotoidaan Oulun alueella toukokuun alusta vuoden 2012 loppuun.
 
 7. Muut ajankohtaiset asiat
 • Kulttuuriluotsi
 Kulttuuriluotsaus on vapaaehtoistoiminnan muoto, jossa kulttuurikohteisiin perehtyneet vapaaehtoiset toimivat kulttuuriystävinä ja –opastajina oululaisille ikäihmisille, jotka kaipaavat seuraa tai saattajaa päästäkseen nauttimaan kulttuurielämyksistä. Kulttuuriluotsipalvelu on maksutonta; matkojen ja omien lippujen kustantaminen kuuluu ikäihmisen vastuulle.
 Kulttuuriluotsitoimintaa koordinoi Oulun Seudun Setlementti ry:n hallinnoima Ikä-ESKO-hanke.
 Yhteydenotot ja lisätiedot: Marjo Pääkkö, puh. 044 786 1617, marjo.paakko@oulunsetlementti.fi
 • Liikkeelle –projekti.
 Projektissa kokeillaa eri lajeja; nyrkkeilyä, kahvakuulaa, kuntopiiriä, suunnistusta, keilailua, vesijuoksua  ym.
 • Kaakkurin suuralueen nuorille halutaan saada lisää tekemistä. Heräsi kysymys, voitaisiinko nuorisotoimen taholta tehdä kyselyn alueen nuorille, mitä he haluaisivat harrastaa alueella? Seuraavassa talokokouksessa keskustellaan asiasta Inkan ja Marin kanssa.
 • Mervi selvittää Sarasuon päiväkodin johtajalta Susanna Haapsamolta, voitaisiinko päiväkodilta varata tilaa äijäjoogaa varten.
 
8. Seuraava kokous.
  Seuraava Kaakkurin suuralueen yhteistyöryhmän kokous on ke 9.5.2012 kello 17.00
  Kaakkurin asukastuvalla.
 
9. Kokouksen päättäminen.
  Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.00.

  Muistion kirjasi Sirpa Laitala