< Takaisin

2012 8 muistio Kaakkurin suuralueen yhteistyöryhmä

KAAKKURIN SUURALUEEN YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS

 

Paikka:          Kaakkurin asukastupa, Pesätie 13, 90420 Oulu.

Aika:              Keskiviikkona 19.12.2012 kello 15.30-18.00

Osallistujat:

                             Hyvärinen Mervi                Pj.  Kaakkuri-Oulunlahti asukasyhdistys ry, asukas

Komulainen Moona            nuorten osallisuus- ja vaikuttajaryhmä, Kaakkuri

                            Koistinen Sylvi                     asukas

                              Määttä Seppo                     asukas

                           Vanhanen Anu                    Kaakkurin koulu

                            Seppänen Anitta                 Sarasuon päiväkoti, Ouka

Myllymäki Riitta                 Kuukkelin päiväkoti, Ouka

Laitala Sirpa                        yhteisötoiminta, sihteeri, Ouka

 

  1. Kokouksen avaus.

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Aloitimme yhteisellä jouluruokailulla.

 

2.Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

3.Vuoden 2013 toimintasuunnitelma ja -rahahakemus.

Oheisena toimintasuunnitelma ja -rahahakemusluonnos vuodelle 2013. Ideoita ja ehdotuksia toimintasuunnitelmaan voi lähettää sihteerille sirpa.laitala@ouka.fi

8.1.2013 mennessä. 

4. Muut ajankohtaiset asiat.

Keskusteltiin, että uuden Oulun myötä alueellisten yhteistyöryhmien asema alueen asiantuntijoina korostuu. Alueellisten yhteistyöryhmien lausunnot ja kannanotot tulevat entistä tärkeämmiksi.

Siksi toivommekin, että alueella eri hallintokuntien edustajat samoin kuin yhdistykset ja yrittäjät sekä alueen valtuutetut ja päättäjät alueen asukkaiden lisäksi, tulisivat aktiivisesti mukaan toimintaan. Ensi vuonna kokouksia järjestetään ”asia edellä” eli aina kun on asioita, joihin halutaan ottaa kantaa.

Ensimmäinen kantaa otettava asia on Oulun kaupungin turvallisuussuunnitelmaluonnos vuosille 2013-2015, johon otamme kantaa 15.1. mennessä.

Lueppa –lehteen aluesivulle tulee asiaa Kaakkurin suuralueen yhteistyöryhmän, asukasyhdistyksen, Kun:in (Kaakkurin unohtumattomat nuoret, osallisuus- ja vaikuttajaryhmä) ja muiden yhdistysten toiminnasta.

Lueppa ilmestyy viikolla 12.

 5. Seuraava kokous.

Päätettiin pitää seuraava kokous tiistaina 8.1.2013 kello 17.30 Kaakkurin asukastuvalla.

 6.Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.00