2013 1 muistio Kaakkurin suuralueen yhteistyöryhmä - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki
< Takaisin

2013 1 muistio Kaakkurin suuralueen yhteistyöryhmä

KAAKKURIN SUURALUEEN YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS

 

Paikka:              Kaakkurin asukastupa, Pesätie 13, 90420 Oulu.
Aika:                   Tiistaina 8.1.2013 kello 17.30-19.30. 

Osallistujat:

Hyvärinen Mervi                         Pj.  Kaakkuri-Oulunlahti asukasyhdistys ry, asukas

Valkeinen Leena                      Varapj. Kaakkuri-Oulunlahti asukasyhdistys ry, asukas

Ahola Jani                                  nuorisotoimi, Kaakkurin nuorisotalo, Ouka

Koistinen Sylvi                           asukas

Määttä Seppo                            asukas

Vanhanen Anu                          asukas

Seppänen Anitta                        Sarasuon päiväkoti, Ouka

Myllymäki Riitta                          Kuukkelin päiväkoti, Ouka

Laitala Sirpa                               yhteisötoiminta, sihteeri, Ouka

 

1.Kokouksen avaus.

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 

2.Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

3.Oulun kaupungin turvallisuusohjelma LUONNOS 2013-2016.

Kaakkurin suuralueen yhteistyöryhmä ottaa kantaa seuraaviin kohtiin:

sivu 6: Kappale 1.3. alkaa syyllistävästi. Elämää ei voi ennakoida.

Kolmas kappale on ylimalkainen; mitkä tehtävät…avattava kappaletta.

sivu 8; kolmas kappale;kuka työryhmän kutsunut koolle, missä kolmannen sektorin edustajat.

Viimeinen kappale; turvallisuuteen liittyviä tehtäviä on aluevalvontarenkaat ja asukastupatoiminta.

sivu 14; painopistealueet; voiko nuoret nostaa omaksi ryhmäkseen. ei siis, että he kuuluvat samaan ryhmään kuin lapset ja lapsiperheet

Turvallisuutta lisäävä tekijä olisi, että varhaiskasvatuskerhojen maksut poistetaan, jotta saataisiin kotona hoidettavat lapset kerhoihin. Helpompi havaita ja puuttua jo varhaisessa vaiheessa, jos perheissä on ongelmia.

sivu 15, 2.2.2.työikäiset; vapaaehtoisilla esim. alueen lentopallon pelaajilla ei ole varaa enää varata kouluilta salivuoroja. Omaehtoinen vapaaehtoistoiminta yhteisen harrastamisen suhteen näivettyy.

sivu 16; ikääntyvät; arjen turvallisuus; asukastuvan nostaminen enemmän esille.

sivu 22; Turvallinen kansalaisyhteiskunta; teksti voisi olla rakentavampaa. Ei yksittäisiä tapahtumia (esim. koulusurmat) tuotaisi esille, teksti voisi olla yleisempää.

sivu 26; 3.3.turvallisuus on koko kaupungin alueella yhtä tärkeä. Kaikilla asuinalueilla tärkeä. Ei ainoastaan kaupungin keskustassa.

3.4. Vanhuksien luona käyvien (viran puolesta ym.) olisi tarkistettava palovaroittimet ym. kodin turvallisuus kuntoon.

Tarvittava määrä oltava henkilökuntaa vanhusten kotihoidossa, että ehtivät tarkistaa myös turvallisuuden kotona. Kotisairaanhoito valppaana käynneillään, aikaa oltava tarpeeksi.

sivu 27; turvallisuudesta tiedottaminen vaatii kotiin lähetettävän tiedotteen (vastaava kuin esim. kuin OivaRoina) Kuvia paljon, värikäs ja selkeä, tehdään turvallisuudesta kiinnostavaa.

Yhteisötoiminnan yhteiseen Lueppa-lehteen, jokaiseen ilmestyvään numeroon, on varattava tila  ajankohtaiselle artikkelille turvallisuudesta.

 Yleisesti ohjelmasta: hyvä, kun on laajasti tuotu asiat esille.

 Sovittiin niin, että nuorisotalolla ja asukasyhdistyksen kokouksessa tänään, voi kommentoida luonnosta ja laittaa kommentit tämän viikon aikana sirpa.laitala@ouka.fi

Tai kommentoida suoraan netissä www.ouka.fi  17.1. mennessä.

 Kokonaisuudessaan hyvä, kun on laajasti tuotu asiat esille.

4.Toimintasuunnitelma 2013.

Liitteenä.

 

5.Hyvinvointikertomus kaupunkistrategian valmistelussa.

Diat liitteenä. 

Alla kysymykset, joihin pyydetään mielipiteitänne. Kannanotot sähköpostilla sirpa.laitala@ouka.fitai helmikuun alusta verkossa osoitteessa http://www.otakantaa.fi/fivoi tuoda esille hyvinvointiin liittyviä asioita, mitkä ovat itselle tärkeitä. 

  • Mitkä ovat eri ikäryhmien hyvinvoinnin vahvuudet alla olevien teemojen mukaisesti?
  • Mitkä ovat eri ikäryhmien hyvinvoinnin kehittämistarpeet alla olevien teemojen mukaisesti?

 Teemat:

Koulut ja opiskelu

Liikunta ja kulttuuri

Terveys ja toimintakyky

Asuminen ja ympäristö

Työ ja toimeentulo

Turvallisuus

 Eri ikäryhmiäovat lapset ja lapsiperheet, nuoret, työikäiset, ikäihmiset. 

Esim. Jos olet ikäihminen, niin voit nostaa esille niitä asioita, jotka ovat sinulle tärkeitä.

 

6.Muut ajankohtaiset asiat.

Päätettiin, että aloitteet tehdään netin kautta osoitteessa https://www.aloiteoululle.fi/

silloin niitä pääsee seuraamaan, miten aloite etenee. Netissä voi tehdä aloitteen koko yhteistyöryhmän nimissä. Tai sitten, jos haluaa itse tehdä aloitteen, niin senkin voi tehdä samassa osoitteessa.

Asioita, joista tehdään aloite: Alueelle penkkejä kävelyteille, kukkalaatikoita Kaakkurin torille, joulutori Kaakkuriin.

www.adressit.comosoitteessa voi käydä ottamassa kantaa Kaakkurin laboratoriopalveluiden puolesta.

Pyydetään Kaakkurin suuralueen latuverkostokartta, jossa näkyy myös kortteliladut.Kartat näkyville alueen asukastuvalle, päiväkoteihin ja kouluille.

Kaakkurin suuralueella kootaan asukasyhdistyksen ja Esko-hankkeen toimesta toimintakalenteria, johon keskitetysti kootaan alueen harrastetoiminnot, yhteisöllinen toiminta ja tapahtumat. Jos sinulla on jotain, minkä haluat kalenteriin näkyviin, ilmoita välittömästi mervi.hyvarinen@mail.suomi.net

Kansankäräjien pitopaikaksi Oulun eteläiselle alueelle toivotaan Kaakkurin koulun auditoriota. Paikkoja on 120.

 7.Kevään kokoukset.

Yhteistyöryhmän seuraava kokous, joka on avoin kaikille, on

torstaina 21.3.2013 kello 17.30 asukastuvalla. Kokouksen aiheena on energiansäästölamput. Asiantuntijana Jarmo Meriläinen Oulun Energialta.

 Torstaina 18.4. kello 17.15 yhteistyöryhmän kokous asukastuvalla, aiheena Oulun palvelumalli 2020.

 Turvallisuusilta torstaina 16.5. kello 17.30 asukastuvalla.Iltaan kutsutaan kaikkia alueen asukkaita, turvallisuusrenkaan jäseniä ja yhteistyöryhmän jäseniä. Asiantuntijoiksi kutsutaan Oulun kaupungin turvallisuusasiantuntija Pasi Rissanen ja koulupoliisi Merja Heikkinen. Toiveena on, että Pasi kertoo Oulun kaupungin turvallisuusohjelmasta, sen painopistealueista ja yleensäkin Oulussa tehtävästä turvallisuustyöstä. Merjan toivotaan ottavan esille mopoiluun ja liikenneturvallisuuteen liittyviä asioita.

8.  Kokouksen päättäminen.  

                 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.30.