2013 2 muistio Kaakkurin suuralueen yhteistyöryhmä - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki
< Takaisin

2013 2 muistio Kaakkurin suuralueen yhteistyöryhmä

KAAKKURIN SUURALUEEN YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS

Aika: 18.9.2013 klo 17.15
Paikka: Kaakkurin asukastupa (Pesätie 13)

Läsnä: Mervi Hyvärinen puheenjohtaja, asukas
Anu Vanhanen asukas, Kaakkurin koulu
Anitta Seppänen Sarasuon päiväkoti
Ulla Haataja Kuukkelin päiväkoti
Jorma Moilanen asukas
Raili Halonen asukas
Leena Valkeinen asukas, asukasyhdistys
Anneli Koistinen asukas
Veikko Konttinen asukas
Ilona Suppanen Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Heidi Niemelä sihteeri, kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.19 ja toivotti kokoukseen osallistujat tervetulleeksi.
2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
3. Edellisen kokouksen muistio
Hyväksyttiin.

4. Seudullinen jätehuoltomääräyksen luonnos
Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden palvelupäällikkö Ilona Suppanen esitteli luonnosta seudulliseksi jätehuoltomääräykseksi. Jätehuoltomääräykset on uusittava vuoden 2013 loppuun mennessä, sillä kuntaliitoksen seurauksena Oulussa on voimassa Oulun, Haukiputaan ja Kiimingin jätehuoltomääräykset. Muutospaineita tuovat myös jätelakimuutokset vuodelta 2011 sekä jätteenpolttolaitoksen aloittaminen.
Jätehuoltomääräyksen luonnoksessa esitetään kiinteistöille joitain uusia velvoitteita esimerkiksi jäteastioiden tyhjentämiseen ja jätteiden keräämiseen liittyen. Voimassaoleviin määräyksiin verrattuna ei kuitenkaan ole esitetty suurta muutosta. Tavoitteena on toimiva jätehuolto, joka ei aiheuta suuria haittoja asukkaille.
Kohdassa keskusteltiin jätteiden kierrätyksestä laajemminkin, ja pohdittiin mahdollisuutta tehdä vierailu Laanilan ekovoimalaitokselle.
Keskusteltiin myös siitä, kuinka jäteautojen ajamista asuinalueilla voitaisiin vähentää. Yksi keino on lisätä kompostointia, jolloin jäteastioiden tyhjennysvälejä voisi pidentää. Voisi kannustaa myös kimppa-astioiden hankkimiseen yhdessä naapureiden kanssa.
Yhdelle tienpätkälle voi hankkia esimerkiksi yhteisen biojäteastian, lupaa siihen ei tarvitse anoa vaan riittää, että mukaan lähtevät kiinteistöt ilmoitetaan jätehuoltoyritykselle ja samalla sovitaan esimerkiksi laskutuskäytännöistä. Jäteastian paikka on sovittava yhdessä mukaan lähtevien kanssa, eikä sitä saa sijoittaa kaupungin maille. Yleisille alueille sijoitetut astiat muuttuvat helposti ”ei kenenkään astioiksi”, jolloin siivouksen ylläpito on vaikeaa.
Yhteistyöryhmä päätti esittää, että kaupunki voisi antaa luvan sijoittaa jäteastian jollekin sopivalle joutomaalle kadunpätkällä, ja asukkaat rakentaisivat sitä varten suojakopin, jonka avaimet jaettaisiin vain mukana oleville asukkaille. Kaupunki voisi myös pienellä summalla avustaa jätekatoksen rakentamisessa.
Yksi kadunpätkä tai kokonainen asuinalue voi omatoimisesti kilpailuttaa jätteenkuljetuksen. Tällöin kaikilta mukaan lähteviltä tarvitaan kirjallinen suostumus, jonka jälkeen joku aktiivinen pyytää tarjoukset jätteenkuljetusyhtiöiltä.
Kohdassa keskusteltiin myös yleisten ekopisteiden siisteydestä. Siisteysvastuu on Oulun Jätehuollolla, ja siivottomista ekopisteistä voi olla yhteydessä Jätehuoltoon. Ekopisteillä pitäisi olla puhelinnumero, johon voi ilmoittaa siivottomasta ekopisteestä. Jätehuolto ei ehdi seuraamaan kaikkia ekopisteitä, joten väärinkäytökset on hyvä tuoda esille viranomaiselle. Keskeinen ajatus on, että ihmiset itse ovat vastuussa ekopisteiden siisteydestä, mutta Jätehuollolla on myös kiertävä kameravalvonta, jonka avulla on saatu jonkin verran vähennettyä väärinkäytöksiä. Lisätietoja löytyy Oulun Jätehuollon verkkosivuilta http://oulu.ouka.fi/jatehuolto/index.asp.
5. Yhteistyöryhmän tämän vuoden budjetin tilanne
Tämän vuoden toimintarahasta on tällä hetkellä käytetty 7 454,78 euroa, joten jäljellä olisi 2 068,22 euroa.
Kaakkurin koulun 5.-6.luokkalaiset hakevat avustusta Ronja Ryövärintytär – teatterinäytökseen, toivovat saavansa yhteistyöryhmältä tukea joko linja-autokuljetukseen tai teatterilippuihin. Lähdössä on noin 160 oppilasta, ja yhteistyöryhmä näki tärkeäksi tukea retkeä. Yhteistyöryhmä päätti puoltaa hakemusta ja tukea teatterilippujen ostamista ja maksaa 50 % teatterilippujen hinnasta, mikä tekisi yhteensä 720 euroa.
Loppuvuonna on tulossa vielä avustushakemus ainakin seurakunnan perinteiseen lyhtytapahtumaan. Yhteistyöryhmä voisi tarjota ilmaiset joulutortut, asukasyhdistyksen vapaaehtoiset voivat tehdä ne kunhan yhteistyöryhmä korvaa tarvikkeet. MLL on järjestänyt perinteisesti lyhtytapahtumaan onginnan, viime vuonna on päätetty, että jokainen lapsi saa yhden ilmaisen onginnan ja yhteistyöryhmä on avustanut sen järjestämistä. Päätettiin myöntää tämän vuoden tapahtumaan 350 euroa.
Asukastupa osallistuu 28.9. pidettävän monitoimitalon 5-vuotisjuhlien järjestämiseen, ja hakee yhteistyöryhmältä 450 euroa pallomerimiehen kuluihin. Lisäksi loppusyksylle on tulossa asukasyhdistyksen retki, josta on tulossa kuluja.