2013 3 muistio Kaakkurin suuralueen yhteistyöryhmä - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki
< Takaisin

2013 3 muistio Kaakkurin suuralueen yhteistyöryhmä

KAAKKURIN SUURALUEEN YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS

Aika: 31.10.2013 klo 17.15
Paikka: Kaakkurin asukastupa (Pesätie 13)

Läsnä: Mervi Hyvärinen puheenjohtaja
Anitta Seppänen Sarasuon päiväkoti
Ulla Haataja Kuukkelin päiväkoti
Outi Ervasti Kaakkurin koulu
Kirsti Keskitalo MLL
Sari Lampela MLL
Leena Valkeinen asukas, asukasyhdistys
Sylvi Koistinen asukas
Heidi Niemelä sihteeri, kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.15 ja toivotti kokoukseen osallistujat tervetulleeksi.


2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.


3. Edellisen kokouksen muistio
Hyväksyttiin.

4. Yhteistyöryhmän toimintaraha 2013
Heidi esitteli yhteistyöryhmän tämän vuoden toimintarahan tilanteen ja mihin kaikkeen toimintarahaa on käytetty. Päätettiin varata Lyhtytapahtumaan MLL:n onginnan palkintoihin 200 euroa ja asukastuvan tekemiin joulutorttuihin 200 euroa. Monitoimitalon juhlaan pallomerimiehen palkkioon annetaan 400 euroa, asukastuvan Kiannon kuohut –retken bussivuokraan 400 euroa ja MLL:n isä-lapsi-kerhon tarjoiluihin 50 euroa. Näiden jälkeen yhteistyöryhmän tämän vuoden toimintarahat on käytetty.


5. Kalevan yhteisösivu
Kaleva ryhtyy julkaisemaan yhteisösivuja osana paperilehteä 4.11.2013 alkaen. Mervi kertoi, että Kaakkurin suuralue on yhteisösivuilla 11.11.2013 lehdessä.
Yhteisösivut ilmestyvät kerran viikossa maanantaisin. Sivuilla tarjotaan yhteisöille ja aktiivisille ryhmille mahdollisuus tuottaa omia sisältöjä, kuvia ja juttuja tapahtumista, toiminnasta, henkilöistä jne.
Sivuilla halutaan antaa tilaa hyville esimerkeille, jotka kannustavat osallistumaan. Jutuista ei makseta, puolin eikä toisin; Kaleva tarjoaa esimerkeille laajan julkisuuden ja haluaa näin lisätä yhteisöllisyyttä. Kaksi sivua rakentuu valmiiksi määritellyistä juttutyypeistä ja vakioiduista ulkoasuista. Juttutyyppeihin sopii erinomaisesti esimerkiksi kuvallinen lyhyt tarina jonkun yhteisön tapahtumasta tai sen järjestelyistä. Esiin voidaan nostaa myös joku aktiivinen henkilö, joka kasvoillaan avaa yhteisön tavoitteita ja toimintaa. Lisätietoja Kalevan yhteisötuottaja Erkki Hujanen.


6. Yhteistyöryhmän toimintasuunnitelma 2014
Heidi kertoi, että yhteistyöryhmien toimintarahan jakaminen muuttuu vuonna 2014, joten yhteistyöryhmä ei tee enää perinteistä toimintasuunnitelmaa, mihin kirjataan alueella järjestettävät tapahtumat. Toimintasuunnitelma tulee painottumaan enemmän suuralueelle tärkeisiin teemoihin, joihin pyritään vaikuttamaan ja joita käsitellään yhteistyöryhmän kokouksissa.
Toimintarahan jakamisen muuttaminen on ollut lähidemokratiatoimikunnan käsittelyssä 30.10. ja menee kaupunginhallitukseen vielä 11.11.2013. Toimintarahaa haetaan jatkossa kerran vuodessa samaan aikaan kaikkiin seuraavan vuoden tapahtumiin.

Vuoden 2014 toimintarahaa haetaan tämän vuoden joulukuussa, Heidi lähettää tarkemmat aikataulut ja ohjeet heti kun ne saadaan valmiiksi. Yhteistyöryhmä käsittelee tulleet toimintarahahakemukset tammikuussa 2014.

Toimintarahan hakemista varten tulee oma lomake, ja toimintaraha maksetaan hakijan tilille päätöksen tekemisen jälkeen. Toimintarahan käyttämisestä tulee raportoida kaupungille tapahtuman / toiminnan jälkeen erillisellä raportointilomakkeella. Kaupungin yksiköt eivät voi jatkossa olla toimintarahan hakijoina, mutta ne voivat järjestää esimerkiksi tapahtuman yhteistyössä jonkun yhdistyksen tai esim. vanhempaintoimikunnan kanssa.

Päätettiin, että yhteistyöryhmän joulukuun kokouksessa voidaan vielä tarvittaessa käydä yhdessä läpi toimintarahan hakulomakkeita.

7. Muut ajankohtaiset asiat
- Kalevassa on ollut juttu, että Kaakkurinpuiston leikkipuisto ollaan lakkauttamassa vuonna 2014 ja asukasyhdistys on ryhtynyt keräämään adressia sen jatkamisen puolesta. Asiasta on ristiriitaista tietoa, sillä kaupungin nähtävillä olevan Leikkipuistojen kehittäminen 2014 – 2032 asiakirjan mukaan Kaakkurinpuiston leikkipuistoa ei olla lakkauttamassa. Heidi selvittää asian heti huomenna ja tiedottaa asiasta yhteistyöryhmää. Mikäli selviää, että leikkipuisto ollaan lakkauttamassa, myös päiväkodit voivat ottaa adressia kirjoitettavaksi.
- MLL on aloittamassa isä-lapsi-kerhotoimintaa, kerhon toiminta muotoutuu osallistujien näköiseksi. Sovittiin että yhteistyöryhmä tukee loppuvuonna kerhoa kahvien / mehujen osalta 50 eurolla.
- Mervi kertoi, että asukastuvalla tarjoillaan joululounas 18.12., kattauksia tulee olemaan 2-3. Yhteistyöryhmän jäsenet voivat ilmoittautua klo 15 kattaukseen, asiasta tulee vielä myöhemmin viestiä yhteistyöryhmän sähköpostilistalle.


8. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään maanantaina 9.12.2013 klo 17.15 Kaakkurin asukastuvalla. Kokouksessa voidaan käydä yhdessä läpi vuoden 2014 toimintarahahakemuksia.


9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15.